Seminarium för mångfald - Öppna arbetsplatsen

Vill du skapa en diskussion och engagera medlemmarna i mångfald och likabehandlingsfrågor på din arbetsplats? Arrangera ett mångfaldsseminarium, med hjälp av en enkel handledning och filmer.

Öppna arbetsplatsen är ett seminariekoncept som syftar till att för Unionens förtroendevalda och medlemmar skapa förutsättningar för samtal kring inkludering och mångfald lokalt på arbetsplatsen. 

Målgrupp är förtroendevalda i Unionen, men också medlemmar och anställda är välkomna till seminarierna.

Seminarierna har tre delar: kunskapsfokus kring mänskliga rättigheter och facket, strategier på arbetsplatsen samt lokala nätverk (för ett öppet samhälle och arbetsliv).

Vill du genomföra ett seminarium på din arbetsplats?
På denna sida kan du som vill arrangera ett Öppna arbetsplatsen-seminarium få stöd och tips hur du går tillväga.

Här kan du ladda ner handledningen för genomförande där du från A-Ö vägleds i hur varje seminarium kan genomföras. 

Läs mer i handledning för genomförare

Filmerna till Öppna arbetsplatsen

Här hittar du seminariedelarnas respektive filmer. Dessa använder du som vägledning under själva seminariet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg