Press

För att få bästa möjliga service, ring vår pressjour direkt. Här svarar alltid någon av oss.

Unionens pressjour för journalister

08-504 151 00

Presstjänsten besvarar medias frågor om Unionen. Vi förmedlar också kontakt till våra talespersoner.

Shape Created with Sketch.

Unionen är Sveriges största fackförbund och det största tjänstemannafacket i världen med 650 000 medlemmar. Med över 30 000 förtroendevalda på 65 000 arbetsplatser finns förbundet i både industri- och tjänstesektor i de flesta branscher i det privata näringslivet. Förbundet har 26 regionkontor över hela landet.

Mer fakta hittar du här.

Aktuella pressmeddelanden

2018-08-01
Teknikföretaget IBM Sverige får Unionens pris som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats år 2018. IBM prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja medarbetare som genomgått könsbekräftande vård, så kallat könsbyte.
2018-07-31
Alla ska kunna vara sig själva på jobbet och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. Unionen har därför tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna. I boken medverkar bland annat Petter Stordalen vars hotellkedja Nordic Choice Hotels tog emot Unionens hbtq-pris 2016.
2018-05-29
Antalet nystartade företag i Sverige minskade förra året med fyra procent, enligt siffror från Tillväxtanalys. För att få fler och växande företag vill Unionen stärka tryggheten för egenföretagare och personer som kombinerar kortare anställningar och företagande, kombinatörer, när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa.
2018-04-12
Hög arbetsbelastning är den överlägset vanligaste anledningen till jobbstress. Men även otydligheter i ledarskapet och i ens egna ansvar och mandat leder till att vi känner oss stressade. Det visar nya siffror från fackförbundet Unionen om stress hos tjänstemän i privat sektor.
2018-04-11
Sex av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet och bland dem upplever lika stor andel att stressen har ökat det senaste året. Många upplever dessutom att de inte hinner återhämta sig. Samtidigt är skillnaderna mellan länen stora. Det visar nya siffror från fackförbundet Unionen.
2018-03-16
Digitalisering, automatisering och globalisering påverkar arbetsmarknaden i grunden. Det livslånga lärandet är en nödvändighet, men studiemedelssystemet är inte anpassat för yrkesverksamma, visar Unionens genomgång. – Det är inte hållbart. Ska vi klara skiftet på arbetsmarknaden måste möjligheterna till vidareutbildning förbättras, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-03-15
Endast var tredje kvinna upplever att de fullt ut kan göra karriär på samma villkor som sina manliga kollegor. Dessutom anser bara var fjärde kvinna att arbetet helt och hållet leds och fördelas på ett jämställt sätt. Det visar en undersökning från Unionen. För att premiera fler jämställda arbetsplatser breddar Unionen nu sitt pris Guldnappen med två nya kategorier.
2018-03-06

Den som förbereder sig inför lönesamtalet är både nöjdare med utfallet och känner att den i högre grad kan påverka sin lön, visar en ny undersökning från Unionen. Trots det lägger hälften av tjänstemän mindre än 30 minuter på förberedelser och var fjärde förbereder sig inte alls. – Lönesamtalet är ett utmärkt tillfälle att synliggöra dina prestationer. Det gäller att ta vara på det, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.
2018-03-05
Unionen har tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv ingått en avsiktsförklaring med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, något som kommer att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. – Parterna på arbetsmarknaden tar ansvar. Etableringsjobben är bra för individen, företagen och samhället, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-03-05

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort problem. För var fjärde utsatt kvinna ledde det till att hon lämnade arbetsplatsen, visar en undersökning från Unionen. – Det är oacceptabelt. Trakasserierna på våra arbetsplatser måste upphöra, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.
2018-02-23

Fyra av tio privatanställda tjänstemän yngre än 36 år tror att de kommer att byta jobb till ett helt annat yrke minst tre gånger under yrkeslivet. Det visar en färsk Novus-undersökning från Unionen.
2018-02-08
Arbetsmiljön på landets företag har förbättrats något, visar Unionens Arbetsmiljöbarometer. Orsaken är troligtvis de nya föreskrifterna som började gälla under 2016 och som Unionen var med och tog fram. – Utvecklingen är glädjande, men det går alldeles för långsamt. Företagen måste i högre grad använda det regelverk som finns, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-01-31

Bristen på hyresrätter gör att många unga väljer att köpa en bostad för att kunna flytta till jobben. Och bland de som köpt har varannan fått ekonomisk hjälp av en närstående, visar en undersökning från Unionen. – Möjligheten till jobb och bostad ska inte vara beroende av föräldrarnas plånbok. Politikerna måste hitta en bred överenskommelse för att lösa problemen på en illa fungerande bostadsmarknad, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.
2018-01-29
Många – inte minst kvinnor med små barn – arbetar deltid. Men inte ens tre av tio av de som går ner i arbetstid, upplever att deras arbetsbelastning minskar i motsvarande grad. Väldigt många som arbetar deltid får alltså mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid. Det visar en ny rapport från Unionen.

 
2018-01-25

Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn – en ökning med 10 procentenheter på tre år. Att hinna med arbetsuppgifter och att det inte finns någon att lämna över arbetet till vanligaste orsaken till vobb, visar årets vobba-undersökning* från Unionen.
2018-01-23

Var tredje ung tjänsteman i privat sektor upplever att deras arbetsbelastning kan utgöra en hälsorisk, visar nya siffror från Unionen. – Det är alarmerande när unga som befinner sig i början av sitt yrkesliv riskerar att bli sjuka av jobbet. Arbetsgivarna måste ta situationen på allvar, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-01-10

Långt ifrån alla företag följer diskrimineringslagens bestämmelser om att genomföra en årlig lönekartläggning och analys. Nu har det gått ett år sedan de nya reglerna infördes. Tanken var att reformen skulle leda till mer jämställda löner. För de företag som faktiskt genomförde en lönekartläggning under året ledde det mycket riktigt till konkreta åtgärder i en majoritet av fallen. 
2017-12-14

Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv. Och en skälig pension efter det. Unionen kommer inte att kunna acceptera en höjd pensionsålder så länge en gemensam avsiktsförklaring med Svensk Näringsliv saknas.
- I dag finns inte förutsättningarna att gå vidare i enlighet med pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder. Om en höjning av pensionsåldern ska få legitimitet måste alla parter vara överens, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen. 
2017-12-06

Det finns en bild som alltför ofta saknas i det offentliga samtalet kring migration och arbetsmarknad – berättelsen från personer som själva är nya i Sverige. Därför har Unionen samlat in vittnesmål från människor som sökt asyl i Sverige de senaste åren. 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?