Ta hjälp av lönestatistik när du förbereder lönesamtal

Lönestatistik är ett bra verktyg för att bedöma hur din lön ligger till. Den säger inte vad du borde ha, men ger en ögonblicksbild som du kan jämföra med.

Mitt löneavtal

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Att tydliggöra för arbetsgivaren hur marknadsläget ser ut för din yrkesgrupp kan vara ett sätt att påverka din löneutveckling . Din kunskap om lönestatistiken kan visa på att du är medveten om din yrkeskunskaps värde på arbetsmarknaden.

Om marknadslöner och lönestatistik

Marknadslöner

För att skaffa dig en uppfattning om ditt löneläge kan du ta hjälp av Unionens information om marknadslöner . ”Marknadslönerna” är inte en statistik utan en sammanvägd bedömning utifrån flera olika lönestatistikkällor. ”Marknadslönerna” ger en väl förankrad bild av lönerna för olika yrkesgrupper inom Unionens avtalsområden.

Lönestatistik

Utöver ”Marknadslönerna” så har Unionen både egen lönestatistik och även lönestatistik som är gemensamma med ett antal arbetsgivarorganisationer. En del av den statistiken finns tillgänglig via Unionens webbplats och en del kan du få information om när du tar kontakt med Unionen. Men det finns även andra källor till lönestatistik på internet, till exempel via Statistiska Centralbyrån.

Lönestatistiken presenteras ofta som ett lönespann

Att visa ett så kallat lönespann betyder att lönen för en viss yrkesgrupp visas som att den ligger mellan till exempel 25 000 kronor och 32 000 kronor.  Ofta anges även en medianlön eller en genomsnittslön.

  • Om man listar alla löner i yrkesgruppen efter storlek så är medianlönen den lön som ligger exakt i mitten av listan. Det är lika många personer i yrkesgruppen som tjänar mer än medianlönen som personer som tjänar mindre.
  • Genomsnittslönen (eller medellönen) är totalsumman av alla månadslönerna i yrkesgruppen delat med antalet personer.

Hur ligger du till inom ett lönespann?

Hur du förhåller dig till statistiken beror till stor del på hur du bedömer att din yrkeskunskap och kompetens står sig på arbetsmarknaden. Om du har en senior kompetens eller en expertkompetens inom ditt yrke och dessutom en hög prestation är det lämpligt att du tittar på löner i den övre delen av spannet.  

Under ”Marknadslöner” kan du få vägledning till vilka saker du bör ta hänsyn till när du jämför dig med lönespannet för din yrkesgrupp. Där kan du för olika yrken läsa saker som påverkar positivt och saker som påverkar negativt.

Jämför även med andras lönelägen

Ett annat bra sätt för dig att få en känsla för ditt löneläge jämfört med andra är att prata med vänner och bekanta med liknande befattningar och jämföra. Men kom då ihåg att även om man har samma titel så kan arbetsinnehållet variera stort.

Bra att ha kunskap om arbetsgivarens lönepolicy

Många arbetsgivare har en mer eller mindre uttalad policy om hur lönerna på arbetsplatsen ska förhålla sig till lönerna på arbetsmarknaden som helhet. Vissa arbetsgivare vill vara löneledande och ligger därför medvetet på ganska höga lönenivåer, men andra nöjer sig att ligga i nivå med marknadslönerna. En del har medvetet lägre lönenivå och klarar ändå av att behålla anställda med rätt kompetens genom att de erbjuder många andra typer av förmåner eller bättre karriärmöjligheter än sina konkurrenter.

Hur din arbetsgivare förhåller sig till lönerna på arbetsmarknaden kan vara en bra kunskap att ha med sig in i lönesamtalet eller löneförhandlingen.

Dags för årets lönesamtal? Eller ny tjänst, nytt jobb, ny på arbetsmarknaden?

Bolla lön med en expert och bli en vassare förhandlare på en kvart.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg