Så får du som chef använda medarbetardata

Sammansmältningen av privatliv och arbetsliv väcker frågan om vilka möjligheter arbetsgivare och du som chef har att använda digitala spår som genereras på en arbetsenhet.

Digitala spår på många plattformar

Du och dina medarbetare lämnar digitala spår när ni använder datorn, mobilen eller andra redskap i arbetet. Det finns några saker som du som chef och arbetsgivare behöver förhålla dig till i det här sammanhanget.

Det handlar bland annat om den datainsamling som sker är förenlig med GDPR, arbetsrätten och med den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

Integritet

Generellt ska en intresseavvägning göras mellan arbetstagarens integritetsintresse i förhållande till arbetsgivarens kontrollintresse.

Intresseavvägning ska göras mellan integritet och kontroll

En viktig utgångspunkt i sammanhanget är att medarbetaren inte kan samtycka till några personuppgiftsbehandlingar alls, genom att exempelvis skriva på en policy. Det beror på att medarbetaren befinner sig i ett ojämnt styrkeförhållande gentemot arbetsgivaren, vilket försvårar ett samtycke utifrån jämlika positioner. Att spara data om medarbeten kan alltså innebära brott mot GDPR, även om arbetstagaren har samtyckt. 

Victor Bernhardtz

Victor Bernhardtz

Utredare och ombudsman för digitala arbetsmarknader

Victor Bernhardtz, utredare på Unionen, ger dig några hypotetiska situationer som beskriver det du som arbetsgivare och chef bör tänka på:

Info icon Shape info icon

GDPR - grundläggande principer

Organisationer som hanterar personuppgifter är personuppgiftsansvariga. Det är inte en viss chef på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. En fysisk person kan dock vara personuppgiftsansvarig, till exempel när det gäller enskilda firmor.

Integritetsskyddsmyndigheten har utifrån artikel 5 i GDPR sammanställt grundläggande principer för personuppgiftsansvariga:

  • bara får samla in dina personuppgifter för specifika, sär-skilt angivna och berättigade ändamål
  • inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
  • ska se till att dina personuppgifter är riktiga
  • ska radera dina personuppgifter när de inte längre behövs
  • ska skydda dina personuppgifter, till exempel så att inte behöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs.

Personuppgiftsansvariga ska även se till att enskilda får information om varför personuppgifter samlas in och hur deras personuppgifter hanteras.

Digital integritet på jobbet

Hur hanteras all den data som samlas in genom våra arbetsverktyg? Vad händer med personlig integritet i en tid när vi delar med oss av mer data än någonsin till vår arbetsgivare? I Unionen fokus om digital integritet på jobbet deltar förbundsordförande Martin Linder och utredare Victor Bernhardtz.

Ännu inte chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppdatera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Får jag som chef läsa medarbetares mejl?

Får du som chef läsa dina medarbetares mejl och chattkonversationer? Det är ju ändå företagets datorer och telefoner vi pratar om… Unionens dataskyddsombud Nils Henckel ger dig svar.

Råd och stöd för dig som chef

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg