Att avstå från flexpension

Arbetsgivare på tjänsteföretag inom Almega kan bestämma att det är möjligt för anställda att avstå från att arbetsgivaren avsätter pengar till flexpension.

Avstå flexpension på tjänsteföretag

Specifikt för flexpension i tjänsteföretag inom Almega är att arbetsgivare kan bestämma att det är möjligt för anställda att avstå avsättningen till flexpension.

Om arbetsgivaren bestämmer att du kan avstå är det ändå alltid du som gör valet. Ett avstående från flexpension är alltid ditt eget val och får aldrig innebära påverkan på andra anställningsvillkor som till exempel semester, bonus , lön eller andra förmåner.

Det är alltid du som väljer om du ska avstå från flexpension

Frågan om möjlighet till avstående för tjänstemännen ska tillåtas eller inte är en fråga som arbetsgivaren ska informera om enligt 19§ MBL.

När kan du avstå från flexpension?

Om företaget tillåter det, är det möjligt att avstå från flexpension i tjänsteföretag inom Almega vid ett tillfälle per anställning följande förutsättningar:

  • Om du byter jobb och får en ny anställning. Nyanställda kan lämna besked om att avstå från flexpension tidigast vid tillträdesdagen och senast två månader därefter.
  • Om du under anställningen fyller 25 år. Under två månader efter din 25-årsdag kan du lämna besked om att avstå från flexpension.
  • Vid övergång av verksamhet eller då kollektivavtal tecknas.  Du kan lämna besked om att avstå från flexpension senast två månader efter att flexpensionen börjat gälla.

Det är arbetsgivaren som ska dokumentera att du valt att avstå från avsättning till flexpension och anmäla detta till Collectum. Skulle frågan komma upp är det arbetsgivaren som måste kunna visa att du valt att avstå.

Vad får jag om jag avstår från flexpension?

Om du väljer att avstå från avsättningen till flexpension får du en höjning av den fasta kontanta lönen med lika mycket som den aktuella avsättningsnivån till flexpension är.

Hur mycket lönepåslag det handlar om beror både på vad avsättningsnivån är och vad du har i lön. Om nivån på avsättning är 0,4 procent och du till exempel tjänar 35 000 kronor per månad innebär det ett lönepåslag med 140 kronor per månad innan skatt. 

Du är inte garanterad kommande avsättningar, varken som pensionspremie eller lön om du väljer att avstå flexpension.

Unionen har den bestämda uppfattningen att det för den absoluta majoriteten anställda är betydligt mer förmånligt att kvarstå i flexpensionssystemet än att avstå. Detta bygger på att man vid ett eventuellt avstående endast får en höjning av den fasta kontanta lönen med lika mycket som aktuell avsättningsnivå till flexpension, (för 2017 innebar det 0,2 % för tjänstesektorn.) Om du t ex tjänar 35 000 kr innebär det alltså ett lönepåslag med 70 kr/månad innan skatt.

Möjlighet att återta avståendet

Om du har avstått avsättning till flexpension och fått motsvarande procent vid tidpunkten för avstående som lön, kan du återta avståendet och få den aktuella kollektiva premienivån som pensionspremie istället förutsatt att arbetsgivaren godkänner det. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om det går att hoppa tillbaka in i flexpensionssystemet. Om och på vilket sätt den pensionspremie som erhålls ska avräknas mot lön bestäms efter överenskommelse mellan tjänstemannen och arbetsgivaren.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg