Så här skriver du en motion

När du får en idé om vad Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma kan du lämna ett förslag genom att skriva en motion.

Alla medlemmar i Unionen kan motionera till sin klubb, regionrådet, förbundsrådet och kongressen. Dessutom kan medlemmar när som helst motionera till regionstyrelsen och förbundsstyrelsen.

Skapa en motion som engagerar!

  • Vad är det du vill ändra på eller utveckla?
    Utgå gärna ifrån dig själv och dina erfarenheter när du skriver en motion , men tänk på att det demokratiska organ du motionerar till inte hanterar individuella frågor. 
  • Vad vill du uppnå? Beskriv i motionen vad som är ett problem och vad du vill uppnå och argumentera för din sak.
  • Kanske är ni flera på jobbet som har samma upplevelse? Skicka in motionen tillsammans! Ju fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. 

Vad är det du vill uppnå? 

När du skriver en motion , skriv gärna kort och kärnfullt. Fler ord stärker inte alltid argumenten. Tänk på att andra enkelt ska kunna ta till sig av dina argument och förslag.

En av de vanligaste frågorna som uppstår när man läser en motion är vad motionären egentligen vill. Tänk därför på att vara tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vad för förändring du önskar se. En bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering.

Ett tips är att det kan vara enklare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än en motion som anger exakt hur förbundet eller regionen ska göra för att uppnå detta. Naturligtvis kan du föreslå vad och hur något ska göras, men alltför detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör.

Avsluta med en tydlig förslagsformulering

Du avslutar din motion med att beskriva i punktform vad det är för beslut du tycker ska fattas. Detta brukar skrivas med en eller flera meningar som börjar med orden "jag/vi föreslår att", därför kallas de för "att-satser". Det kan vara bra att dela upp förslaget i flera "att-satser" då det fattas beslut om varje punkt för sig.

Sammanfattning

  • Bygg upp motionen så här: "Rubrik" följd av en "Brödtext" där du lägger fram ditt ärende, argumenterar för varför något ska åstadkommas eller förändras och motionen avslutas sedan med dina "att-satser" som är dina förslag till beslut.
  • Skriv inte för långt – mängden ord i din motion stärker inte nödvändigtvis dina argument. 
  • Var tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vad för förändring du önskar se.
  • Avsluta med att-satser som tydligt beskriver vad du vill att åhörarna ska ta ställning till.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg