Bli medlem i Unionen - Student

0 kr för hela studietiden! Ja, det är sant.

Som studentmedlem betalar du ingenting, det vill säga 0 kr för ett medlemskap som gäller hela studietiden -  oavsett hur länge du väljer att studera.

1

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.
2

Din utbildning

3

Godkänn villkoren

Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Mer information om behandlingen och vad som gäller för samtycke finner du på www.unionen.se/personuppgifter

Dina uppgifter kommer sparas för att vi på Unionen ska kunna komma i kontakt med dig om medlemskapsregistreringen avbryts