Försäkringar för studenter

Som medlem i Unionen Student kan du teckna hemförsäkring och olycksfallsförsäkring via våra partners. Försäkringarna är speciellt framtagna för att ge dig som studentmedlem ett omfattande försäkringsskydd under studietiden till en låg kostnad.

Studentförsäkring – en omfattande hemförsäkring till ett lågt pris

Som student kan det vara svårt att klara plötsliga utgifter om något går snett. Därför samarbetar vi med If för att du ska kunna skydda dig mot oförutsedda händelser med en försäkring som passar en studentbudget. För 70 kronor i månaden kan du teckna en studentförsäkring – och få en hemförsäkring med ett omfattande skydd mot bland annat inbrott, stöld och otur.

Studentförsäkringen ger dig ersättning om dina saker blir stulna i bostaden eller skadade i samband med brand eller vattenskada. Oturskydd, även kallad allrisk, ingår och skyddar mot skador som uppstår oförutsett och plötsligt. Skyddet gäller även om du tar med dig dina saker utanför hemmet, till exempel i skolan. Din studentförsäkring ger dig också ett extra bra skydd vid flytt om något skulle hända med flyttlasset mellan din gamla och din nya bostad.

En heltäckande hemförsäkring skyddar inte bara dina saker. Du får också:

Reseskydd

Reseskydd i hela världen under 45 dagar från avresedatum. Gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvarsskydd, överfallsskydd och rättsskydd gäller också på resan.

Ansvars- och rättsskydd

Ger ekonomiskt skydd om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Överfallsskydd

Överfallsersättning om du utsätts för övergrepp genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

Hjälp med att begränsa skadeverkningarna och orättmätiga krav som en följd av id-stöld.

Krishantering

Kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts.

Bonus! Som medlem i Unionen Student får du 100 kronor extra insatt på ditt självriskkonto efter varje skadefritt år, minst 300 kronor totalt. Pengar som du kan använda att betala självrisken med om något skulle hända.

Teckna hemförsäkring hos If

Ekonomisk trygghet med olycksfallsförsäkring

Som ett komplement till din hemförsäkring kan du teckna en olycksfallsförsäkring hos Bliwa. (Gick du med i Unionen i september 2017 eller tidigare har du dina försäkringar hos Förenade Liv istället.) En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du råkar ut för en olyckshändelse. Försäkringen täcker kostnader som kan uppstå vid olyckan, om du till exempel behöver läkarvård, krishjälp eller behöver resa till behandlingen.

Teckna olycksfallsförsäkring hos Bliwa

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej