Press

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Info icon Shape info icon

Unionen press

08-504 151 00

  • Du är välkommen att ringa Unionens presstelefon. Här svarar alltid någon av våra pressekreterare. 
  • Pressmeddelanden och nyheter hittar du främst på Unionens pressrum på Via TT men det senaste finns också lite längre ner här på sidan.
  • Gå till Kontakta Unionen om du har frågor om medlemskap, rådgivning eller kontaktuppgifter till region .

Pressbilder och logotyper

Aktuella pressmeddelanden

2022-11-23
Svensk ekonomi har utvecklats imponerande bra i år med en stark utveckling av arbetsmarknaden. Unionens bedömning är att BNP växer med 3 procent i år, men nästa år dämpas ekonomin och tillväxten blir negativ, säger Tobias Brännemo, tf chefsekonom, som idag presenterar Unionens konjunkturprognos.
2022-11-16
Onsdag 23 november kl. 08.30 -08.45 presenterar Tobias Brännemo, tf chefsekonom, Unionens konjunkturprognos för press och särskilt inbjudna. Presentationen sker via Teams.
2022-11-10
Marina Åman, Unionens 2:e vice ordförande, har efter en tids sjukdom gått bort. Marina har i sin fackliga gärning bidragit till att föra Unionens arbete med ett jämställt arbetsliv framåt och har med värme och glöd drivit frågor om allas lika rättigheter.
2022-11-08
Det finns stora behov av möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket regeringen inte möter i sin budget. Det konstaterar Unionens ordförande Martin Linder i en kommentar till regeringens budget som idag presenterats.
2022-10-25
Unionen har beslutat att ställa sig bakom kravet på att tandsköterskor ska få en skyddad titel. – Det gläder oss att förbundet ställt sig bakom kravet. En skyddad yrkestitel innebär en kvalitetssäkring av yrket, det är viktigt inte minst för patientsäkerheten, säger Anne Karlsson, tandsköterska och ordförande Unionens branschdelegation Tandvård.
2022-10-21
Sex av tio arbetsgivare i Norrbotten och Västerbotten kommer inom fem år få sin kompetensförsörjning påverkad av den stora industriexpansionen i regionen. Av arbetsgivare som redan idag påverkas upplever nio av tio att expansionen gjort det svårare för dem att behålla anställda. Det visar Unionens rapport "Kompetens avgörande för den gröna industriomställningen i norr" som släpps idag.
2022-10-21
Med hjälp av GPS kunde IT-teknikerna spåras av chefen i realtid. Dessutom lämnade företaget ut en spårningslänk till kunderna så att de kunde följa varje förflyttning IT-teknikerna gjorde. – Det är en unik stämning. Unionen vill pröva om Arbetsdomstolen anser att spårningen är ett brott mot dataskyddsförordningen, säger Susanna Kjällström, förbundsjurist på Unionen.
2022-10-13
Knappt hälften av Unionens klubbar uppger att företaget de arbetar på har påverkats negativt av de höga elpriserna, och andelen väntas växa ytterligare det kommande halvåret. Det visar en ny undersökning från Unionen. – Nu måste politikerna vara snabba och få stöd på plats så att jobb inte försvinner i onödan, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2022-10-12
Press och media hälsas välkomna till ett lunchseminarium i Luleå där Unionens nya rapport "Kompetens avgörande för den gröna industriomställningen i norr" presenteras.
2022-10-10
Tvisteförhandlingarna mellan Unionen och Klarna för brott mot medbestämmandelagen (MBL) har avslutats i oenighet. Nästa steg i processen att stämma Klarna i domstol.
2022-09-27
Löneökningar, högre lägsta löner, förutsättningar för återhämtning, regler för distansarbete och högre pensionspremier till flexpension. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar 2,2 miljoner anställda. Det beslutade Unionens förbundsråd enhälligt vid sitt möte på tisdagen.
2022-09-20
Det är nödvändigt att Riksbanken idag höjer räntan med 1 procentenhet, men Riksbanken behöver vara försiktig med ytterligare höjningar. – Annars är risken att jobb försvinner i onödan, varnar Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2022-09-07
En majoritet av riksdagspartierna tycker att det behövs ett tydligare uppdrag till högskolorna vad gäller kompetensutveckling för yrkesverksamma. Men ännu har inget parti öronmärkt resurser för detta, visar en ny enkät från Unionen.
2022-09-01
Sedan 2018 har Bliwa varit försäkringsgivare för Unionens medlemsförsäkringar. Nu står det klart att samarbetet fortsätter i ytterligare minst tre år.
2022-08-23
De senaste månadernas ekonomirapportering är dyster. Konjunkturbedömare har skrivit ned sina prognoser och befolkningen förbereds på en annalkande lågkonjunktur. – Trots det är det väldigt bra fart i svensk ekonomi, säger Katarina Lundahl chefsekonom på Unionen.
2022-08-23
Under Frihamnsdagarna i Göteborg arrangerar Unionen ett seminarium om hur vi får vi ett bättre utbildningsutbud för yrkesverksamma. Unionens förbundsordförande Martin Linder medverkar och finns på plats i Göteborg.
2022-06-27
I juni beslutade riksdagen att införa ett helt nytt studiestöd för yrkesverksamma. Nu behöver de som vill studera hjälp att tillgodoräkna (validera) sig tidigare utbildning och kompetenser från arbetslivet.
2022-06-23
Unionens förbundsordförande Martin Linder, Unionens förste vice ordförande Peter Hellberg och förhandlingschef Martin Wästfelt finns på plats under Almedalsveckan 2022 i Visby. Unionens företrädare har tid avsatt för media.
2022-06-14
Unionen skickar idag, tisdag 14 juni, en förhandlingsframställan till Klarna Bank AB för brott mot medbestämmandelagen (MBL). Förhandlingsframställan skickas tillsammans med Finansförbundet.
2022-06-08
I dag sa riksdagen ja till att förändra lagen om anställningsskydd. Riksdagen beslutade även att införa ett helt nytt studiestöd för yrkesverksamma och stöd för att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Unionens ordförande och förhandlingschef kommenterar:
Info icon Shape info icon

Unionen är Sveriges största fackförbund och det största tjänstemannafacket. Vi är 685 000 medlemmar, på ungefär 88 000 arbetsplatser och är ungefär 27 000 förtroendevalda på drygt 14 000 arbetsplatser. Förbundet finns i både industri- och tjänstesektor i de flesta branscher inom det privata näringslivet.

Förbundet har 18 regionkontor över hela landet.

Mer fakta hittar du här.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg