Förbered dig inför lönesamtalet

För att du ska få ett bra lönesamtal och kunna påverka din löneutveckling är det viktigt att du förbereder dig väl.

Gör så här för att förbereda dig inför lönesamtalet

 • Se till att du och din chef bokar in lönesamtalet med god framförhållning så att du har gott om tid att förbereda dig. Ju bättre förberedd du är, desto större möjlighet har du att kunna påverka.
 • Finns det löneavtal på din arbetsplats? Om företaget omfattas av kollektivavtal , så finns också ett löneavtal som ger dig och andra medlemmar i Unionen rätt till lönerevision  oavsett om företaget går bra eller dåligt. Du bör läsa på, så att du vet vad som gäller på just ditt företag och kan påpeka detta för din chef om han eller hon inte själv är påläst.
 • Ta reda på vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Lönekriterier är de bedömningsgrunder som styr lönesättningen och de brukar vanligtvis finnas sammanfattade i en lönepolicy . Lönepolicyn kan dock vara ganska övergripande, så det kan vara bra att ta en diskussion med din chef om hur lönekriterierna ska tolkas.
  Exempel på vad som kan påverka din lön
 • Har du blivit befordrad, fått ökat ansvar eller svårare och fler arbetsuppgifter - gå igenom vad som hänt med dina arbetsuppgifter under året.
 • Se till att du själv har en tydlig bild av vad du presterat under året som gått. Koncentrera dig på att ta fram exempel på hur du uppfyllt och ibland överträffat de satta målen.  
  Vad har du åstadkommit i förhållande till dina mål?  
  Hur har du förbättrat dina resultat och din måluppfyllnad? 
  Hur har du bidragit med idéer som kan leda verksamheten framåt?

  Argumentera för högre lön utifrån uppsatta mål och resultat
 • Följ upp tidigare utvecklingssamtal . Följ upp det du och din chef kommit överens om vad gäller arbetsinnehåll, kompetens, mål och förväntat resultat.
 • Det är alltid bra att vara påläst om hur det går för företaget. Din kunskap om företaget och företagets ekonomi kan ge dig en möjlighet att antingen bekräfta eller genomskåda din chefs påstående eller argument om huruvida det finns pengar för löneökningar eller inte. Den visar även att du har ett intresse för företaget som helhet. Om det används rätt, så uppfattas detta ofta som något positivt av chefen.
  Om att argumentera för högre lön även om företaget går dåligt
 • Lönestatistik är ett viktigt verktyg för att bedöma hur din lön ligger till i förhållande till andra personer med liknande arbetsuppgifter. Marknadslöner visar aktuella lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar. Var medveten om att statistik bara är en ögonblicksbild och inte ett facit på viken lön du borde ha.
 • Ett annat bra sätt för dig att få en känsla för ditt relativa löneläge är att prata med vänner och bekanta med liknande befattningar och jämföra. Men kom då ihåg att även om ni har samma titel, så kan arbetsinnehållet variera stort.

Fler tips och råd under lönesamtalet

Under lönesamtalet ska du vara tydlig med hur du ser på din lön och din löneutveckling. Förbered dig väl och följ våra råd och tips.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera