Arbetsmiljöansvaret för dig som chef - digital föreläsning

En digital föreläsning om chefens ansvar för arbetsmiljöarbetet och tips om hur du systematiskt arbetar med det. Du får förklaringar och tips som ger direkt resultat på välmående och motivation i arbetsgruppen.

Ditt arbetsmiljöansvar som chef

Även om arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, så har du som chef i praktiken ett omfattande ansvar för att alla nödvändiga åtgärder arbetet faktiskt genomförs, för att förebygga ohälsa. Ytterst är det ett straffrättsligt ansvar, och det händer att chefer åtalas för arbetsmiljöbrott. Det ska du inte behöva riskera om du tar del av information, råd och verktyg som du får i denna föreläsning.

Dag Bremberg,  ombudsman  i Unionen med fokus på arbetsmiljö och chefer, förklarar roller och ansvar samt relevanta regler. Du får insikter om hur du kan arbeta systematiskt med att både förebygga risker och främja friskfaktorer.

Föreläsningen är uppdelad i följande avsnitt:

  • Regler
  • Roller
  • Samverkan
  • Systematik i undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar
  • Risker och friskfaktorer
  • Handlingsplaner och Din egen arbetsmiljö

Föreläsningen i sin helhet är ca 46 minuter. Inom kort kommer kortare avsnitt läggas upp här, ett för varje område. 

Du i chefsrollen

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera