Mall: Förhandlingsframställan för förtroendevalda

En förhandlingsframställan skriver du som är förtroendevald i Unionen när du vill kalla arbetsgivaren till förhandling enligt MBL.

För tydlighetens skull och för att inte riskera att missa någon preskriptionsfrist rekommenderar vi att du gör framställan skriftligen. Motparten kan också begära att framställan ska vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om.

Detta måste vara med

En förhandlingsframställan ska innehålla minst tre saker:

  • den fråga man vill förhandla
  • att man begär förhandling
  • yrkanden

Den fråga man vill förhandla är till exempel ett kollektivavtalsbrott, brott mot LAS, brott mot semesterlagen med mera.

Några exempel på förhandlingsfrågor

  • Ett exempel på kollektivavtalsbrott är att arbetsgivaren anställt någon på visstidsanställning utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet.
  • En uppsägning som saknar saklig grund kan vara ett brott mot LAS
  • En tjänsteman inte fått semester enligt semesterlagens regler kan vara ett brott mot semesterlagen .

Det är avgörande för den fortsatta handläggningen av ett ärende att förhandlingen begärs i tid. Därför måste det framgå tydligt att Unionen begär förhandling i frågan.

Med yrkanden menas att man till exempel yrkar på ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avsked , att en visstidsanställning ska gälla tillsvidare och/eller att man yrkar på skadestånd.

Skadeståndet behöver inte preciseras till belopp eller vad det avser i framställan men det är viktigt att du framför eventuella skadeståndsyrkanden redan i den lokala förhandlingen för att inte missa någon preskriptionsfrist och riskera att möjligheten att få skadestånd går förlorad. Ett framfört skadeståndsyrkande går alltid att dra tillbaka om det i förhandlingen visar sig att det inte finns något skadeståndsanspråk.

Framställan kan innehålla förslag på tid för förhandlingen men det kan lika gärna vara så att du lämnar det till motparten att föreslå.

Framställan ska vara så enkel och tydlig som möjligt. Argument och bevisning ska inte tas med. Du är inte bunden i förhandlingen av vad som tagits upp i framställan. Du kan alltid yrka på ytterligare saker vid förhandlingsbordet, och ändra yrkanden eller helt enkelt dra tillbaka dem.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg