Press

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Shape Created with Sketch.

Unionen press

08-504 151 00

  • Du är välkommen att ringa Unionens presstelefon. Här svarar alltid någon av våra pressekreterare. 
  • Pressmeddelanden och nyheter hittar du främst på Unionens pressrum på Via TT men det senaste finns också lite längre ner här på sidan.
  • Gå till Kontakta Unionen om du har frågor om medlemskap, rådgivning eller kontaktuppgifter till region .

Pressbilder och logotyper

Aktuella pressmeddelanden

2022-06-23
Unionens förbundsordförande Martin Linder, Unionens förste vice ordförande Peter Hellberg och förhandlingschef Martin Wästfelt finns på plats under Almedalsveckan 2022 i Visby. Unionens företrädare har tid avsatt för media.
2022-06-14
Unionen skickar idag, tisdag 14 juni, en förhandlingsframställan till Klarna Bank AB för brott mot medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingsframställan skickas tillsammans med Finansförbundet.
2022-06-08
I dag sa riksdagen ja till att förändra lagen om anställningsskydd. Riksdagen beslutade även att införa ett helt nytt studiestöd för yrkesverksamma och stöd för att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Unionens ordförande och förhandlingschef kommenterar:
2022-06-08
290 000 privatanställda tjänstemän vill plugga på universitet eller högskola när det nya omställningsstudiestödet införs. Men en enkät från Unionen visar att majoriteten av Sveriges universitet och lärosäten saknar resurser för att ta fram den typ av utbildningar och kurser som passar yrkesverksamma studenter.
2022-05-18
Trots stigande inflation och krig spår Unionen en fortsatt stark svensk arbetsmarknad och en god ekonomisk tillväxt. Det visar Unionens konjunkturprognos som släpps idag.
2022-05-11
Onsdag 18 maj presenterar Unionen en ny konjunkturprognos för press och särskilt inbjudna.
2022-05-02
Det är inte rimligt att den som redan har gedigna kunskaper från arbetslivet ska behöva börja om från början för att plugga och stärka sin kompetens. Unionen och Teknikföretagen bjuder in press och media att närvara vid ett panelsamtal om möjligheter för att tillgodoräkna sig tidigare utbildning och kompetenser förvärvade i arbetslivserfarenhet.
2022-04-25
Inte ens hälften av arbetsmiljöombuden tycker att chefens kunskap om risker i den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra. Var fjärde säger att chefens kunskap är dålig eller mycket dålig. Det visar Unionens nya arbetsmiljöbarometer.
2022-04-19
Kriget och sanktionerna har inte haft någon nämnvärd effekt på företagens bemannings- och eller investeringsplaner. Det visar Unionens enkätundersökning, som besvarats av förtroendevalda på företag med nära en halv miljon anställda i Sverige.
2022-04-04
På fem månader har antalet lediga tjänstemannajobb ökat från cirka 60 000 till 95 000. Det visar Arbetsförmedlingens siffror som Unionen bearbetat.
2022-03-21
Regeringen har nu lagt fram propositionen för nya lagar om anställningstryggheten. – Behovet av kompetensutveckling och omställning är på många sätt akut. Nu är äntligen en av de största reformerna för trygghet och omställning på svensk arbetsmarknad beslutad, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.
2022-02-15
En växande gravidmage ses inte som ett hinder för att få gå en chefskurs. Vabb är en del av vardagen. CGI Sverige levandegör på ett föredömligt sätt termen föräldravänligt företag, och erbjuder den flexibilitet som arbetslivet med barn kan kräva. För det får IT-konsultbolaget Unionens jämställdhetspris Guldnappen 2022.
2022-02-09
Vilken arbetsplats är årets med föräldravänliga? Den 15 februari är det dags att dela ut Guldnappen 2022 - Unionens jämställdhetspris. Nominerade till årets pris är CGI Sverige, Siemens AB och Oh My Interactive AB.
2022-02-03
Regeringen meddelar idag att man tar bort merparten av restriktionerna mot covid-19 från den 9 februari. Även rådet om att alla som kan ska arbeta hemifrån när arbetet tillåter det försvinner. För att inte öka smittspridningen uppmanar statsministern arbetsgivare till en successiv återgång till kontoren. Hur gör man det på bästa sätt?
2022-01-28
Hemarbetet under pandemin har medfört att varannan tjänsteman oftare väljer att vobba istället för att vabba när barnen är sjuka. Samtidigt saknar hela sex av tio arbetsplatser rutiner för hur man ska hantera vabb och vobb, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen.
2022-01-11
En av tre Unionen-klubbar tror att det blivit, eller kommer att bli, lättare att attrahera nya medarbetare till företaget om man erbjuder möjligheten till distansarbete, det visar Unionen Branschbarometer hösten 2021.
2021-11-29
Över hälften av de lediga jobben hos Arbetsförmedlingen är tjänstemannayrken och en stor del av jobben kräver högre utbildning. Samtidigt söker sju av tio inskrivna på Arbetsförmedlingen arbetarjobb. Det visar Unionens analys av lediga jobb i Sverige.
2021-11-29
Av alla lediga jobb finns var tredje i Stockholm. Länet ligger också i topp med störst andel av de lediga jobben inom tjänstemannayrken. – Det pekar på en högkvalificerad arbetsmarknad och en stark arbetsmarknadsutveckling i länet, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2021-11-18
Det är stora skillnader i omfattningen av långtidsarbetslösheten mellan olika län, visar Unionens analys. Lägst är långtidsarbetslösheten i norr. Högst är långtidsarbetslösheten i Södermanland följt av Västmanland, Skåne och Gävleborg.
2021-11-17
Svensk ekonomi utvecklas starkt framåt. Aldrig under de 10 år som Unionen undersökt klubbarnas syn på framtiden har de bedömt tillväxtutsikterna så goda som nu. Det visar Unionens konjunkturrapport som släpps idag.
Shape Created with Sketch.

Unionen är Sveriges största fackförbund och det största tjänstemannafacket. Vi är 685 000 medlemmar, på ungefär 88 000 arbetsplatser och är ungefär 27 000 förtroendevalda på drygt 14 000 arbetsplatser. Förbundet finns i både industri- och tjänstesektor i de flesta branscher inom det privata näringslivet.

Förbundet har 18 regionkontor över hela landet.

Mer fakta hittar du här.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg