Marknadslön för Kundtjänst och support

Marknadslönen för kundtjänst och support ligger 2017 mellan 24 500 och 31 500 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen mellan 31 500 och 39 000 kronor.

Handhar självständigt rutiner för kundsystem i drift, ger stöd åt användare

Löneintervall svårighetsnivå 1

Ger användare hjälp i handhavandet av och felhantering i olika programvaror.
24 500 Kr/månad
31 500 Kr/månad

Löneintervall svårighetsnivå 2

Ger kvalificerad rådgivning till användare om datorsystems handhavande, åtgärdande av fel och underhåll.
31 500 Kr/månad
39 000 Kr/månad

Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.

Påverkar nedåt

 • Begränsad efterfrågan på dina yrkeskunskaper, till exempel få arbetstillfällen i din region, krav på nya kunskaper etcetera
 • Du är ny i befattningen
 • Du saknar arbetslivserfarenhet
 • Du saknar erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har inte haft möjlighet till kompetensutveckling eller utbildning

Påverkar uppåt

 • Dina kunskaper och erfarenheter är efterfrågade
 • Du har erfarenhet av arbetsuppgifterna
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du är flexibel
 • Du vill utvecklas
 • Du kan visa bra arbetsresultat
 • Du har många olika arbetsuppgifter (mångsidighet)
 • Du är specialist inom ditt fackområde
 • Du får eller åtar dig svårare arbetsuppgifter
 • Du jobbar i en "het bransch"
 • Du är projektledare eller gruppchef

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej