Åldersdiskriminering

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen och innebär att en person blir negativt särbehandlad på grund av sin ålder.

Vad är åldersdiskriminering?

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder

Hur vanligt är det att man diskrimineras på grund av ålder i arbetslivet?

Enligt forskning och Unionens rapporter är diskriminering på grund av ålder en av de vanligaste diskrimineringarna. År 2018 hade 12 % diskrimineringsanmälningar hos DO samband med ålder och de flesta gäller arbetslivet.

Vad är det vanligast att man blir diskriminerad på grund av ålder?

Framförallt gäller det diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det gäller kompetensutveckling .

Åldersdiskriminering vid kompetensutveckling

Unionen har 2019 i samarbete med Novus frågat tjänstemän i privat sektor om de har fått någon form av kompetensutveckling av sin arbetsgivare under de senaste tolv månaderna.

Minst kompetensutveckling får du som är mellan 50 och 65 år

Åtta av tio tjänstemän mellan 18 och 29 år uppger att de genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. När tjänstemännen passerade 30 år sjönk siffran. Då uppgav endast sex av tio att de genomfört kompetensutveckling . Allra minst kompetensutveckling fick tjänstemän i åldern 50-64 år. Där uppgav endast hälften av tjänstemännen att de genomgått någon form av kompetensutveckling under det senaste året.

Om din arbetsgivare inte ger dig den kompetensutveckling du behöver

Prata i första hand med din närmaste chef om dina behov, och beskriv hur dina förutsättningar ser ut att genomföra kompetensutveckling . Arbetsgivaren ansvarar för att det ska vara praktiskt möjligt för dig att genomföra insatser, exempelvis genom att öronmärka tid och anpassa din ordinarie arbetsbelastning.

Om du inte får gehör av din chef, ta hjälp av klubben eller någon förtroendevald om det finns någon sådan på din arbetsplats. Om det inte finns kanske du behöver kontakta en ombudsman på Unionens regionkontor för att få stöd.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg