Alternativ pensionslösning - tiotaggarlösning inom ITP2 eller KTP2

Innan du gör en överenskommelse om alternativ ITP, även kallad "tiotaggarlösning" inom ITP2 eller KTP2 är det viktigt att du tar reda på vad det innebär och hur det påverkar din pension.

Tiotaggarlösning

Om du tjänar över vad som motsvarar tio inkomstbasbelopp kan du komma överens med din arbetsgivare om andra alternativa lösningar än den generella ITP - eller KTP2-planen. En alternativ ITP -lösning omfattar lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp och kan även omfatta ITPK (om du har ITP2) eller KTPK (om du har KTP2).  Lösningen brukar även kallas "tiotaggarlösning".  

Så fungerar en tiotaggarlösning

Att komma överens om en 10-taggarlösning betyder att du väljer bort ett förmånsbestämt intjänande av ålders- och familjepension på de lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2 eller KTP2. Du ersätter det med ett premiebestämt system där du ansvarar för att placera premierna. Tiotaggarlösningen kan också innebära att du väljer bort ITP2 helt för att istället få ITP1.

Det innebär i slutändan att storleken på pensionen beror på avkastningen och på hur höga avgifter som tas ut. Premierna i en alternativ pensionslösning ska i de flesta fall även täcka premiebefrielse.

Om du väljer en alternativ pensionslösning kan du inte välja tillbaka senare hos befintlig arbetsgivare.

Läs på innan du väljer en tiotaggarlösning

Det är inte säkert att en klassisk tiotaggarlösning är det bästa för dig, därför är det viktigt att du tar reda hur ett val påverkar dig. Läs mer hos PTK och kontakta Unionens rådgivning om du har frågor. Guide 10-taggare - PTK och Checklista – 10-taggarlösning - PTK

Ingen slutbetalning av ITP2 och KTP2

Skulle du ha gjort ett  10-taggar-val finns inte möjlighet till slutbetalning av ITP2- och ITPK eller KTP2 och KTPK med kollektiva medel. Läs mer om slutbetalning 

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp (ibb) 2024: 

1 ibb = 76 200 kronor  

7,5 ibb = 571 500 kronor (46 844 kronor per månad)  

10 ibb = 762 000 kronor (62 459 kronor per månad)  

Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppen delas därför med 12,2. 

Avtalat - tjänstepension, ITP-val och försäkringar

Avtalat.se ger information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Det är också hos Avtalat du gör dina val i din ITP, hittar digital rådgivning, webbinarier och företagsspecifika möten.

Digital pensionsrådgivning - Avtalat

Om du vill få ut så mycket som möjligt av din tjänstepension ITP kan du använda Avtalats digitala rådgivningstjänst. Du får råd om placering av pengarna till tjänstepensionen och hur du kan tänka kring efterlevandeskydd och din ersättning om du blir sjuk.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg