Kostnad för försäkringar i kollektivavtal

Om en arbetsgivare skaffar kollektivavtal och ITP då ska ersätta en tidigare tjänstepension, kan det bli både billigare och dyrare med ITP. Det beror på vad den tidigare kostade. Om arbetsgivaren inte har någon tjänstepension sedan tidigare, tillkommer hela kostnaden för ITP.

Information

ITP är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Arbetsgivare som är med i ett arbetsgivarförbund omfattas av kollektivavtal och då bland annat ITP med tjänstepensionerna ITP1 och ITP2. Förutom avgift för själva medlemskapet i ett arbetsgivarförbund betalar arbetsgivaren avgifter (premier) för

  • ålderspension,
  • sjukpension,
  • premiebefrielseförsäkring,
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL),
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA) och
  • omställningsförsäkringar (Trygghetsråden).

Medlemskap i arbetsgivarförbund

Medlemsavgift till aktuellt arbetsgivarförbund: omkring 0,2 procent av tjänstemännens totala lönesumma (kan vara mer eller mindre beroende på vilket arbetsgivarförbund det gäller).

Kostnader 2017 för ålderspension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring

Premierna som betalas till tjänstepensionen ITP beräknas på olika sätt för den premiebestämda ITP1 och för den förmånsbestämda ITP2.

ITP1

Premien för ålderspensionen:
4,5 procent på den kontanta utbetalda månadslönen upp till 38 438 kronor.
På lönedelar som överstiger 38 438 kronor betalar arbetsgivaren dessutom 30 procent.

Premier för sjukpensionen:
Kontant utbetald månadslön upp till 28 000 kronor kostar 0,126 procent.
På överstigande lönedelar som är mellan 28 000 kronor och upp till 153 750 kronor betalar arbetsgivaren 0,63 procent.

Premier för premiebefrielseförsäkringen:
Kontant utbetald månadslön upp till 38 438 kronor kostar 0,144 procent
På lönedelar som överstiger 38 438 kronor betalar arbetsgivaren 1,089 procent.

ITP2

Premier för ålderspension:
För den förmånsbestämda pensionen är premien helt individuell och baseras på din ålder, lön och eventuell tidigare intjänad tjänstepension. Oavsett hur hög premien skulle kunna bli finns det ett maximalt belopp som det kan kosta. Detta finansieras genom att alla arbetsgivare betalar 0,6 procent i en så kallad utjämningspremie.

Under 2017 kan det maximalt kosta 6,5 procent på lönedelar upp till 38 438 kronor per månad. På överstigande lönedelar mellan 38 438 och 153 750 kronor kostar det maximalt 51,3 procent.

Premie för den kompletterande ålderspensionen ITPK:
2 procent av månadslönen upp till 153 750 kronor. Det går att betala in mera och höja denna procentsats om arbetsgivare och den anställde kommer överens om det.

Premier för sjukpensionen:
På månadslön upp till 28 000 kronor är kostnaden 0,126 procent.
På överstigande lönedelar mellan 28 000 kronor och 153 750 kronor betalar arbetsgivaren 0,63 procent.

Premier för premiebefrielseförsäkringen inklusive slutbetalningspremien:
På lönedelar upp till 38 438 kronor per månad är kostnaden 0,116 procent.
På överstigande lönedelar mellan 38 438 kronor och 153 750 kronor betalar arbetsgivaren 0,953 procent.

Premier för familjepensionen:
På lönedelar över 38 438 kronor per månad betalar arbetsgivaren in även för den här pensionen. Premien är helt individuell och baseras på ålder, lön och eventuell tidigare intjänad tjänstepension. Den här premien kan ändras och istället läggas till ålderspensionen ITPK. Läs mer om detta på Collectums webbplats.

Övriga försäkringar - ingår i både ITP1 och ITP2

För övriga försäkringar, som ingår både ITP1 och ITP2, beräknas kostnaderna på samma sätt för de två tjänstepensionerna.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Kostnaden för tjänstegrupplivförsäkring TGL varierar mellan 30 och 45 kronor per anställd och månad beroende på vilket försäkringsbolag arbetsgivaren väljer.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA köper arbetsgivaren hos Fora och kostar 0,03 procent av lönen. Handläggning av ärenden och beslut tas av AFA Försäkring. 

Omställningsförsäkringar
Premien för trygghetsråden (TRR) och avgångsersättning (AGE) är 0,3 procent av tjänstemännens anmälda lönesumma för företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisation ansluten till Svenskt Näringsliv. För företag som inte är organiserade i en arbetsgivarorganisation, men tecknat hängavtal, tar Trygghetsråden ut en högre avgift, 0,7 procent. Eftersom medlemsavgiften i arbetsgivarförbunden är omkring 0,2 procent, blir det billigare för företaget att vara medlem i ett arbetsgivarförbund än att teckna hängavtal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej