Unionens egeninsamlade lönestatistik 2023

Lönestatistik inom branscherna industri och bygg samt vissa delar av tjänstesektorn.

Om Unionens egeninsamlade lönestatistik

Statistiken i dokumenten är Unionens egeninsamlade lönestatistik för arbeten inom industrin och byggbranschen samt vissa delar av tjänstesektorn. Syftet med statistiken är att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett visst tillfälle. Statistiken avgör inte vad som är "rätt" lön för en enskild person.

Du kan också ta också ta del av Unionens marknadslöner som visar lönelägen för de vanligaste yrkena bland Unionens medlemmar.

Gör så här för att hitta rätt i statistiken

  • Välj det dokument som motsvarar det verksamhetsområde som du vill kolla lönestatistik inom.
  • Dokumenten innehåller  lönestatistik  som bygger på Unionens egen insamling av löner och arbetsuppgifter. De utgår från Unionens yrkesklassificering med hjälp av ett system som kallas arbetsgruppering för lönestatistik ( ALS -koder). Läs beskrivningarna och exemplen på arbetsuppgifter till ALS -koderna för att hitta statistiken som passar bäst för dig. I varje dokument finns det också sex olika svårighetsnivåer per område beskrivet.

Om du söker lönestatistik för andra av Unionens branscher, till exempel IT, telekom, transport med mera, kan det istället finnas statistik som är gemensam med arbetsgivarna. Kontakta då klubben på arbetsplatsen eller Unionens rådgivning, så får du hjälp med den.

Meddela din egen lön
Som medlem får du gärna passa på att rapportera in din lön till Unionen.

Forskning och utveckling

Ledning, styrning, planering av produktion

21 Produktionsledning
PDF 101.58 KB
22 Produktionsteknik
PDF 92.36 KB

Marknad, leverans/distribution

31 Inköp
PDF 108.25 KB
32 Kundservice
PDF 78.37 KB

Ekonomiska transaktioner

40 Ekonomiförvaltning
PDF 100.45 KB

Personal- och kompetensförsörjning

50 Personalarbete
PDF 91.5 KB
51 Utbildning
PDF 77.19 KB

Information

62 IT-verksamhet
PDF 100.78 KB
63 Datadrift
PDF 129.51 KB

Löneökningar

Alla verksamhetsområden

Lönestatistik 2023
PDF 1.13 MB

Historik

Lönestatistik 2022
PDF 917.04 KB
Lönestatistik 2021
PDF 752.37 KB
Lönestatistik 2020
PDF 852.68 KB
Lönestatistik 2019
PDF 1.09 MB
Lönestatistik 2018
PDF 368.07 KB
Lönestatistik 2017
PDF 390.33 KB
Lönestatistik 2016
PDF 9.15 MB
Lönestatistik 2015
PDF 9.15 MB
Lönestatistik 2014
PDF 9.18 MB
Lönestatistik 2013
PDF 9.18 MB
Lönestatistik 2012
PDF 196.39 KB
Lönestatistik 2011
PDF 356.14 KB
Lönestatistik 2010
PDF 1.26 MB

Klassificering av yrken - hjälp att sätta rätt kod

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg