Så här skriver du en motion

När du får en idé om vad Unionen ska göra, tycka eller tänka kan du lämna ett förslag genom att skriva en motion. Alla medlemmar i Unionen kan motionera till sin klubb, regionrådet, förbundsrådet och kongressen. Dessutom kan medlemmarna när som helst motionera till regionstyrelsen och förbundsstyrelsen och få svar inom tre månader.

I en bra  motion  framgår det vad du/ni vill förändra eller utveckla och vad du/ni vill att regionrådet ska besluta. Ju fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. Det är enklare att få igenom en motion som beskriver vad du/ni vill uppnå genom att ange bakgrund och eventuell problembeskrivning. Därefter kommer du med ett kort förslag, det som kallas för ”att-satsen”. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom man beslutar om varje ”att-sats” för sig. Motionen ska också skrivas under med namn/företag/arbetsställe.

Gör så här

Vad är det du vill ändra på eller utveckla, vad vill du uppnå? När du skriver en motion utgå gärna från dig själv och dina erfarenheter, men tänk på att det demokratiska organ du motionerar till inte hanterar individuella frågor och tänk även på att ju fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. Beskriv i motionen vad som är ett problem och vad du vill uppnå och argumentera för din sak.

Skriv tydligt vad du vill uppnå med ditt förslag

En bra motion har en tydlig problemformulering och tydlig beslutsformulering är viktigt. Det är enklare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än en motion som anger exakt hur förbundet eller regionen ska göra för att uppnå detta. Naturligtvis kan du föreslå vad som ska göras i "att-satsen", men alltför detaljerade motioner har ofta svårt att få gehör eftersom det kan behöva ändras lite i din idé för att den ska fungera riktigt bra. En "att-sats" är ett förslag till beslut.

När du skriver en motion skriv gärna kort och kärnfullt, fler ord stärker inte alltid ett argument utan tänk på att andra ska kunna ta till sig av dina argument och förslag.

Var tydlig med vad du vill ska fattas beslut om

Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera "att-satser" då det fattas beslut om varje "att-sats" för sig.

Generellt är upplägget alltid "Rubrik" följd av en "Brödtext" där du lägger fram ditt ärende, argumenterar för varför något ska åstadkommas eller förändras och motionen avslutas sedan med dina "att-satser" som är dina förslag till beslut.

Sammanfattningsvis:

  • Skriv inte för långt – mängden ord i din motion gör inte med nödvändighet att motionen får en starkare argumentation
  • Var tydlig vad du vill och med problemformuleringen – en av de vanligaste frågorna som uppkommer när man läser en motion är vad motionären egentligen vill. Tänk därför på att vara tydlig i vad det är du exempelvis uppfattar som ett problem, en utmaning eller en förändring som du vill argumentera för.
  • Tydliga att-satser – när du skriver dina att-satser var tydlig med vad det är du vill. Om du vill att Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma något, var då tydlig med vad det är så att alla förstår vad det är du vill att de ska ta ställning till.

Exempelmotion

Nedan finns ett exempel på hur en motion kan se ut. Exempelmotionen har en tydlig rubrik, en argumenterande brödtext samt två tydliga attsatser, det vill säga förslag till beslut.

För ett jämställt samhälle och arbetsliv

Baserat på tillgängligt statistiskt underlag från SCB och Medlingsinstitutet samt egenframtagen statistik finns två centrala förutsättningar för ett jämställt samhälle och en jämställd arbetsmarknad. Fortfarande finns det väldigt många arbetsgivare som utgår från att kvinnor i högre utsträckning än män kommer att ta större ansvar för barnens uppfostran och därför kommer ta ut en större del av föräldraförsäkringen. Uttaget av föräldraförsäkringen går enligt SCB åt rätt håll men det är allt för långsamt. Det kommer dröja många årtionden innan det är ett jämställt uttag i föräldraförsäkringen. Konsekvensen av att kvinnor i högre utsträckning än män tar ut en större del av föräldraförsäkringen är att kvinnor halkar efter lönemässigt, får sämre möjligheter att göra karriär , får lägre livslön och därmed också lägre pension. 

För att få ett mer jämställt samhälle och ett mer jämställt arbetsliv tycker jag därför att Unionen ska arbeta för ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.  

Jag föreslår

att  Unionen ska arbeta för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen

att  Unionen ska ta fram en politisk plattform i frågan

Pratbubblor

Motionera

Var med och påverka Unionen genom att lämna in en motion.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?