Ditt ansvar kring stress och utmattningssyndrom hos medarbetare

Här hittar du som är chef råd och stöd för att förebygga stress och utmattningssyndrom (även kallat utbrändhet) hos medarbetare och vad du behöver göra om någon drabbas.

Ditt chefsansvar att förebygga och åtgärda om någon får utmattningssyndrom

Som chef kan det hända att någon av dina medarbetare drabbas av stressrelaterad ohälsa och blir sjukskriven. Vems är ansvaret, vad ska du göra och hade du kunnat förhindra det genom förebyggande åtgärder?

Arbetsmiljön och ditt ansvar som chef

Enligt Arbetsmiljölagen ligger ansvaret för arbetsmiljön formellt på arbetsgivaren, det vill säga verksamheten och dess högsta ledning. I den dagliga verksamheten är det ofta svårt för ledningen att utföra arbetsmiljöarbetet och därför fördelas uppgifter till chefer. Den som får ett chefsjobb brukar därför ofta få skriva under att ta på sig arbetsmiljöuppgifter för sin del av verksamheten.

Det är viktigt att du som chef har förstått vad arbetsmiljöuppgifterna innebär och att du regelbundet uppdaterar dina kunskaper. Arbetsmiljöuppgifterna innebär att du har en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra.

Så förebygger du utmattningssyndrom bland dina medarbetare

Det har visat sig att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är det som ger faktiska resultat. Du behöver ha en plan för hur ni aktivt ska arbeta med risker i verksamheten genom att kartlägga, dokumentera, bedöma, åtgärda och följa upp riskerna. Arbetsmiljöarbetet gäller alla slags risker (fysiska, organisatoriska och sociala) och ska bedrivas i samverkan med arbetsmiljöombud  ( skyddsombud ). Riskbedömningarna ska göras regelbundet och det är särskilt viktigt att göra dem vid förändringar i verksamheten. 
 
Genom ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan kostnaderna för verksamheten minska. Det skapar också en attraktiv arbetsmiljö för medarbetarna där de kan och vill leverera, utan att bli sjuka. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete kommer dessutom att hjälpa dig som chef att attrahera nya, duktiga medarbetare när du behöver. 

I det förebyggande arbetet ingår att hitta en balans av arbetsuppgifter, som både du och dina medarbetare klarar av och hinner med. Men det är också viktigt att arbetsuppgifter känns meningsfulla, att det finns ett visst eget inflytande över arbetet och att varje anställd känner sig uppskattad och behövd. 

Vad ska du som chef göra om någon drabbas?

Om du misstänker att en av dina medarbetare är på väg att drabbas av stressrelaterad ohälsa är den första åtgärden att boka in och ta ett samtal med din medarbetare. En bra utgångspunkt i ett sådant samtal kan vara paragraferna 9-10 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Fråga hur arbetssituationen upplevs och berätta vad du själv har sett och om dina farhågor. Fråga om du kan göra arbetsbelastningen mer rimlig för medarbetaren. Du behöver också noggrant undersöka om det finns andra delar i arbetsmiljön som orsakar stress.

Det är inte ovanligt att personer som uppvisar tecken på stressrelaterad ohälsa har svårt att se eller erkänna det själv. Du behöver därför vara beredd på att du kan mötas av förnekande och även motstånd från medarbetaren.

Stöd och rehabilitering

Det kan behövas professionell hjälp för den som har drabbats av utmattningssyndrom (även kallat utbrändhet). Se till att din medarbetare tidigt får kontakt med företagshälsovården. Företagshälsovården har ofta den kunskap som behövs för såväl arbetsanpassning och rehabilitering som för arbetsmiljöarbetet i stort.

De allra flesta som drabbas av utmattningssyndrom kommer tillbaka till arbetet, men ibland kan det ta tid och det måste få vara okej. Tidigare trodde experter att personer som drabbats av stressrelaterad ohälsa på grund av arbetet mådde bäst av att byta jobb. Numera är rekommendationen ofta att medarbetaren, i ett första skede, rehabiliteras tillbaka till sin ordinarie tjänst. Om det dyker upp frågor kring återgången till jobbet är det viktigt att medarbetaren får prata med en kunnig läkare.

För dig som chef är det viktigt att tänka på att stressrelaterad ohälsa är en stark signal om att det finns allvarliga brister i arbetsmiljön. Du behöver därför undersöka på vilket sätt arbetsmiljön på arbetsplatsen har samband med medarbetarens ohälsa. För att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till en bättre arbetsplats behöver arbetsgivaren och du som chef vidta de åtgärder som behövs för att förhindra att ingenting liknande inträffar igen.

Mer om arbetsanpassning och rehabilitering

Här kan du lära dig mer!

Många gånger upplevs frågan om arbetsbelastning svår att hantera som chef. Det är svårt att leda medarbetare att jobba lagom när det samtidigt finns krav från leverantörer och kunder. Utöver det finns det krav på balans mellan arbete och fritid.

Just stress och arbetsbelastning är de viktigaste frågorna att jobba med som chef, har Unionens  arbetsmiljöombud  runtom i Sverige identifierat.

Ta del av våra kurser och digitala föreläsningar om stress och arbetsmiljö som är framtagna för dig som chef. 

"Stressen i våra liv – vän eller fiende?”

I tre delar berättar stresscoach Caroline Wiklund om vad stressen gör med oss, hur vi kan uppmärksamma de tidiga varningssignalerna när det blir för mycket och vad vi kan göra för att minska stressen.

Arbetsmiljö - chefens ansvar del 1 & 2

Kursen Chefens arbetsmiljöansvar är en e-kurs i två delar. Den första delen ger en kort introduktion i arbetsmiljöarbetet medan den andra tar upp konkreta situationer att träna på. Kurserna tar ca 2 timmar.

Arbetsmiljöansvaret för dig som chef

En digital föreläsning om ditt ansvar för arbetsmiljöarbetet och tips om hur du som chef systematiskt kan arbeta med det. Du får förklaringar och tips som ger direkt resultat på välmående och motivation i arbetsgruppen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg