Bli medlem i Unionen - Student

100 kr för hela studietiden

1

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.
2

Din utbildning

3

Godkänn villkoren

Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Mer information om behandlingen och vad som gäller för samtycke finner du på www.unionen.se/personuppgifter

Dina uppgifter kommer sparas för att vi på Unionen ska kunna komma i kontakt med dig om medlemskapsregistreringen avbryts