Branschdelegationer - förhandlar i avtalsrörelsen

Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar dig som medlem när nya centrala kollektivavtal ska förhandlas fram. Varje branschdelegation ansvarar för ett antal kollektivavtal vardera.

Unionens 13 branschdelegationer

Som Sveriges största fackförbund tecknar Unionen ett stort antal centrala kollektivavtal med många olika arbetsgivarförbund. För att säkerställa att Unionen är en medlemsstyrd organisation med förankrade avtalskrav i dessa förhandlingar som berör hundratusentals medlemmar, utses inför varje ny avtalsrörelse 13 branschdelegationer. Varje branschdelegation ansvarar för ett antal kollektivavtal vardera och består av förtroendevalda ledamöter från de olika branscher som delegationen täcker. Uppdraget som ledamot i branschdelegationen.

Under respektive branschdelegation nedan hittar du information om vilket ansvarsområde respektive delegation har, samt vilka ledamöter som i dagsläget är aktiva. 

Unionens branschdelegationer (klicka för mer info)

 • Industri Teknik
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil & Modeföretag)
 • Industri Industriarbetsgivarna                                                  
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Industriarbetsgivarna (Gruvor, Massa- & Papper, Sågverk, Stål- och Metall, SVEMEK och Byggnadsämnesindustrin).

 • Industri IKEM & Livs
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Innovations- och Kemiindustrierna och Livsmedelsföretagen.

 • Industri Arbio
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare (före detta Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.

 • Bygg, Energi och Fastighet
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Energiföretagens Arbetsgivareförening, Byggföretagen (före detta Sveriges Byggindustrier), Föreningen Installatörsföretagen (tidigare Elektriska installatörsorganisationen och VVS Företagen) Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt och Ventföretagen och Fastigo.

 • IT, Teknikkonsult och Telekom (inom Almega)
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med IT- och Telekomföretagen (för IT-företag respektive Telekomföretag) och med Almega Tjänsteförbunden avseende Innovationsföretagen (tidigare Svenska Teknik och Designföretagen).

 • Kompetensföretagen & Tjänsteförbunden (inom Almega)
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal  med Kompetensföretagen (före detta Bemanningsföretagen), Almega Tjänsteförbunden avseende Fastighetsarbetsgivarna, Lagring & Distribution, Spel och internationella Kasinon, Säkerhetsföretag, Serviceföretag, Utbildningsföretagen och Utveckling & Tjänster.

 • Tjänster & Media (inom Almega) 
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Almega Tjänsteföretagen ( Tjänstemän , Revision & Konsult, Gym och Friskvård och Callcenter), Medieföretagen (Tjänstemän, Tidningsföretag och Public Service).

 • Handel & Visita
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Svensk Handel (för tjänstemän , tjänstemän inom detaljhandel, Systembolaget och Apotek), Visita, Almega Apotek och Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening.

 • Organisationer
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, ideella och idéburna organisationer samt upplevelse och kultur), med Fremia (före detta KFO) ( Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället, Industriföretag och Tjänsteföretag, Samhallförbundet) och Svensk Scenkonst.
 • Transport
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal  med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar.
 • Kabin
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal  med Svenska Flygbranschen avseende kabinanställda.
 • Tandvård (inom Almega)
  Delegation för förhandlingar om  kollektivavtal med Vårdföretagarna

Ledamot i branschdelegation

Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktionerna i Unionens avtalsrörelse . Som ledamot representerar och driver du din branschs frågor i arbetet – inför, under och efter avtalsrörelsen.

Uppdraget som ledamot i en branschdelegation

Info icon Shape info icon

Nominera till branschdelegation!

Känner du till någon som skulle passa för uppdraget till nästa avtalsrörelse ? Eller är du själv intresserad? Se då till att nominera eller bli nominerad. (logga in med mobilt bank-id) Just nu, fram till 10 mars 2024, är tidsfönstret öppet för att nominera ledamöter till Unionens branschdelegationer. Valen sker sedan vid Unionens förbundsråd 20 maj 2024 och de utvalda kommer framförallt vara aktiva inför och under 2025 års avtalsrörelse
 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg