Branschdelegationer – förhandlar i avtalsrörelsen

Unionen har 14 branschdelegationer. Ledamöterna representerar dig som medlem när nya centrala kollektivavtal ska förhandlas fram. Varje branschdelegation ansvarar för ett antal kollektivavtal vardera.

Så tecknas ett kollektivavtal

Som Sveriges största fackförbund tecknar Unionen ett stort antal centrala kollektivavtal med många olika arbetsgivarförbund. Det görs genom Unionens 14 branschdelegationer. Eftersom Unionen är en medlemsstyrd organisation är det medlemmarna själva som väljer vilka som ska sitta i branschdelegationerna inför varje ny avtalsrörelse . Varje delegation består av förtroendevalda medlemmar från den egna branschen och tillsammans ansvarar de för att förhandla kollektivavtalen inom sitt område.  

Unionens branschdelegationer 

Bygg, Energi & Fastighet

Förhandlar kollektivavtal  med Energiföretagens Arbetsgivareförening, Byggföretagen, Föreningen Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt- och Ventföretagen och Fastigo.
Vi i delegation Bygg, Energi och Fastighet

Handel & Visita

Förhandlar kollektivavtal  med Svensk Handel (för tjänstemän , tjänstemän inom detaljhandel, Systembolaget och Apotek), Visita, Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening och Almega Apoteksföretagen.
Vi i delegation Handel & Visita

Industriarbetsgivarna                                                 

Förhandlar kollektivavtalen med Industriarbetsgivarna (Gruvor, Massa- & Papper, Sågverk, Stål- och Metall, SVEMEK och Byggnadsämnesindustrin).
Vi i delegation Industri Industriarbetsgivarna

Industri Arbio

Förhandlar kollektivavtal  med Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagens Förbund och Gröna Arbetsgivare Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk, Trädgård, Skogssektionen och Virkesmätning.
Vi i delegation Industri Arbio

Industri IKEM & Livs

Förhandlar kollektivavtal  med Innovations- och Kemiindustrierna (IKEM) och Livsmedelsföretagen. 
Vi i delegation Industri IKEM & Livs

Industri Teknik

Förhandlar kollektivavtal  med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och TEKO (Sveriges Textil & Modeföretag). 
Vi i delegation Industri Teknik

IT & Telekom

Förhandlar kollektivavtal  med TechSverige. 
Vi i delegation IT och Telekom

Kabin

Förhandlar kollektivavtal  med Svenska Flygbranschen, avseende kabinanställda.
Vi i delegation Kabin

Organisationer

Förhandlar kollektivavtal  med Arbetsgivaralliansen (Branschavtal idrott, ideella och idéburna organisationer samt upplevelse och kultur), med Fremia Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället, Tjänstemän inom näringslivet, Samhall Anvisade och direktanställda tjänstemän och Svensk Scenkonst.
Vi i delegation Organisationer

Tandvård

Förhandlar kollektivavtal  med Vårdföretagarna. 
Vi i delegation Tandvård

Teknikkonsult & Bemanning

Förhandlar kollektivavtal  med Innovationsföretagen och Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen). 
Vi i delegation Teknikkonsult & Bemanning

Tjänster & Media

Förhandlar kollektivavtal  med Almega Tjänsteföretagen ( Tjänstemän , Revision & Konsult, Gym och Friskvård och Callcenter), Almega Tjänsteförbunden Lagring & Distribution, Medieföretagen ( Tjänstemän , Dagstidningar och Public Service).
Vi i delegation Tjänster & Media

Tjänster & Säkerhet

Förhandlar kollektivavtal  med Almega Tjänsteförbunden avseende Fastighetsarbetsgivarna, Spel och internationella Kasinon, Serviceföretag, Utbildningsföretagen och Utveckling & Tjänster och Säkerhetsföretagen.
Vi i delegation Tjänster & Säkerhet

Transport

Förhandlar kollektivavtal  med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Bussarbetsgivarna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Sveriges Hamnar.
Vi i delegation Transport

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg