Minimilön och lägsta lön

Om det finns kollektivavtal på en arbetsplats, så finns det också en fastställd lägsta lön som arbetsgivaren inte får gå under.

Lägsta lönen bestäms av arbetsmarknaden och inte i lagen

Minimilön är en allmän benämning på den lägsta lön som en arbetsgivare kan betala dig för utfört arbete. I många länder finns en lagstadgad minimilön som gäller för hela arbetsmarknaden, men så är det inte i Sverige. Här bestäms den lägsta lönen, som en arbetsgivare får betala, i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det betyder att det är arbetsgivare och fackföreningar som sätter nivån för lägsta lönen. De gör det utan direkt statlig inblandning. Vanliga benämningar är då lägsta lön , ingångslön eller grundlön. För dig som är ny på arbetsmarknaden visar vi löneintervall för ingångslöner.

Eftersom det är så många som 90 % av de som arbetar som omfattas av kollektivavtal , så sätter kollektivavtalen en allmän standard för nivån på minimilönen.

Lägsta lön i Unionens kollektivavtal

I Unionens kollektivavtal benämns minimilön oftast som ” lägsta lön ”. Syftet med ”lägsta lönen” är att den är den lägsta lön som arbetsgivaren kan betala dig när du är ny och oprövad på arbetsmarknaden.

Lägsta lönen kan variera mellan olika kollektivavtal , så om du vill ha reda på vad som gäller på din arbetsplats behöver du titta i löneavtalet för din bransch.

Så snart du har skaffat dig en viss arbetslivserfarenhet, ska den individuella lönesättningen ta över. Då ska din lön sättas efter arbetsinnehållet (arbetsuppgifternas komplexitet, svårighetsgrad och ansvar) i den tjänst du har och utifrån din arbetsprestation.

Lägsta lön utan kollektivavtal

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal , så finns inte någon lägsta lön som din arbetsgivare behöver ta hänsyn till. Det finns inte heller någon lag som reglerar lägsta löner. Du måste därför bevaka lön och löneökningar själv. Läs mer om lagar inom arbetsrätten och hur det fungerar eftersom det inte finns någon lönelag

Du kan alltid ta kontakt med Unionen för rådgivning om du är osäker på vad som gäller.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera