Arbetsmiljö

Arbetsmiljöombud är en oumbärlig del av arbetsmiljöarbetet och utan fackets engagemang riskerar vi en försämrad arbetsmiljö, ökad ohälsa och högre kostnader. Det vore dåligt för Unionens medlemmar.

Arbetsmiljöombud , på lokal och regional nivå, spelar en avgörande roll i att företräda arbetstagarna och ständigt förbättra arbetsmiljön. De är en del av ett aktivt och organiserat samarbete som bidrar till att upprätthålla en hög nivå på arbetsmiljön. Utan facklig koppling till ombuden riskerar arbetsmiljöarbetet att bli en angelägenhet endast mellan arbetsgivarna och staten, vilket kan leda till ökad ohälsa och kostnader.  

Alla som jobbar har rätt till en god och riskfri arbetsmiljö och arbetsmiljöombuden, såväl lokalt som regionalt, är viktiga för att möjliggöra detta.

Med minskat ekonomiskt statligt stöd riskeras de regionala arbetsmiljöombudens möjlighet att utföra sitt uppdrag – att aktivera det lokala, systematiska arbetsmiljöarbetet, verka för att lokala arbetsmiljöombud utses och vara ombud för arbetstagarna. Det riskerar att leda till sämre samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och en försämrad arbetsmiljö på många arbetsplatser. 

Vad vill Unionen? 

  • Partsmodellen måste värnas så att arbetsmarknadens parter även fortsatt kan samverka för att förbättra arbetsmiljön. Om politiken lägger sig i och vill lagstifta i frågor som parterna äger, finns risk att den svenska modellens ställning hotas att försvagas. Kollektivavtalets ställning är viktigt att säkra ett effektivt arbetsmiljöarbete.
  • Bevara nuvarande modell med regionala och lokala arbetsmiljöombud som utses av facket. Om de statsbidrag som stöttar de regionala arbetsmiljöombuden i att utföra sitt arbete krymper eller lyfts bort i riskerar vi sämre arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
  • Säkerställa den fackliga kopplingen till arbetsmiljöarbetet. Facket utbildar, stöttar och stärker arbetsmiljöombuden i sina roller. Utan facklig koppling till ombuden blir arbetsmiljöarbetet en angelägenhet mellan endast arbetsgivarna och staten.