Almedalen

Här hittar du allt om Unionens medverkan i Almedalen 2024.

Almedalen

Unionen är i Almedalen 2024 för att driva frågor om framtidens trygghet i arbetslivet. Vi kommer arrangera seminarium om kompetensbehov, om svenska modellen och ett seminarium om vad Riksbankens räntebesked får för konsekvenser på avtalsrörelsen.

Egna seminarier

Vi kommer självklart också delta i andras arrangemang. Eftersom Unionen har över 700 000 medlemmar har vi insikter och åsikter i mängder av frågor och branscher. Här kan du se var och när.

Medverkan i andras seminarier