Råd om du känner dig trakasserad

Det är alltid du som avgör om du känner dig trakasserad. Trakasserier kan yttra sig på olika sätt och vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär.

Nedan följer några råd till dig som känner dig trakasserad:

  • Om du bedömer att det är möjligt, säg ifrån direkt när du känner dig kränkt.
  • Skriv ner vad som sägs eller vad som görs emot dig. Vilken dag var det? Vad var klockan? Fanns det vittnen? För anteckningar.
  • Berätta vad som har hänt för din närmaste chef eller någon annan chef som du har förtroende för.
  • Din arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldig att genomföra en utredning som syftar till att ta reda på vad som har hänt och vad som behöver göras för att trakasserierna ska upphöra.
  • Prata med din fackliga klubb , arbetsplatsombudet eller ditt arbetsmiljöombud och be dem stötta och vid behov företräda dig. Din fackliga företrädare kan begära en förhandling med arbetsgivaren och kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att lösa situationen. Du och din fackliga företrädare på arbetsplatsen kan alltid vända er till Unionens fackliga rådgivning eller till regionkontoret för att få stöd.
  • Kom ihåg att det är viktigt att det skrivs protokoll av vilket det tydligt framgår vad som har bestämts och vilka åtgärder som ska genomföras av vem. Det är också viktigt att ni kommer överens om hur incidenten ska följas upp för att säkerställa att de planerade åtgärderna verkligen leder till att trakasserier upphör.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg