Bli medlem i Unionen - Student

100 kr för hela studietiden

Unionens studentmedlemskap är anpassat för dig som studerar på högskola och universitet och siktar på ett jobb i privat sektor efter examen.

1

Grundläggande uppgifter

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.
2

Din utbildning

3

Godkänn villkoren

Samtycken

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
Mer information om behandlingen och vad som gäller för samtycke finner du på www.unionen.se/personuppgifter

Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut mina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgift om att jag är medlem i Unionen, till If Skadeförsäkring AB (publ), org. nr 516401-8102 (”If”), samt till att If behandlar uppgifterna i marknadsföringssyfte. Lämnat samtycke gäller i sex (6) månader.

Även om du inte här samtycker till att dina personuppgifter lämnas ut till If i marknadsföringssyfte, kan du som medlem i Unionen ta del av förmånerna vi tagit fram åt dig tillsammans med If. Det krävs dock att du då på egen hand kontaktar If.

Alla nya yrkesverksamma medlemmar ansluts automatiskt till gruppförsäkring hos Bliwa i samband med att medlemskapet påbörjas förutsatt att Bliwas anslutningsvillkor är uppfyllda. Därutöver har du möjlighet att lämna samtycke till marknadsföring från Bliwa som ny eller befintlig medlem.

Härmed samtycker jag till att Unionen lämnar ut mina personuppgifter, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgift om att jag är medlem i Unionen, till Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org. nr 502006-6329 (”Bliwa”), samt till att Bliwa behandlar uppgifterna i marknadsföringssyfte. Lämnat samtycke gäller i tolv (12) månader.

Om du inte samtycker till ovan behandling kommer denna inte att ske i marknadsföringssyfte.

Dina uppgifter kommer sparas för att vi på Unionen ska kunna komma i kontakt med dig om medlemskapsregistreringen avbryts