Tjänstgöringsbetyg

Det finns inte någon lag om rätt till tjänstgöringsbetyg, men om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har du rätt till tjänstgöringsbetyg. Tjänstgöringsbetyg kallas ibland även för arbetsbetyg.

För att få nytt jobb behöver man ibland kunna visa ett betyg från sitt tidigare arbete. Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal har du rätt till tjänstgöringsbetyg, även kallat arbetsbetyg.

Tjänstgöringsbetyget ska innehålla:

  • Tiden som du har varit anställd
  • Arbetsuppgifterna du har utfört
  • Vitsord från arbetsgivaren om sättet du har utfört ditt arbete på. Du har rätt att begära att arbetsgivaren utelämnar vitsorden, om du vill.

Du har rätt att få ett tjänstgöringsbetyg oavsett anledningen till att din anställning upphör. Du har också rätt att få betyget så snart uppsägningen har skett och behöver inte vänta tills din anställning har upphört. Arbetsgivaren måste lämna betyget inom en vecka från det att du har begärt att få det.

Om det inte finns  kollektivavtal  på arbetsplatsen kan du begära ett tjänstgöringsbetyg med hänvisning till god sed och praxis på arbetsmarknaden.

Arbetsdomstolen har i domar slagit fast rätten till ett betyg eller anställningsintyg som visar var man har arbetat.

Arbetsgivarintyg

Enligt arbetslöshetsförsäkringslagen har arbetsgivaren en skyldighet att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg till a-kassan , så att du ska kunna få arbetslöshetsersättning.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg