Så här skriver du en motion

När du får en idé om vad Unionen ska göra, tycka eller tänka kan du lämna ett förslag genom att skriva en motion. Alla medlemmar i Unionen kan motionera till sin klubb, regionrådet, förbundsrådet och kongressen. Dessutom kan medlemmarna när som helst motionera till regionstyrelsen och förbundsstyrelsen och få svar inom tre månader.

Så här skriver du en motion

I en bra  motion  framgår det vad du/ni vill förändra eller utveckla och vad du/ni vill att regionrådet ska besluta. Ju fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. Det är enklare att få igenom en motion som beskriver vad du/ni vill uppnå genom att ange bakgrund och eventuell problembeskrivning. Därefter kommer du med ett kort förslag, det som kallas för ”att-satsen”. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom man beslutar om varje ”att-sats” för sig. Motionen ska också skrivas under med namn/företag/arbetsställe.

Motioner till regionstyrelsen

Kan skickas när som helst. Motionen kan exempelvis innehålla förslag på vad regionkontoret och regionstyrelsen ska ha för verksamhet. Regionstyrelsen ska svara inom tre månader. Är du inte nöjd med svaret kan du begära att frågan istället tas upp på nästa  regionråd . Här hittar du din regionstyrelse.

Motioner till regionrådet

Lämnas till regionstyrelsen senast den 28 februari. En motion till regionrådet kan till exempel innehålla förslag på vad regionstyrelsen ska arbeta för i regionen. Regionstyrelsen ska yttra sig över motionerna innan de behandlas av regionrådet. Här hittar du din regionstyrelse.

Motioner till förbundsstyrelsen

Kan skickas när som helst och handlar om frågor som berör hela förbundet. Det kan exempelvis handla om att förbundet ska tycka något i en specifik fråga eller att förbundet ska ha en särskild verksamhet. Motionen måste däremot ligga inom ramen för Unionens handlingsprogram. Förbundsstyrelsen ska svara inom tre månader. Är du inte nöjd med svaret kan du begära att frågan tas upp på nästa  förbundsråd kongress . Motion till förbundsstyrelsen.

Motioner till förbundsrådet

Lämnas till förbundskontoret senast den 31 december. Om du har skrivit en avtalsmotion med förslag på vad förbundet ska driva i nästa  avtalsrörelse  ska förbundskontoret ha den senast en månad innan mötet. Mer om förbundsrådet och motioner.

Motioner till kongressen

När du vill att förbundet ska göra något helt nytt vänder du dig till kongressen. Senast den 31 januari samma år som det är kongress behöver du skicka in motionen. Om du har flera förslag kan du alltid skicka flera motioner. Mer om kongressen och motioner.

Har du frågor om motioner kontakta motion@​unionen.se

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?