Broschyr: Arbetsskada? Gör rätt från början

Det är viktigt att varje misstanke om arbetsskada anmäls. Även om du inte känner av besvären direkt vid olyckstillfället är det viktigt att du och din arbetsgivare anmäler din arbetsskada. Anmälan är viktig för både din egen eventuella rätt till ersättning, för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas.

Information

Som arbetsskada räknas en personskada som uppkommit genom olycksfall i arbetet (arbetsplatsolycka), färdolycksfall (olycksfall till eller från arbetet), arbetssjukdom (skadlig inverkan i arbetet), smitta (i vissa fall).

Om du misstänker arbetsskada - Gör rätt från början. Broschyren beskriver hur du ska göra när du misstänker en arbetsskada.

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej