Övertid för småbarnsföräldrar

Arbetsgivaren har skyldighet att underlätta för medarbetare som är föräldrar, oavsett kön, så att de både ska kunna ha ett arbete och samtidigt vara föräldrar.

Arbetsgivarens skyldighet att underlätta förenandet av arbete och föräldraskap står i diskrimineringslagen och liknande regler finns även i  kollektivavtal

En arbetsgivare har rätt att beordra anställda övertid, även så sent som samma dag, om det uppstår akuta behov i verksamheten. Läs mer om regler för övertid.

Om du har gått ner i sysselsättningsgrad med stöd av föräldraledighetslagen, är du skyddad mot beordrad övertid om du inte själv vill arbeta övertid. Du har en beviljad tjänstledighet och har därmed rätt att gå hem i tid.

Om du arbetar heltid och har småbarn och har problem med att arbeta övertid, bör du prata med din arbetsgivare för att få till en lösning. Du kan också vända dig till Unionens klubb på arbetsplatsen (om det finns klubb ) eller till Unionens rådgivning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg