Så gör du när någon blir kränkt på din arbetsplats

Handledningen ”Mobbad, trakasserad, diskriminerad?” är ett stöd för arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda i att hantera fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Människors lika värde är en prioriterad fråga

Respekten för människors lika värde och rättigheter är en facklig kärnfråga. För Unionen är respekten för människors olikheter en prioriterad fråga och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Det självklara målet måste vara en nolltolerans mot kränkande beteenden.

Alla har rätt att vara sig själv på jobbet liksom i alla andra delar av tillvaron. Ingen ska behöva utstå mobbning, trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats, men verkligheten är i vissa fall en annan. Här får arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda ett verktyg i arbetet att arbeta med den här arbetsmiljöfrågan.

Handledning som verktyg för en inkluderande arbetsmiljö

Använd handledningen ”Mobbad, trakasserad, diskriminerad?" som ett stöd i ditt arbete för en inkluderande arbetsmiljö. Handledningen ger dig konkreta tips på

  • hur du kan hantera och utreda ärenden, 
  • vilken lagstiftning som gäller och
  • hur du systematiskt kan arbeta med frågorna, både under en process och i förebyggande syfte.

Psykosociala frågor som stress, hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

TCO har givit ut den vägledande skriften Vägen till en god arbetsmiljö som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg