Övertid för småbarnsföräldrar

Arbetsgivaren har skyldighet att underlätta för både kvinnor och män så att de ska kunna både ha ett arbete och samtidigt vara föräldrar.

Arbetsgivarens skyldighet står i diskrimineringslagen och liknande regler finns även i kollektivavtal

En arbetsgivare har rätt att beordra anställda övertid, även så sent som samma dag, om det uppstår akuta behov i verksamheten. Läs mer om regler för övertid.

Om du har gått ner i sysselsättningsgrad med stöd av föräldraledighetslagen, är du skyddad mot beordrad övertid om du inte själv vill arbeta övertid. Du har en beviljad tjänstledighet och har därmed rätt att gå hem i tid.

Arbetar du heltid och har småbarn och har problem med att arbeta övertid, bör du kunna stödja dig på diskrimineringslagen för att kunna få en lösning. Kontakta Unionen om du får problem med detta.

Deltidsarbete i kombination med övertid

Om du är föräldraledig på deltid, till exempel på 25 procent, och samtidigt arbetar deltid på 75 procent, men arbetar beordrad övertid, så räknas övertiden som mertid upp till en heltid. Därutöver räknas tiden som övertid. Detta gäller för dig som omfattas av kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg