Det här påverkar din lön

Löner för tjänstemän sätts ofta individuellt. Det innebär att det är dina arbetsuppgifter och din arbetsprestation som ligger till grund när din lön sätts.

Lönekriterier ligger till grund för din lön

I Unionens löneavtal står ett antal lönekriterier . Det är punkter som ligger till grund för att bestämma löneökningen för varje individ. Lönekriterierna som används vid den individuella lönesättningen kan vara olika i olika kollektivavtal .

Om du känner till vad som påverkar din lönesättning , kan du lättare argumentera för en högre lön. Du kan fråga din chef på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för att få en löneutveckling . Det är vanligt att lönekriterierna finns sammanfattade i en lönepolicy .

Exempel på saker som kan påverka hur din lön sätts

Här är några exempel på lönekriterier .

  • Arbetsuppgifterna och hur svåra de är
  • Prestation, duglighet och insatser - resultat i förhållande till uppsatta mål
  • Kunskap och erfarenhet som leder till bättre resultat
  • Utbud och efterfrågan på arbetskraft i olika befattningar
  • Idérikedom, förmåga till problemlösning och pedagogiska färdigheter
  • Olika typer av ansvar, exempelvis ansvar för ekonomi, verksamhetsansvar, personalansvar, ansvar för teknik, information eller materiella tillgångar
  • Förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta
  • Krav på utbildning

Fler förutsättningar för löneutveckling

Utbildning påverkar lönen när det ställs krav på det i arbetet. Utbildning som inte krävs för arbetet ger inte högre lön.

Bedömningen av hur du uppfyller de kriterier som påverkar lönen ska göras så objektivt som möjligt. Det ska inte finnas löneskillnader mellan anställda som utför lika arbete och som inte kan förklaras genom skillnader i arbetsuppgifter, prestation eller andra lönekriterier .

Ökad kunskap och erfarenhet gör att du kan utvecklas och utföra arbetsuppgifter som är mer kvalificerade och mer ansvarskrävande. Det ger i sin tur högre lön. Du och din arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för din kompetensutveckling .

Ingen lag bestämmer vilken lön du ska ha. Din arbetsgivare sätter din lön utifrån lönekriterierna i löneavtalet. Det ger dig sedan rätt till en årlig lönerevision, det vill säga en årlig översyn av din lön.

Finns det kollektivavtal och därmed löneavtal på din arbetsplats, så finns det en lägsta lön som din arbetsgivare inte få gå under. I övrigt kan lönen vara hur hög som helst, utifrån vad ni kommer överens om.

I löneavtalet finns ofta också en lägsta årlig löneökning som du är garanterad.

En arbetsgivare som inte har kollektivavtal och inget löneavtal , behöver inte nödvändigtvis höja lönen.

Kan denna fråga skötas bättre på din arbetsplats?

Hur gör vi arbetslivet bättre? Genom att vara med och påverka i det som engagerar dig. Tillsammans har vi kraften att skapa ett bättre arbetsliv. Läs mer om vilka möjligheter som finns att få inflytande över villkoren och verksamheten som förtroendevald i Unionen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera