Så här kan du jobba med tillgänglighet på arbetsplatsen

Med engagemang och aktivt arbetsmiljöarbete kan du förstärka de positiva delarna av det gränslösa arbetslivet på din arbetsplats och motverka de negativa.

Kraven på tillgänglighet ser olika ut på olika arbetsplatser, och därmed också orsakerna bakom. Därför krävs det ett aktivt lokalt arbete för att identifiera de problemen, hitta lösningar och komma överens på arbetsplatsen. Om man verkligen vill sätta ett avtryck och förändra en kultur på en arbetsplats till det bättre, krävs det också att alla berörda är involverade och att alla upplever att de får komma till tals.

Rädda semestern - skaffa en mejl- och mobilpolicy

Modern teknik gör att vi kan jobba nästan precis när och var vi vill. Många gånger är det praktiskt, ibland blir det ett problem. Oavsett vilket kan det vara bra med en mejl- och mobilpolicy på arbetsplatsen som reglerar när man förväntas vara tillgänglig för sina kollegor – inte minst inför semestern.

Vill du ha hjälp att komma igång?

För att lösa frågor om tillgänglighet kräver det en aktiv insats lokalt. Ibland kan det vara svårt att komma igång med diskussionerna på arbetsplatsen. Behöver ni hjälp med att komma igång - hör av er till någon av Unionens regioner.

Vad Unionen menar med ett gränslöst arbetsliv

Många tjänstemän upplever idag det som Unionen kallar för det gränslösa arbetslivet. Individualiserade arbetsuppgifter och smartphones har gjort att mycket arbete kan utföras var som helst och när som helst. Det nya arbetslivet kan göra att det blir lättare att kombinera arbete och fritid när man själv kan bestämma när arbetet ska utföras, men det finns också en risk med ständig tillgänglighet och att vi aldrig får koppla av. Gränslöst arbetsliv kan beskrivas som en uppluckring av gränserna mellan:

  • Arbete och fritid
  • Chef och medarbetare
  • Arbetsplats och hem

Unionen föreslår att varje arbetsplats ska ha en mejl- och mobilpolicy

Unionen har inte tagit fram en central policy av två skäl. Det första är att en tillgänglighetspolicy/mejl- och mobilpolicy bäst tas fram lokalt utifrån det som man där finner ligger till grund för den tillgänglighetskultur som uppstått på den arbetsplatsen. Det krävs alltså ett aktivt lokalt arbete för att analysera situationen och därefter hitta lämpliga lösningar. Det andra skälet är att Unionen centralt inte har hittat tillräckligt många lokala tillgänglighetspolicies för att kunna ta fram ett heltäckande centralt förslag. Däremot har vi tagit fram några förslag på vad en tillgänglighetspolicy kan och bör innehålla.

Distansarbete och hybridarbete

Vad kan din arbetsgivare kräva av dig när det kommer till distans- och hybridarbete och vilka rättigheter har du när det bland annat kommer till din arbetsmiljö? Vi ger dig svar på dina frågor.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg