Kostnad för försäkringar i kollektivavtal 2022

Att ersätta en tidigare tjänstepension med ITP kan både billigare och dyrare för arbetsgivaren, beroende på vad den tidigare lösningen kostade. Om arbetsgivaren inte har någon tjänstepension sedan tidigare, tillkommer hela kostnaden för ITP.

Info icon Shape info icon

ITP  är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

ITP är den kollektivavtalade tjänstepensionen Industrins och handelns tilläggspension. Arbetsgivare som är med i ett arbetsgivarförbund omfattas av kollektivavtal och då bland annat ITP med tjänstepensionerna ITP1 och ITP2. Förutom avgift för själva medlemskapet i ett arbetsgivarförbund betalar arbetsgivaren avgifter (premier) för

  • ålderspension
  • sjukpension
  • premiebefrielseförsäkring
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ) och
  • omställningsförsäkringar till en omställningsorganisation (TRR, TRS eller Trygghetsrådet Fastigo)

Medlemskap i arbetsgivarförbund

Medlemsavgift till aktuellt arbetsgivarförbund: omkring 0,2 procent av tjänstemännens totala lönesumma (kan vara mer eller mindre beroende på vilket arbetsgivarförbund det gäller).

Kostnader 2022 för tjänstepension, sjukpension och premiebefrielseförsäkring

Premierna som betalas till tjänstepensionen ITP beräknas på olika sätt för den premiebestämda ITP1 och för den förmånsbestämda ITP2.

ITP1

Premien för tjänstepensionen:
4,5 procent på kontant utbetald månadslön upp till 44 375 kronor.
På lönedelar som överstiger 44 375  kronor betalar arbetsgivaren 30 procent.

Premier för sjukpensionen:
Kontant utbetald månadslön upp till 30 188 kronor kostar 0,025 procent.
På överstigande lönedelar som är mellan 30 188 kronor och upp till 177 500 kronor betalar arbetsgivaren 0,127 procent.

Premier för premiebefrielseförsäkringen:
Kontant utbetald månadslön upp till 44 375 kronor kostar 0,099 procent
På lönedelar som överstiger 44 375 kronor betalar arbetsgivaren 0,738 procent.

ITP2

Premier för tjänstepensionen:
För den förmånsbestämda pensionen är premien helt individuell och baseras på din ålder, lön och eventuell tidigare intjänad tjänstepension. Oavsett hur hög premien skulle kunna bli finns det ett maximalt belopp som det kan kosta. Detta finansieras genom att alla arbetsgivare betalar 0,75 procent i en så kallad utjämningspremie.

Under 2022 kan det maximalt kosta 6,8 procent på en årslön upp till 532 500 kronor. På lönedelar mellan 532 500 och 2 046 000 kronor per år kostar det maximalt 53,7 procent.

Premie för den kompletterande tjänstepensionen ITPK:
2 procent av månadslönen upp till en lön om 2 046 000 kronor per år. Det går att betala in mera och höja denna procentsats om arbetsgivare och den anställde kommer överens om det.

Premier för sjukpensionen:
På lönedelar upp till 362 500 kronor per år är kostnaden 0,025 procent.
På lönedelar mellan 362 500 kronor och 2 130 000 kronor per år betalar arbetsgivaren 0,127 procent.

Premier för premiebefrielseförsäkringen inklusive slutbetalningspremien:
På lönedelar upp till 532 500 kronor per år är kostnaden 0,196 procent.
På lönedelar mellan 532 500 kronor och 2 130 000 kronor per år betalar arbetsgivaren 1,842 procent.

Premier för premiemaximering (Utjämningspremie):
På lönedelar upp till 532 500 kronor per år är kostnaden 0,7 procent.
På lönedelar mellan 532 500 kronor och 2 130 000 kronor per år betalar arbetsgivaren 0,7 procent

Premier för familjepensionen:
För den som tjänar mer än 532 500 kronor per år betalar arbetsgivaren in även för den här pensionen. Premien är helt individuell och baseras på ålder, lön och eventuell tidigare intjänad tjänstepension. Den här premien kan ändras och istället läggas till ålderspensionen ITPK. Läs mer om detta på Collectums webbplats.

Övriga försäkringar - ingår i både ITP1 och ITP2

För övriga försäkringar, som ingår i både ITP1 och ITP2, beräknas kostnaderna på samma sätt för de två tjänstepensionerna.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL
Kostnaden för tjänstegrupplivförsäkring TGL varierar mellan 20 och 39 kronor per anställd och månad beroende på vilket försäkringsbolag arbetsgivaren väljer.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA köper arbetsgivaren hos Fora och kostar 0,05 procent av lönen. Handläggning av ärenden och beslut tas av AFA Försäkring. 

Omställningsförsäkringar
Premien till en omställningsorganisation (till exempel TRR eller TRS) för det kollektivavtalade omställnings- och kompetensstödet och avgångsersättning (AGE) är för TRR 0,55 procent av tjänstemännens anmälda lönesumma för företag som är medlemmar i  arbetsgivarorganisation  ansluten till Svenskt Näringsliv. För företag som inte är organiserade i en arbetsgivarorganisation, men tecknat hängavtal, tar omställningsorganisationen ut en högre avgift, 0,95 procent.  Eftersom TRR är en registrerad omställningsorganisation kan arbetsgivare som betalar en premie dit få tillbaka 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma från staten. Detta sköts via Fora, om inte företaget har meddelat att man vill hantera ansökan själv. Den faktiska kostnaden för TRR kan därmed sägas bli 0,4 procent av tjänstemännens lönesumma, efter den retroaktiva återbetalningen från staten. Den faktiska kostnaden för TRR för en arbetsgivare med hängavtal kan sägas bli 0,8 procent av tjänstemännens lönesumma, efter den retroaktiva återbetalningen från staten. Eftersom medlemsavgiften i arbetsgivarförbunden är omkring 0,2 procent, blir det billigare för företaget att vara medlem i ett arbetsgivarförbund än att teckna hängavtal.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg