Programmering i skolan: många utmaningar kvarstår

Många av Sveriges lärare har fått vidareutveckling inom programmering sedan regeringen beslöt sig för att stärka arbetet med att lära ut digitalisering i skolorna. Men än finns mycket kvar att lära, för både lärare och elever.