Att avstå från flexpension

Arbetsgivare på tjänsteföretag kan bestämma att det är möjligt för anställda att avstå från att arbetsgivaren avsätter pengar till flexpension.

Shape Created with Sketch.

ITP  är namnet på Sveriges största och ledande system för tjänstepensioner för privatanställda tjänstemän

Flexpension ger mer pengar till din tjänstepension och förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid. Så gott som alla Unionens kollektivavtal innehåller flexpension.

Information som är specifik för anställda i tjänstesektorn

Om arbetsgivaren bestämmer att du kan avstå är det ändå alltid du som gör valet. Ett avstående från flexpension är alltid ditt eget val och får aldrig innebära påverkan på andra anställningsvillkor som till exempel semester, bonus , lön eller andra förmåner.

Frågan om möjlighet till avstående för tjänstemännen ska tillåtas eller inte är en fråga som arbetsgivaren ska informera om enligt 19§ MBL.

När kan man avstå från flexpension?

Om företaget tillåter det, är det möjligt att vid ett tillfälle per anställning avstå från flexpension under de här förutsättningarna:

  • Om du byter jobb och får en ny anställning
    Nyanställda kan lämna besked om att avstå från flexpension i tjänsteföretag tidigast vid tillträdesdagen och senast två månader därefter.
  • Om du under anställningen fyller 25 år kan du under två månader efter 25-årsdagen lämna besked om att avstå från flexpension i tjänsteföretag.
  • Vid övergång av verksamhet eller då kollektivavtal tecknas kan du som är anställd i ett tjänsteföretag lämna besked om att avstå från flexpension senast två månader efter att flexpension i tjänsteföretaget börjat gälla.

Vad får jag istället om jag avstår från flexpension?

Om du väljer att avstå från avsättningen till flexpension får du en höjning av den fasta kontanta lönen med lika mycket som den aktuella avsättningsnivån till flexpension är. Hur mycket lönepåslag det handlar om beror både på vad avsättningsnivån är och vad du har i lön. Om nivån på avsättning är 0,4 procent och du till exempel tjänar 35 000 kronor per månad innebär det ett lönepåslag med 140 kronor per månad innan skatt. På sidan Flexpension ger mer pengar till din tjänstepension hittar du exempel på vad en fullt utbyggd flexpension skulle kunna ge.

Du är inte garanterad kommande avsättningar, varken som pensionspremie eller lön om du väljer att avstå flexpension.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?