Press

Presstjänsten besvarar medias frågor om Unionen. Vi förmedlar också kontakt till våra talespersoner. För att få bästa möjliga service, ring vår pressjour direkt. Här svarar alltid någon av oss.

Unionens pressjour för journalister

08-504 151 00

Presstjänsten besvarar medias frågor om Unionen. Vi förmedlar också kontakt till våra talespersoner.

Shape Created with Sketch.

Unionen är Sveriges största fackförbund och det största tjänstemannafacket i världen med 650 000 medlemmar. Med över 30 000 förtroendevalda på 65 000 arbetsplatser finns förbundet i både industri- och tjänstesektor i de flesta branscher i det privata näringslivet. Förbundet har 26 regionkontor över hela landet.

Mer fakta hittar du här.

Aktuella pressmeddelanden

2019-01-18
Unionen, Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet, fortsätter att växa och vid årsskiftet hade Unionen totalt 664 464 medlemmar. Det är en ökning med över 15 000 medlemmar under år 2018. Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade till 551 522.
2018-12-17
De senaste veckorna har Unionens internationella resor granskats av Aftonbladet. Vi har fått kritik för att vi har rest i business class och att det tillåtits att ta semester i samband med tjänsteresor. Det har med rätta lett till reaktioner från medlemmar. Vi välkomnar granskningen och har beslutat att ändra resepolicyn.
2018-12-12
Idag fattar Riksdagen sitt budgetbeslut. Allt tyder på att det är M och KD:s reservation som går igenom. Unionen anser att viktiga reformområden är utelämnade. – Sverige står inför en framtida konjunkturnedgång. Tillgång på rätt kompetens är avgörande för om företag väljer att lokalisera sin verksamhet i Sverige. Vi behöver reformer som stärker Sveriges förmåga till omställning och gör svensk ekonomi mindre sårbar, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.
2018-12-06
Just nu uppmärksammar media att flera fackförbund, däribland Unionen, reser på internationella uppdrag, där det förekommit att man åkt business class.
2018-11-29
Unionen begär resning hos Högsta domstolen för den kollektivavtalade rätten till förlängd uppsägningstid vid verksamhetsövergång.  – Det är en principiellt viktig fråga där Unionen inte kan acceptera domen från Arbetsdomstolen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.
2018-11-15
Var tredje kvinna i det privata näringslivet upplever att föräldraskapet har påverkat lönen negativt och var fjärde anser även att föräldraskapet har påverkat karriären negativt. – Det ska inte straffa sig för kvinnor att bli föräldrar. Kvinnor ska kunna få betalt för sitt jobb och göra karriär och på samma villkor som män, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.
2018-11-12
Hygien- och hälsobolaget Essity är årets mest föräldravänliga arbetsplats, CGI Sverige AB är årets mest karriärvänliga arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv och Sensus Västra Sverige är årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. I 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen och i år växer priset till ett jämställdhetspris med tre kategorier: Guldnappen, Guldstegen och Guldpengen.
2018-11-08
Endast hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda. – Det är ett stort misslyckande. Företagen förlorar kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-11-07
Det går fortsatt bra för svensk ekonomi, men den ekonomiska tillväxten mattas av betydligt under nästa år, visar Unionens senaste konjunkturprognos. – Det beror främst på att bostadsbyggandet minskar. Vi ser även att tillväxten i fordonsindustrin bromsar in, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2018-10-23
En av tre privata tjänstemän i Sverige har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och för en av fyra påverkar det sömnen negativt. – Både mental återhämtning och sömn är livsviktigt. Det måste till en balans mellan jobb och fritid, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-10-18
Bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och lika få kan tacka nej till extrajobb utan att det får konsekvenser. Kvinnor är särskilt utsatta. – Det är orimligt. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-10-16
Språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Men kursutbudet av Svenska för invandrare (SFI) skiljer sig mellan landets kommuner. Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad SFI samt att anpassa utbildningen efter elevernas kunskapsnivå. Det visar en ny rapport från Unionen.
2018-09-21
De treåriga avtal som träffades 2017 är nu framme i halvtid. Avtalen innehåller en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling. För ett flertal av avtalen gäller att det i så fall ska ske senast söndag den 30 september. Unionen har beslutat att inte använda sig av denna möjlighet.
2018-09-18
Endast sex av tio tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och sämst är läget i handelsbranschen, visar Unionens kompetensbarometer 2018. – Det är oroväckande. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-08-29
Var fjärde distanskurs på svenska universitet och högskolor har försvunnit de senaste sju åren, visar nya siffror som Unionen tagit fram. Samtidigt är studier på distans den tveklöst populäraste studieformen bland yrkesverksamma.  – Det är bisarrt. Vi behöver studieformer som går att kombinera med vardagslivet, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-08-17
Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att kunna få via sin arbetsgivare, visar nya siffror från Unionen. Samtidigt är varken högskolan eller studiemedelssystemet anpassat för yrkesverksamma. – Det är allvarligt. Vi står inför en stundande lågkonjunktur samtidigt som digitaliseringen ökar snabbt. Nu krävs omfattande reformer, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-08-01
Teknikföretaget IBM Sverige får Unionens pris som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats år 2018. IBM prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja medarbetare som genomgått könsbekräftande vård, så kallat könsbyte.
2018-07-31
Alla ska kunna vara sig själva på jobbet och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. Unionen har därför tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna. I boken medverkar bland annat Petter Stordalen vars hotellkedja Nordic Choice Hotels tog emot Unionens hbtq-pris 2016.
2018-07-17
Fyra av tio tjänstemän har känt sig tvungna att jobba på semestern, visar siffror från Unionen.  – Det är orimligt. Semestern ska vara en tid för återhämtning, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?