Arbetsmiljöansvar för dig som chef

Här hittar du som är chef information om vilket arbetsmiljöansvar du har. När det kommer till ansvaret för arbetsmiljön är du arbetsgivarens förlängda arm.

Arbetsgivarens förlängda arm

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren och som chef är du arbetsgivarens förlängda arm. Det kallas att arbetsgivaren fördelar, eller delegerar, uppgifter i arbetsmiljöarbetet till dig. 

Fördelning och returnering av uppgifter i arbetsmiljöarbetet

Om din arbetsplats har fler än tio anställda ska det finnas en skriftlig lista med de arbetsmiljöuppgifter som du har ansvar för. Den listan består av de uppgifter som din arbetsgivare har fördelat till dig. Det är viktigt att du har mandat, tillräckligt med resurser (exempelvis tid och stöd) och den kunskap som behövs för att kunna utföra uppgifterna.

Uppgiftsfördelningen behöver regelbundet stämmas av eftersom arbetsmiljö och förutsättningar förändras. Om du inte har tillräckliga befogenheter och/eller resurser behöver du inleda en dialog om returnering av uppgifter till en högre chef. En sådan returnering ska göras skriftligt. 

Arbetsmiljöverkets mall för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Som chef måste du arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det handlar om att kartlägga, förbättra och utvärdera i samverkan .

Systematiskt arbetsmiljöarbete - så här går det till

Systematiskt arbetsmiljöarbete på Prevents webbplats

Arbetsmiljöpolicy på Prevents webbplats

De olika rollerna i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetets olika delar och ansvarsområden utförs av olika funktioner eller roller. Här har vi sammanställt vad som gäller för arbetsgivaren, chefen, medarbetaren och arbetsmiljöombudet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetet med OSA-föreskriften från Arbetsmiljöverket. Den är lika bindande som arbetsmiljölagen. 

Föreskriften pekar ut tre viktiga huvudområden som arbetsgivare behöver hantera och förebygga:

  • Hög arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Digitala föreläsningar och kurser för dig som är chef

Organisatorisk och social arbetsmiljö för dig som chef

Fyra föreläsningar som ger dig som chef ökade kunskaper i vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och därmed en grund att stå på med tips och handfasta råd på var du kan hitta mer information för att ta arbetet med OSA i rätt riktning.

Chefens arbetsmiljöansvar: En föreläsning med Dag Bremberg

Du som chef har ett straffrättsligt ansvar för arbetsmiljön. Men där ska vi inte hamna. Vi ska istället jobba förebyggande med fokus på hållbarhet, välmående, motivation och resultat.

Arbetsmiljö - chefens ansvar del 1 & 2

Kursen Chefens arbetsmiljöansvar är en e-kurs i två delar. Den första delen ger en kort introduktion i arbetsmiljöarbetet medan den andra tar upp konkreta situationer att träna på. Kurserna tar ca 2 timmar.

Om det finns fler arbetsgivare

Det finns situationer då en anställd har fler arbetsgivare som delar på arbetsmiljöansvaret. Ett vanligt exempel är in- och uthyrd personal.

Ansvarsfördelning

  • Arbetsgivaren som hyr in har ansvar för arbetsmiljön på platsen där arbetet utförs
  • Arbetsgivaren som hyr ut har ansvar för arbetsmiljön som sträcker sig över tid till exempel rehabilitering och utbildning.

Arbetsmiljöverket har mer information om det gemensamma arbetsmiljöansvaret

Vad händer om du inte uppfyller ditt ansvar?

En arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen, som Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över, omfattas av det offentligrättsliga påföljdssystemet.

Om du inte har skött dina arbetsmiljöuppgifter, exempelvis inte åtgärdat risker eller varit oaktsam, och någon som en konsekvens av det drabbats av en allvarlig incident kan det leda till böter eller fängelse enligt regler i brottsbalken.

Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om påföljderna

För ett bättre chefsliv

Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg