Marknadslön för Butikschef (avdelningschef)

Marknadslönen för butikschef (avdelningschef) ligger i olika intervall - mellan 25 000 och 32 000 kronor, mellan 30 500 och 34 000 per månad samt mellan 34 500 och 50 000 kronor.

Verksamhetens art och omfattning har i regel en direkt påverkan på lönen. Lönenivåerna kan skilja mellan fackhandel och dagligvaruhandel.

Löneintervall nivå 1

Arbetsuppgifterna innefattar främst de dagliga sälj- och personalledningsuppgifterna.
25 000 Kr/månad
32 000 Kr/månad

Löneintervall nivå 2

Här ingår även planering, budgetering, uppföljning.
30 500 Kr/månad
34 000 Kr/månad

Löneintervall nivå 3

Avser befattningar vid stora enheter med uppgifter som att organisera, planera, samordna och dimensionera arbetet inom enheten.
34 500 Kr/månad
50 000 Kr/månad

Detta är det normala löneintervallet. Det kan finnas orsaker till att du ligger både under och över intervallet. Nedan har vi listat saker som påverkar, både negativt och positivt, var du hamnar i lönenivå.

Påverkar nedåt

 • Du är chef över en mindre verksamhet/enhet
 • Du saknar tidigare erfarenhet/ har begränsad erfarenhet av chefsarbete
 • Du har få underställda
 • Du har begränsat ansvarsområde
 • Du har andra löneförmåner

Påverkar uppåt

 • Du är chef över en större verksamhet/enhet
 • Du har erfarenhet av tidigare chefsarbete
 • Du har många underställda
 • Du har bra ledaregenskaper
 • Du har omfattande ekonomiskt ansvar
 • Du har också andra kunskaper och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Du kan visa bra resultat

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej