Kostnad för arbetsgivare för försäkringar i kollektivavtal

Förutom avgift för själva medlemskapet i ett arbetsgivarförbund betalar arbetsgivare avgifter för pension och försäkringar i kollektivavtalet.

ITP är den kollektivavtalade tjänstepensionen Industrins och handelns tilläggspension. Arbetsgivare som är med i ett arbetsgivarförbund omfattas av kollektivavtal och då bland annat ITP med tjänstepensionerna ITP1 och ITP2. Förutom avgift för själva medlemskapet i ett arbetsgivarförbund betalar arbetsgivaren avgifter (premier) för

  • ålderspension
  • sjukpension
  • premiebefrielseförsäkring
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) och
  • omställningsförsäkringar till en omställningsorganisation (TRR, TRS, Trygghetsrådet Fastigo eller Omstella)

Medlemskap i arbetsgivarförbund

Medlemsavgift till aktuellt arbetsgivarförbund: omkring 0,2 procent av tjänstemännens totala lönesumma (kan vara mer eller mindre beroende på vilket arbetsgivarförbund det gäller).

Kostnader för tjänstepension och andra försäkringar som ingår i ITP 1 och ITP2

Premierna som betalas till tjänstepensionen ITP  beräknas på olika sätt för den premiebestämda ITP1 och för den förmånsbestämda ITP2.

På Avtalats webbplats finns information om vad de respektive försäkringarna kostar: Kostnader och premier på Avtalat.se

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg