Almedalen

Unionen är i Almedalen för att driva frågor om framtidens trygghet i arbetslivet. Vi fokuserar på frågor om kompetens samt om integritet i arbetslivet. En annan viktig fråga är att prata om vikten av demokrati, inflytande och påverkan på våra arbetsplatser och därmed hur viktigt det är med förtroendevalda.

Här hittar du allting som rör Unionens medverkan i Almedalen 2023.