Kurser för förtroendevalda

Fyll på med kunskap genom att gå en e-kurs eller kort mikrokurs. Kompetensutveckling var du vill, när det passar dig. Kurserna är gratis om inget annat anges och vänder sig i första hand till dig som är förtroendevald.

E-kurser

Koll på utvecklingsavtalet

Utvecklingsavtalet sätter ramarna för inflytande och utveckling på arbetsplatsen. I kursen får du lära dig mer om hur ni kan använda och anpassa avtalet för att utveckla medbestämmandet på just er arbetsplats.

Starta kursen

Digitala möten

I åtta korta avsnitt får du tips och inspiration att hålla digitala möten. Du får bland annat veta lite om hur du kan synliggöra deltagarna, använda storytelling, ögonkontakt och lyssnandet som redskap. Men också hur du skapar nyfikenhet och tydlighet i dina digitala möten. 

Gå till filmerna

Så funkar facket

Vad är grejen med facket egentligen? Grundtanken? Vad betyder den  svenska modellen  och hur funkar den? Allt det, och mer därtill, ger vi svar på.

Gå till sidan

Koll på kollektivavtalet

Kursen är ett bra komplement till Facklig grundkurs på webben. Koll på kollektivavtalet är ett samlingsnamn för ett 40-tal avtalsspecifika kurser som täcker 90 procent av klubbarna inom något av de avtalsområden som det finns kurs för. Kurserna följer samma koncept men innehållet har anpassats till respektive kollektivavtal . Du når ”din kurs” och kommer endast kunna se kursen som är aktuell i relation till ditt egna kollektivavtal.

För att gå kursen behöver du vara förtroendevald och logga in.

Lyckas med värvningen

Bli större och starkare på arbetsplatsen genom att värva fler medlemmar. Kursen ger dig svar på frågor som; Varför är det viktigt att vara många medlemmar? Du får konkreta tips för att lyckas med värvningen på din arbetsplats.

För att gå kursen behöver du vara förtroendevald och logga in.

Introduktion för EWC-ledamöter

Kursen ger dig en introduktion till uppdraget för att du snabbare ska komma igång och känna dig trygg i ditt uppdrag för att kunna agera i rollen som EWC-ledamot (European Works Council). E-kursen består helt och hållet av självstudier.

För att gå kursen behöver du vara förtroendevald och logga in.

Work and Technology on Human Terms (Eng)

The purpose of this online course is to contribute to safer and healthier workplaces as well as to maintain or improve organisational performance. The course provides knowledge about how products, systems and work organizations can be designed on human conditions and thus contribute to a better working environment. The training gives managers and work environment representatives in-depth working environment knowledge compared to Prevent's education Better working environment – (BAM). The course is available free of charge and you can start and stop the training independently of others.

Sign up here

Bättre lönearbete

Introduktionskurs om det lokala lönearbetet för er som har bildat en ny klubb eller bara vill fräscha upp kunskaperna. I kursen får du kunskap om många av de frågor kring lön som kan hamna på klubbens bord, löneprocessen och om uppdraget som löneförhandlare. Registrera dig i vår kursportal för att få tillgång till kursen.

Registrera dig och starta kursen.

Lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen

I den här webbkursen går Peter Tai Christenssen, Unionens utredare inom området Lika rättigheter och möjligheter, igenom arbetet med lönekartläggning och analys enligt diskrimineringslagen. Syftet med kursen är att du ska få kunskap om

de olika steg som ingår i arbetet med lönekartläggning och analys och känns till vilka begrepp som används.

Starta kursen

Förhandling omorganisation

Den här kursen riktar sig till dig som är förtroendevald och har mandat att förhandla. Här får du kunskap, tips och råd om hur du ska agera när arbetsgivaren vill förhandla om en förändrad organisation.

Starta kursen

Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Guiden, som är framtagen av Diskrimineringsombudsmannen, ger en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen. Den ger vägledning i hur arbetet ska gå till, och du får tips och exempel på frågor som du kan ha nytta av i arbetet. Guiden vänder sig till både arbetsplatsombud och chefer.

Starta guiden

Kassör och revisor i klubb

Den här halvtimmeslånga kursen vänder sig till dig som nyligen blivit utsedd som klubbens kassör eller revisor. Du får veta vad som ingår i din roll och du får grundläggande kunskaper som behövs för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

Du behöver inte anmäla dig till kursen, utan kan gå den när du vill.

Starta kursen

Valberedare i klubb

Kursen ger en översikt över valberedaruppdraget och tar ungefär en halvtimme att göra. Du får veta vad uppdraget innebär och hur arbetet kan gå till, vilka utmaningar du kan möta och hur du kan hantera dem. Kursen belyser också vilka roller som behövs i en klubb och vad de innebär. Du behöver inte anmäla dig till kursen, utan kan gå den när du vill.

Starta kursen

Ny som regional valberedare

Kursen vänder sig till dig som nyligen fått uppdrag som regional valberedare. Du får en introduktion till uppdraget och får ta del av andra regionala valberedares erfarenheter. Du behöver inte anmäla dig utan kan gå kursen när det passar dig.

Starta kursen

Kongressen - så funkar det

Kursen vänder sig till dig som är kongressombud och vill lära dig mer om hur kongressen går till och din roll som kongressombud.

Starta kursen

Koll på avtalsrörelsen

Denna är en interaktiv e-kurs som riktar sig till dig som är förtroendevald i Unionen och vill få bättre koll på vad en avtalsrörelse är.

Målet är att du som förtroendevald ska känna dig trygg med att svara på frågor om avtalsrörelsen.

För att gå kursen behöver du vara förtroendevald och logga in.

Ny i förening

E-kursen är framtagen av studieförbundet Sensus i samarbete med bland annat ett flertal fackföreningar. Kursen ger dig svar på frågan: Vad är en förening, vad gör den och hur fungerar den?

Starta kursen

Mikrokurser

Kurserna är korta och indelade i avsnitt som gör det enkelt att välja om du vill gå en hel kurs eller ett avsnitt. Välj det som passar dig bäst!

Introduktion för förhandlare är kursen som ger dig några konkreta råd att ta med dig in i förhandlingsrummet. Dags för årsmöte är kursen som ger dig verktygen och tipsen kring klubbens årsmöte. Ändringar på arbetsplatsen? Då är kursen om riskbedömning något för dig. Året som valberedare i klubb är mikrokursen som riktar sig till dig som är valberedare.

 • Riskbedömning

 • Introduktion för förhandlare
 • Dags för årsmöte
 • Året som valberedare
 • The Swedish collective agreement model, labour laws and collective agreements

 • Introduction for workplace representatives with information mandate

Kurserna är mellan 5-10 minuter.

För att gå mikrokurserna behöver du vara förtroendevald och logga in.

Facklig grundkurs på webben

Facklig grundkurs på webben är för dig som nyligen har fått uppdrag i klubbstyrelsen och vill studera under lite mer flexibla former utan att vara bunden vid tid och plats. Kursen sker helt på distans via vår virtuella lärmiljö där du får handledning, diskuterar med andra kursdeltagare och tar del av kursens innehåll. Kursen löper under sex veckor.

Det finns inga kurstillfällen just nu.

Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben

Kursen vänder sig till dig som nyligen har fått uppdrag som arbetsplatsombud . Genom kursen får du kunskaper och möjlighet att reflektera kring den svenska partsmodellen, Unionen, rollen som arbetsplatsombud med mera. Du får också en orientering i lagar och avtal. Kursen innehåller de grundkunskaper du behöver för att gå Unionens övriga kurser. Kursen löper under fyra veckor och sker helt på distans.

Det finns inga kurstillfällen just nu.

Omorganisation och arbetsbrist

En e-kurs för dig som är förtroendevald med mandat att förhandla. Kursen fokuserar på organisationsförändring och arbetsbrist . Du får vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan agera när arbetsgivaren vill förhandla en omorganisation som leder till att medlemmar riskerar att förlora sitt arbete.

Det finns inga kurstillfällen just nu.

Arbeta med löner lokalt

En e-kurs för dig som är förtroendevald med mandat att förhandla löner. Kursen hjälper dig att lära känna ditt  löneavtal  och komma igång med det lokala lönearbetet. Du får en introduktion, vägledning, tips och råd om hur du som förtroendevald kan arbeta med löner på din arbetsplats.

Det finns inga kurstillfällen just nu.

Bättre arbetsmiljö (BAM) på webben

E-kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbetsmiljöombud / skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar bör gå.

Det finns inga kurstillfällen just nu.

Huvudskyddsombud – din roll och dina uppgifter

Digital kurs som erbjuds i samarbete med TCO Fackliga akademi. Den som söker bör ha genomgått grundläggande arbetsmiljöutbildning (Bättre arbetsmiljö BAM). Vi ser gärna att hen kommit igång i sitt uppdrag sedan en tid tillbaka och nu behöver ytterligare kunskaper.

Det finns inga kurstillfällen just nu.

Kurser för dig med förtroendeuppdrag på arbetsplatsen

Se till att kompetensutveckla dig i ditt uppdrag. För dig som är ny finns våra grundkurser. När du har varit igång ett tag och kanske får nya uppdrag går du vidare med någon av Unionens fortsättnings- och fördjupningskurser. 

Kursbeskrivning och anmälan till kurserna på grund- och fortsättningsnivå hittar du på unionen.se/kurser-och-aktiviteter.

Grundkurser

 • Facklig introduktion för arbetsplatsombud
 • Facklig grundkurs för förtroendevalda
 • Hur säljer vi vår idé - för dig som är förtroendevald
 • Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i  arbetsmiljö
 • Med rätt att vara olika
 • Inspiration för lokala valberedare

Fortsättningskurser

 • Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
 • Aktivt lönearbete
 • Lönekartläggning
 • Omorganisation MBL/LAS i praktiken
 • Bättre psykosocial arbetsmiljö

Fördjupningskurser

När du börjar bli mer erfaren i rollen som förtroendevald och vill fylla på med ytterligare kunskaper erbjuder vi fördjupningskurser. Våra fördjupningskurser nedan erbjuds en eller ett par gånger per år. Kursbeskrivning finner du under respektive flik nedan. Om anmälan till kursen är öppen hittar du den på unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Ledamot i europeiskt företagsråd (EWC)

Unionen erbjuder i samverkan med andra förbund regelbundet kurstillfällen om europeiska företagsråd (den engelska förkortningen EWC-råd). 

Samtliga kurser och seminarier ska enligt den nya EWC-lagen bekostas av arbetsgivaren. Det gäller såväl kursavgift som resekostnader. Kurser som arrangeras av facken inom industrin gäller främst EWC-ledamöter på företag inom industrins område men välkomnar i mån av plats också deltagare från andra branscher. 

Läs mer om EWC-uppdraget här.

Bolagsstyrelseledamot

PTK:s utbildningar ger dig som är arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen kunskap och verktyg för att kunna engagera dig och nå inflytande.

PTK:s kurser

PTK och Unionen arrangerar kurser som är anpassade till ditt uppdrag. Du kan bland annat söka till kurser för bolagsstyrelseledamot eller klubbordförande. Läs mer och anmäl dig på PTK:s hemsida.

Kurser för förtroendevalda med uppdrag på regional och nationell nivå

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Du kan engagera dig i Unionens demokratiska organisation på regional eller nationell nivå. Besluten som du då är med och fattar påverkar inte bara den egna arbetsplatsen utan också stora delar av Unionens mål och verksamhet. Här har vi samlat Unionens kursutbud för dig som har ett regionalt eller nationellt uppdrag.

Kompetensutbildning för dig som medlem

Som medlem i Unionen erbjuder vi kompetensutbildning genom e-kurser och medlemsförmåner för dig som vill fortbilda dig. Men det finns mer att upptäcka. Visste du att några av världens mest ansedda universitet erbjuder gratiskurser? Läs mer om det här.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg