Försäkringar för studenter

Som medlem i Unionen Student kan du teckna hemförsäkring hos If och olycksfallsförsäkring hos Bliwa. Försäkringarna är speciellt framtagna för att ge dig som studentmedlem ett omfattande försäkringsskydd under studietiden till en låg kostnad.

En omfattande hemförsäkring till ett lågt pris

Som student kan det vara svårt att klara plötsliga utgifter om något går snett.
Därför samarbetar vi med If för att du ska kunna skydda dig mot oförutsedda händelser med en försäkring som passar en studentbudget.

Studentförsäkringen ger dig ersättning om dina saker blir stulna i bostaden eller skadade i samband med brand eller vattenskada. Oturskydd, även kallad allrisk, ingår och skyddar mot skador som uppstår oförutsett och plötsligt. Skyddet gäller även om du tar med dig dina saker utanför hemmet, till exempel i skolan samt skydd om något skulle hända med flyttlasset mellan din gamla och din nya bostad.

En heltäckande hemförsäkring skyddar inte bara dina saker, detta ingår också: 

  • Reseskydd - I hela världen under 45 dagar. Gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också.
  • Ansvars- och rättsskydd - Ger ekonomiskt skydd om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

  • Överfallsskydd - Överfallsersättning om du utsätts för övergrepp genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

  • Id-stöld - Hjälp med att begränsa skadeverkningarna och orättmätiga krav som en följd av id-stöld.

  • Krishantering - Kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 15 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts.

Som medlem i Unionen Student kan du teckna en hemförsäkring för 75 kronor i månaden och få ett omfattande skydd mot bland annat inbrott, stöld och otur. Du får dessutom 100 kronor extra insatt på ditt självriskkonto efter varje skadefritt år, minst 300 kronor totalt. 

Teckna hemförsäkring

Teckna hemförsäkring hos If här

Studentrabatt på olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är bra för alla, men kanske lite extra bra under ett aktivt studentliv. Som ett komplement till din hemförsäkring kan du teckna en olycksfallsförsäkring hos Bliwa som ger dig ersättning om du råkar ut för en olyckshändelse. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå vid olyckan, om du till exempel behöver läkarvård, krishjälp eller behöver resa till behandlingen.

Därför ska du ha en olycksfallsförsäkring:

  • gäller dygnet runt, i vått och torrt
  • ekonomisk ersättning och stöd om du råkar ut för en olycka 
  • ersättning för dina utgifter (exempelvis läkarkostnader, taxikvitton, hjälpmedel)
  • ingen självrisk
  • ingen uppsägningstid

Du som är studentmedlem i Unionen kan teckna Bliwas olycksfallsförsäkring med 40 procent rabatt - du betalar bara 21 kronor i månaden.

Teckna olycksfallsförsäkring

Teckna olycksfallsförsäkring hos Bliwa här

 

 

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg