Etableringsjobb

Etableringsjobb ger dig som är långtidsarbetslös eller nyanländ en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Bra för dig och för samhället!

Att anställa någon med etableringsjobb innebär att arbetsgivare kan anställa den som är långtidsarbetslös eller nyanländ till en lägre kostnad, eftersom staten bidrar med etableringsersättning som täcker en del av lönen. Staten står dessutom för utbildning och administration. Lönen ska motsvara längstalönen i aktuellt kollektivavtal och anställningen ska gälla under två år, men målsättningen att därefter övergå i en tillsvidareanställning . För att undvika att systemet missbrukas kommer facken att ha inflytande i processen och bara företag som har tecknat kollektivavtal får anställa inom ramen för etableringsjobb.

Etableringsjobben öppnar dörren för långtidsarbetslösa och nyanlända som har svårt att få anställning, och kan hjälpa fler att ta steget bort från arbetslöshet.

Etableringsjobb är en anställningsform som kommit till genom en överenskommelse mellan Unionen, LO och Svenskt Näringsliv. Nuvarande överenskommelse gäller från den 1 januari 2024.

Vad vill Unionen?

  • Säkra att systemet med etableringsjobb fungerar. För att reformen ska få det genomslag som det är tänkt krävs det att lokala avtal om etableringsjobb tecknas mellan arbetsgivare.

  • Etableringsjobb är en anställningsform som behöver långsiktig finansiering. Eftersom staten skjuter till medel för att dela kostnaderna för anställningar med arbetsgivaren behöver politiken fatta beslut som säkerställer pengar in i systemet under överskådlig framtid.
  • Vi bryter ny mark, och måste säkerställa att matchningen till etableringsjobb fungerar som den ska. Därför är det viktigt att följa upp och utvärdera noga på både nationell och politisk nivå.