Unionens Uppsatsstipendium

Varje år delar Unionen Student ut stipendium på 10 000 kronor till fem uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- och masternivå.

Ansökningen är öppen för dig som studerar en akademisk utbildning med anknytning till det privata arbetslivet, som till exempel ingenjör, kommunikatör, IT- eller systemvetare, naturvetare, ekonom, farmaceut eller beteendevetare.

Vi letar efter uppsatser som bidrar till ett roligare, tryggare och mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän i det privata arbetslivet. Uppsatser som med utgångspunkt i respektive yrkesområde undersöker, utvecklar eller granskar exempelvis;

 • Yrkesroll
 • Arbetsmiljö
 • Organisation
 • Kompetensfrågor
 • Jämställdhet och/eller mångfald

Tidigare stipendiater har bland annat skrivit om hur företag säkerställer en god hantering av kompetens och kunskap hos medarbetarna, ett förbättringsförslag på arbetsmiljön ur en ingenjörs perspektiv för ett utsatt analysrum i LKAB:s gruvor och en studie över problematiken med att ta ut sin pappaledighet.

Vinnare av Unionens uppsatsstipendium

De vann Unionens uppsatsstipendier 2019!

Konkurrensen var hård när årets vinnare av Unionens uppsatsstipendium utsågs. Fem akademiska uppsatser som berör Unionens hjärtefrågor belönas med 10 000 kronor vardera.

Välkommen åter 2020

Uppsatsinlämningen för 2019 är nu stängd. Välkommen åter 2020.

Frågor och svar

Jag studerar en teknisk utbildning, kan jag ansöka om stipendiet?

Ja. Enda kravet är att din uppsats bidrar till ett roligare, tryggare och/eller mer utvecklande arbetsliv för tjänstemän i det privata arbetslivet. Det är en bred definition där även mer tekniskt orienterade uppsatser och examensarbeten passar in. Att med hjälp av teknik lösa arbetsmiljöproblem för ingenjörer eller bidra till utvecklingen av svenskt arbetsliv genom tekniska innovationer och lösningar, stora som små, är två exempel som möter ansökningskriterierna.

När betalas stipendiepengarna ut?

Stipendiepengarna sätts in på önskat konto cirka två veckor efter att stipendiaterna skickat nödvändiga uppgifter för utbetalning.

Betalar jag vinstskatt på stipendiepengarna?

Nej. Då syftet är att främja utbildning och utveckling (inte ersättning för utfört arbete) är stipendierna inte skattepliktiga.

Varför tar ni bara emot PDF-filer?

Möjligheten att spara filer som .pdf finns under ”Spara som” i de flesta ordbehandlare. Vi mottar endast PDF-filer eftersom originalformateringen i dokumentet då är intakt och ingen text riskerar att falla bort.

Vilka ämnen har tidigare vinnaruppsatser berört?

2018 års akademiska uppsatsstipendiater:

Läs intervjuer med mottagarna av Unionens uppsatsstipendium 2018.

Hur bedöms uppsatserna?

Juryn bedömer uppsatserna efter ämnets relevans, uppsatsens disposition samt hur väl den styrker sin grundläggande tes i ämnet. Prioriteringsordning är som följer:

 1. Ämnets relevans för Unionen och utvecklingen
  av den svenska arbetsmarknaden.
 2. Uppsatsens grundläggande tes och slutsats
 3. Uppsatsens disposition och språk
 4. En bra mix av vinnare, såväl utbildningsmässigt som geografiskt

Kriterier för bedömning av uppsats

Vid en genomgång gallras uppsatserna ut enligt följande kriterier:

 • Minst en av författarna till uppsatsen ska vara medlem i Unionen.
 • Om en vinnande uppsats är skriven av flera författare delar dessa på prissumman 10 000 kr).
 • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, eller masternivå
 • Uppsatsen ska på något sätt bidra till ett roligare, tryggare eller mer utvecklande arbetsliv för individen eller arbetsmarknaden som helhet inom det privata arbetslivet.
 • Uppsatsen måste vara godkänd (bevisas genom intyg från din institution eller LaDok)
 • Uppsatsen måste vara skriven och inlämnad under 2017/2018

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?