Branschdelegationer

Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlemmarna inom de avtal som ingår i delegationen vid förhandlingar om centrala kollektivavtal.

Collage branschdelegationer

Unionens 13 branschdelegationer

Som Sveriges största fackförbund tecknar Unionen ett stort antal centrala kollektivavtalsuppgörelser med många olika arbetsgivarförbund. För att säkerställa att Unionen är en medlemsstyrd och väl förankrad organisation i dessa förhandlingar som berör hundratusentals medlemmar, utses inför varje ny avtalsrörelse 13 branschdelegationer. Varje branschdelegation ansvarar för ett antal kollektivavtal vardera och består av förtroendevalda ledamöter från de olika branscher som delegationen täcker. Läs mer om vad som ingår i uppdraget som ledamot i branschdelegationen.

Under respektive branschdelegation nedan hittar du information om vilket ansvarsområde respektive delegation har, samt vilka ledamöter som i dagsläget är aktiva. Delegationerna brukar under en avtalsrörelse på dessa sidor även berätta mer om sitt arbete, samt publicera vilka avtalsspecifika krav som växlats med våra motparter på arbetsgivarsidan.

Shape Created with Sketch.

Nominera till branschdelegation

Den 10 mars 2022 var sista dagen för att nominera ledamöter till Unionens branschdelegationer. Valen sker sedan vid Unionens förbundsråd 8-9 juni 2022 och de utvalda kommer framförallt vara aktiva inför- och under 2023 års stora avtalsrörelse
 

Unionens branschdelegationer

  • Industri Teknik
    Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil & Modeföretag)
  • Industri Industriarbetsgivarna                                                  
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Industriarbetsgivarna (Gruvor, Massa- & Papper, Sågverk, Stål- och Metall, SVEMEK och Byggnadsämnesindustrin).

  • Industri IKEM & Kemi & Livsmedel
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Livsmedelsföretagen och Innovations- och Kemiindustrierna.

  • Industri Arbio
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare (f.d. Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.

  • Bygg, Energi och Fastighet
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Energiföretagens Arbetsgivareförening, Sveriges Byggindustrier, Föreningen Installatörsföretagen (tidigare Elektriska installatörsorganisationen och VVS Företagen) Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt och Ventföretagen och Fastigo.

  • IT, Teknikkonsult och Telekom (inom Almega)
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med IT- och Telekomföretagen (för IT-företag respektive Telekomföretag) och med Almega Tjänsteförbunden avseende Innovationsföretagen (tidigare Svenska Teknik och Designföretagen).

  • Kompetensföretagen & Tjänsteförbunden (inom Almega)
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Kompetensföretagen (f.d. Bemanningsföretagen), Almega Tjänsteförbunden avseende Fastighetsarbetsgivarna, Lagring & Distribution, Spel och internationella Kasinon, Säkerhetsföretag, Utbildningsföretagen och Utveckling & Tjänster.

  • Tjänster & Media (inom Almega) 
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen ( Tjänstemän , Revision & Konsult, Gym och Friskvård och Callcenter), Medieföretagen (Tjänstemän, Tidningsföretag och Public Service) och Svensk Scenkonst.

  • Handel & Visita
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Svensk Handel (för tjänstemän, tjänstemän inom detaljhandel, Systembolaget och Apotek), Visita och Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening.

  • Organisationer
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, Hockeyspelare, Fotbollsspelare och idéburna organisationer), med Arbetsgivarföreningen KFO (Ideella organisationer, Industriföretag och Tjänsteföretag, Samhallförbundet) samt med Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
  • Transport
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Säkerhetsföretagen inom Transport, Sveriges Hamnar samt Kommunala Företagens Samorganisation.
  • Kabin
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Svenska Flygbranschen avseende kabinanställda.
  • Tandvård (inom Almega)
    Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Vårdföretagarna

Ledamot i branschdelegation

Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktionerna i Unionens avtalsrörelse . Som ledamot representerar och driver du din branschs frågor i arbetet – inför, under och efter avtalsrörelsen.

Läs mer om vad det innebär att ta ett uppdrag som ledamot i en branschdelegation

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg