Branschdelegationer

Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlemmarna inom de avtal som ingår i delegationen vid förhandlingar om kollektivavtal.

Collage branschdelegationer

Branschdelegationen utgör förhandlingsdelegation vid förhandlingar om kollektivavtal inom delegationens områden, föreslår avtalskrav inför förhandlingar och rekommenderar förbundsstyrelsen om ett kollektivavtal ska antas.

Branschspecifika krav

Läs mer om vilka branschspecifika krav vi ställer i avtalsrörelsen 2020 under respektive branschdelegation. Kraven publiceras i takt med att krav växlas.  

Unionens branschdelegationer

 • Industri Teknik
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil & Modeföretag)
 • Industri Industriarbetsgivarna                                                  
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Industriarbetsgivarna (Gruvor, Massa- & Papper, Sågverk, Stål- och Metall, SVEMEK och Byggnadsämnesindustrin).

 • Industri IKEM & Kemi & Livsmedel
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Livsmedelsföretagen och Innovations- och Kemiindustrierna.

 • Industri Arbio
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare (f.d. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.

 • Bygg, Energi och Fastighet
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Energiföretagens Arbetsgivareförening, Sveriges Byggindustrier, Föreningen Installatörsföretagen (tidigare Elektriska installatörsorganisationen och VVS Företagen) Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt och Ventföretagen och Fastigo.

 • IT, Teknikkonsult och Telekom (inom Almega)
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med IT- och Telekomföretagen (för IT-företag respektive Telekomföretag) och med Almega Tjänsteförbunden avseende Innovationsföretagen (tidigare Svenska Teknik och Designföretagen).

 • Kompetensföretagen & Tjänsteförbunden (inom Almega)
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen), Almega Tjänsteförbunden avseende Fastighetsarbetsgivarna, Lagring & Distribution, Spel och internationella Kasinon, Säkerhetsföretag, Utbildningsföretagen och Utveckling & Tjänster.

 • Tjänster & Media (inom Almega) 
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen ( Tjänstemän , Revision & Konsult, Gym och Friskvård och Callcenter), Medieföretagen (Tjänstemän, Tidningsföretag och Public Service) och Svensk Scenkonst.

 • Handel & Visita
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Svensk Handel (för tjänstemän, tjänstemän inom detaljhandel, Systembolaget och Apotek), Visita och Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening.

 • Organisationer
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, Hockeyspelare, Fotbollsspelare och idéburna organisationer), med Arbetsgivarföreningen KFO (Ideella organisationer, Industriföretag och Tjänsteföretag, Samhallförbundet) samt med Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
 • Transport
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Säkerhetsföretagen inom Transport, Sveriges Hamnar samt Kommunala Företagens Samorganisation.
 • Kabin
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Svenska Flygbranschen avseende kabinanställda.
 • Tandvård (inom Almega)
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Vårdföretagarna

I rollen som delegationsledamot representerar du inte enbart ditt eget avtalsområde  utan ingår som ledamot med ansvar för alla de avtalsområden som delegationen hanterar. Som ledamot arbetar du aktivt med delegationens förankringsarbete, bl.a. vid framtagandet av de branschspecifika kraven. Varje branschdelegation har en ordförande, som delegationen väljer.

Branschdelegationen ansvarar för de avtal som finns i delegationen men delegationens förhandlingar påverkar i varierande utsträckning även andra förhandlingar. Branschdelegationerna och dess ledamöter behöver därför beakta både de enskilda avtalsområdena och helheten i sitt arbete och samordna sig med andra delegationer. Förbundsstyrelsen utser en representant till varje branschdelegation för att kunna följa förhandlingsarbetet och underlätta samordningen.

Se filmen om arbetet i en branschdelegation

Obs! Inte aktuellt att nominera just nu. Alla delegater till branschdelegationerna till avtalsrörelsen 2020 är utsedda.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg