Ditt ansvar kring stress och utmattningssyndrom hos medarbetare

Här hittar du som är chef råd och stöd för att förebygga stress och utmattningssyndrom (även kallat utbrändhet) hos medarbetare, information om vilket ansvar du har och vad du behöver göra om någon drabbas.

Ditt chefsansvar att förebygga och åtgärda om någon får utmattningssyndrom

Som chef kan det hända att någon av dina nyckelmedarbetare blir sjuk och en dag inte kommer till jobbet. Vems är ansvaret, vad ska du göra och hade du kunnat förhindra det genom förebyggande åtgärder?

Arbetsmiljön är ditt ansvar som chef

Ansvaret för arbetsmiljön ligger enligt Arbetsmiljölagen formellt på arbetsgivaren, det vill säga bolaget och bolagets styrelse. Men ansvaret ska vara fördelat på personerna som har kompetens och möjlighet att göra de relevanta riskbedömningarna i verksamheten. Den som befordras till ett chefsjobb brukar därför vanligen också får skriva under att ta på sig arbetsmiljöuppgifter för sin del av verksamheten.

Det är av stor vikt att du som chef har förstått vad arbetsmiljöansvaret innebär och att du regelbundet uppdaterar dina kunskaper. Arbetsmiljöansvaret innebär att har du en skyldighet att vara aktiv och att vidta åtgärder för att minska risker för eller få bort ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra.

  Hur förebygger du utmattningssyndrom bland dina medarbetare?

  Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är det som ger faktiska resultat, har det visat sig. Det innebär att du behöver ha en plan för hur ni på företaget aktivt ska arbeta med risker i verksamheten genom att kartlägga, dokumentera, bedöma, åtgärda och följa upp dem. Det ska göras i samverkan med de fackliga organisationernas  arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) och gäller alla slags risker - fysiska, psykologiska och sociala förhållanden. Riskbedömningarna ska göras regelbundet och det är särskilt viktigt att göra de vid förändringar i verksamheten.

  Genom förebyggande arbetsmiljöarbete minimeras även kostnaderna för verksamheten och det blir en attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna där de kan och vill leverera, utan att bli sjuka. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete kommer dessutom hjälpa dig att attrahera nya, duktiga medarbetare när du behöver.

  I grunden handlar det om att hitta en balans i tillvaron med arbetsuppgifter som man klarar av och hinner med, både för dig och dina medarbetare. Det handlar också om att ha arbetsuppgifter som känns meningsfulla, att man har visst eget inflytande över sitt arbete och känner sig uppskattad och behövd.

  En öppen laptop och konturerna av två personer som pratar

  Vad ska du som chef göra om någon drabbas?

  Den första åtgärden om du misstänker att en av dina medarbetare är på väg att drabbas av en stressrelaterad sjukdom är att boka in och ta ett allvarligt samtal med din medarbetare. Fråga din medarbetare hur arbetssituationen upplevs och berätta vad du själv har sett och om dina farhågor. Kan du göra arbetsbelastningen för medarbetaren mer rimlig? Finns det arbetsuppgifter som du direkt kan avlasta medarbetaren?

  Du behöver räkna med att du kan mötas av förnekande och motstånd från medarbetaren. Att inte själv se sjukdomen förrän den blivit riktigt allvarlig är inte ovanligt.

  Stöd och rehabilitering

  Det behövs professionell hjälp för den som har drabbats av utmattningssyndrom. Se till att din medarbetare tidigt tar kontakt med företagshälsovården. De har ofta de resurser som krävs. För att tydliggöra vikten av rehabilitering kanske du själv behöver följa med medarbetaren dit.

  Det tar många månader att rehabiliteras från utmattningssyndrom och ibland tar det år. Det är inte självklart att medarbetaren ska komma tillbaka till exakt samma jobb som orsakade sjukdomen. Ofta behöver arbetsgivare och medarbetare samarbeta för att hitta en ny roll.

  Digitala föreläsningar för dig som chef om arbetsbelastning och stress

  Många gånger upplevs frågan om arbetsbelastning svår att hantera som chef. Det är svårt att leda medarbetare att jobba lagom när det samtidigt finns krav från leverantörer och kunder. Utöver det finns det krav på balans mellan arbete och fritid.

  Just stress och arbetsbelastning är de viktigaste frågorna att jobba med som chef, har Unionens  arbetsmiljöombud  runtom i Sverige identifierat.

  Ta del av våra olika digitala föreläsningar, framtagna för dig som chef, om arbetsbelastning. 

  Organisatorisk och social arbetsmiljö för dig som chef

  Fyra föreläsningar som ger dig som chef ökade kunskaper i vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och därmed en grund att stå på med tips och handfasta råd på var du kan hitta mer information för att ta arbetet med OSA i rätt riktning.

  "Stressen i våra liv – vän eller fiende?”

  I tre delar berättar vår stresscoach Caroline Wiklund om vad stressen gör med oss, hur vi kan uppmärksamma de tidiga varningssignalerna när det blir för mycket och vad vi kan göra för att minska stressen.

  De svåra samtalen - om stress

  Digital föreläsning om att prata med medarbetare om stress och psykisk ohälsa. Vad kan du som chef göra för att stötta någon som mår dåligt? Och vilka signaler ska du vara uppmärksam på?

  Stress - dubbelt upp för chefen

  Lyssna på Jonas Mosskin i samtal med stresscoachen Caroline Wiklund i podden Mellanchefer emellan. Podden för dig som är mellanchef, har en mellanchef, har anställt en eller på annat sätt har med en mellanchef att göra.

  För ett bättre chefsliv

  Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. Här hittar du tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration både i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

  Hjälp oss göra Unionen bättre

  Hjälpte informationen på denna sida dig?

  Betyg