Branschdelegationer

Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlemmarna inom de avtalsområden som ingår i delegationen. Branschdelegationen utgör förhandlingsdelegation vid förhandlingar om kollektivavtal inom delegationens områden, föreslår avtalskrav inför förhandlingar och rekommenderar förbundsstyrelsen om ett kollektivavtal ska antas.

I rollen som delegationsledamot representerar du inte ditt eget avtalsområde  utan ingår som ledamot med ansvar för alla de avtalsområden som delegationen hanterar. Dom ledamot arbetar du aktivt med delegationens förankringsarbete, bl.a. vid framtagandet av de branschspecifika kraven. Varje branschdelegation har en ordförande, som delegationen väljer.

Branschdelegationen ansvarar för de avtal som finns i delegationen men delegationens förhandlingar påverkar i varierande utsträckning även andra förhandlingar. Branschdelegationerna och dess ledamöter behöver därför beakta både de enskilda avtalsområdena och helheten i sitt arbete och samordna sig med andra delegationer. Förbundsstyrelsen utser en representant till varje branschdelegation för att kunna följa förhandlingsarbetet och underlätta samordningen.

Unionens branschdelegationer

 • Almega Förbunden
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal  med Bemanningsföretagen, Almega Samhallförbundet och Almega Tjänsteförbunden avseende Fastighetsarbetsgivarna, Lagring & Distribution, Spel, Säkerhetsföretag, Utbildningsföretagen och Utveckling & Tjänster.

 • Almega Hälsa
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Vårdföretagarna och Almega Tjänsteförbunden avseende Apotek.

 • Almega IT, Tekniktjänster och Telekom
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med IT- och Telekomföretagen (för IT-företag respektive Telekomföretag) och med Almega Tjänsteförbunden avseende Svenska Teknik och Designföretagen.

 • Almega Tjänster & Media
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Almega Tjänsteföretagen (Tjänstemän, Revision & Konsult och Callcenter), Medieföretagen (Tjänstemän, Tidningsföretag och Public Service) och Svensk Scenkonst.

 • Bygg, Energi och Fastigheter
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Energiföretagens Arbetsgivareförening, Sveriges Byggindustrier, Elektriska Installatörsorganisationen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS-Företagen och Fastigo.

 • Handel & Visita
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Svensk Handel (för tjänstemän, tjänstemän inom detaljhandel, Systembolaget och Apotek), Visita och Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening

 • Organisationer
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, Hockeyspelare, Fotbollsspelare och idéburna organisationer), med Arbetsgivarföreningen KFO (Ideella organisationer, Industriföretag och Tjänsteföretag) samt med Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
 • Transport
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sveriges Hamnar samt Kommunala Företagens Samorganisation.
 • Kabin
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Svenska Flygbranschen avseende kabinanställda.
 • Industri Arbio
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning),

 • Industri Industriarbetsgivarna                                                  
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Industriarbetsgivarna (Gruvor, Massa- & Papper, Sågverk, Stål- och Metall och SVEMEK) och Byggnadsämnesförbundet.

 • Industri Innovation & Kemi och Livs
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Livsmedelsföretagen och Innovations- och Kemiindustrierna.

 • Industri Teknik
  Delegation för förhandlingar om kollektivavtal med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO.  

 

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?