Så mycket ökar jobbstressen i Sverige – hela listan

Sju av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet, enligt Unionens Stressindex. Det är en ökning med tio procent sedan förra årets mätning. Allra mest ökade stressen i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län.

2019-02-20

 

Unionens Stressindex år 2019, en undersökning gjord av Novus, visar tydligt att svenska tjänstemän är stressade på jobbet. Sju av tio tjänstemän svarar att de ofta eller ibland är stressade på arbetet. För ett år sedan låg siffran på sex av tio.

Allra mest stressade är tjänstemännen i Värmlands län, där nästan åtta av tio generellt stressas av sina jobb. Därefter följer Gävleborg, Västmanland och Kronoberg. Stockholm kommer först på 15 plats.

I hela 19 av 21 län har andelen stressade tjänstemän gått upp. Allra mest ökade stressen i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län.

– Det är oroande! Stress leder till ohälsa och risken är att vi kommer se allt fler tjänstemän bli sjuka av jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning, med balans mellan krav och resurser, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.

I Unionens Stressindex syns också att allt fler upplever mindre möjlighet till återhämtning efter intensiva jobbperioder. I över hälften av länen ökade andelen tjänstemän som uppgav att det inte finns möjlighet till återhämtning och vila efter en längre tid av mycket jobb. 

 – Både företaget och individen tjänar på en bra arbetsmiljö och att alla medarbetare håller sig friska. För att orka med ett intensivt jobb är det oerhört viktigt att få koppla bort jobbet och vara riktigt ledig. Arbetsgivare måste bli bättre på att prioritera en bra arbetsmiljö, menar Martin Linder. 

Här är tjänstemännen mest stressade i Sverige - hela listan 

Känner du generellt att du blir stressad av ditt jobb?
Uppdelat på län. Förra årets siffra i parentes. 

1. Värmlands län 77 % (67 %)

2. Gävleborgs län 76 % (64 %)

3. Västmanlands län 75 % (61 %)

4. Kronobergs län 75 % (60 %)

5. Blekinge län 74 % (56 %)

6. Jönköpings län 73 % (60 %)

7. Västra Götaland 72 % (61 %)

8. Gotlands län 72 % (60 %)

9. Östergötlands län 72 % (63 %)

10. Västerbottens län 72 % (56 %)

11. Uppsala län 72 % (74 %)

12. Jämtlands län 71 % (56 %)

13. Skåne län 70 % (59 %)

14. Dalarnas län 70 % (54 %)

15. Stockholms län 70 % (60 %)

16. Västernorrlands län 69 % (58 %)

17. Kalmar län 68 % (63 %)

18. Hallands län 68 % (71 %)

19. Södermanlands län 67 % (64 %)

20. Örebro län 66 % (57 %)

21. Norrbottens län 61 % (50 %) 

 

Här ökar stressen mest – hela listan

Uppdelat på län. Förra årets siffra i parentes. Ökningen i procent till höger.

1 Blekinge län 74 % (56) + 18 %

2 Västerbottens län 72 % (56 + 16 %

3 Dalarnas län 70 % (54) + 16 %

4 Kronobergs län 75 % (60) + 15 %

5 Jämtlands län  71 % (56) + 15 %

6 Västmanlands län 75 % (61) + 14 %

7 Jönköpings län 73 % (60) + 13 %

8 Gävleborgs län 76 % (64) + 12 %

9 Gotlands län 72 % (60) + 12 %

10 Västra Götaland 72 % (61) + 11 %

11 Skåne län 70 % (59) + 11 %

12 Västernorrlands län 69 % (58) + 11 %

13 Norrbottens län 61 % (50) + 11 %

14 Värmlands län 77 % (67) + 10 %

15 Stockholms län 70 % (60) + 10 %

16 Östergötlands län 72 % (63) + 9 %

17 Örebro län 66 % (57) + 9 %

18 Kalmar län 68 % (63) + 5 %

19 Södermanlands län 67 % (64) + 3 %

20 Uppsala län 72 % (74) – 2 %

21 Hallands län 68 % (71) – 3 %

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 483 privatanställda tjänstemän samlades in under perioden 13 december 2018 – 15 januari 2019. Undersökningen genomfördes även 2015, 2016 och 2018.