Kostnad för försäkringar i kollektivavtal 2021

Om en arbetsgivare skaffar kollektivavtal och ITP då ska ersätta en tidigare tjänstepension, kan det bli både billigare och dyrare med ITP.

Shape Created with Sketch.

ITP  är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Om det blir billigare eller dyrare beror på vad den tidigare tjänstepensionen kostade. Om arbetsgivaren inte har någon tjänstepension sedan tidigare, tillkommer hela kostnaden för ITP .

Arbetsgivare som är med i ett arbetsgivarförbund omfattas av kollektivavtal och då bland annat ITP med tjänstepensionerna ITP1 och ITP2. Förutom avgift för själva medlemskapet i ett arbetsgivarförbund betalar arbetsgivaren avgifter (premier) för

  • tjänstepension,
  • sjukpension,
  • premiebefrielseförsäkring,
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL),
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) och
  • omställningsförsäkringar (Trygghetsråden).

Medlemskap i arbetsgivarförbund

Medlemsavgift till aktuellt arbetsgivarförbund: omkring 0,2 procent av tjänstemännens totala lönesumma (kan vara mer eller mindre beroende på vilket arbetsgivarförbund det gäller).

Kostnader 2021 för tjänstepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring

Premierna som betalas till tjänstepensionen ITP beräknas på olika sätt för den premiebestämda ITP1 och för den förmånsbestämda ITP2.

ITP1

Premien för tjänstepensionen:
4,5 procent på kontant utbetald månadslön upp till 42 625 kronor.
På lönedelar som överstiger 42 625  kronor betalar arbetsgivaren 30 procent.

Premier för sjukpensionen:
Kontant utbetald månadslön upp till 29 750 kronor kostar 0,08 procent.
På överstigande lönedelar som är mellan 29 750 kronor och upp till 170 500 kronor betalar arbetsgivaren 0,40 procent.

Premier för premiebefrielseförsäkringen:
Kontant utbetald månadslön upp till 42 625 kronor kostar 0,13 procent
På lönedelar som överstiger 42 625 kronor betalar arbetsgivaren 1,10 procent.

ITP2

Premier för tjänstepensionen:
För den förmånsbestämda pensionen är premien helt individuell och baseras på din ålder, lön och eventuell tidigare intjänad tjänstepension. Oavsett hur hög premien skulle kunna bli finns det ett maximalt belopp som det kan kosta. Detta finansieras genom att alla arbetsgivare betalar 0,5 procent i en så kallad utjämningspremie.

Under 2021 kan det maximalt kosta 7 procent på en årslön upp till 511 500 kronor. På lönedelar mellan 511 500 och 2 046 000 kronor per år kostar det maximalt 56,7 procent.

Premie för den kompletterande tjänstepensionen ITPK:
2 procent av månadslönen upp till en lön om 2 046 000 kronor per år. Det går att betala in mera och höja denna procentsats om arbetsgivare och den anställde kommer överens om det.

Premier för sjukpensionen:
På lönedelar upp till 357 000 kronor per år är kostnaden 0,08 procent.
På lönedelar mellan 357 000 kronor och 2 046 000 kronor per år betalar arbetsgivaren 0,40 procent.

Premier för premiebefrielseförsäkringen inklusive slutbetalningspremien:
På lönedelar upp till 511 500 kronor per år är kostnaden 0,11 procent.
På lönedelar mellan 511 500 kronor och 2 046 000 kronor per år betalar arbetsgivaren 0,83 procent.

Premier för familjepensionen:
För den som tjänar mer än 511 500 kronor per år betalar arbetsgivaren in även för den här pensionen. Premien är helt individuell och baseras på ålder, lön och eventuell tidigare intjänad tjänstepension. Den här premien kan ändras och istället läggas till ålderspensionen ITPK. Läs mer om detta på Collectums webbplats.

Övriga försäkringar - ingår i både ITP1 och ITP2

För övriga försäkringar, som ingår i både ITP1 och ITP2, beräknas kostnaderna på samma sätt för de två tjänstepensionerna.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Kostnaden för tjänstegrupplivförsäkring TGL varierar mellan 25 och 43 kronor per anställd och månad beroende på vilket försäkringsbolag arbetsgivaren väljer.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA köper arbetsgivaren hos Fora och kostar 0,03 procent av lönen. Handläggning av ärenden och beslut tas av AFA Försäkring. 

Omställningsförsäkringar
Ingen premie för trygghetsråden (TRR) och avgångsersättning (AGE) tas ut av företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisation ansluten till Svenskt Näringsliv. För företag som inte är organiserade i en arbetsgivarorganisation, men tecknat hängavtal, tar Trygghetsråden ut en avgift på 0,4 procent av tjänstemännens anmälda lönesumma. Eftersom medlemsavgiften i arbetsgivarförbunden är omkring 0,2 procent, blir det billigare för företaget att vara medlem i ett arbetsgivarförbund än att teckna hängavtal .

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg