Lönerevision sker ofta årligen

Med lönerevision menas en förändring (revision) av nivån på din lön. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal.

Årets löneförhöjning förhandlas i höst

Förhandlingarna i avtalsrörelsen har tagit en paus och senarelagts till i höst. Förhandlingarna återupptas den 1 oktober och därför har nuvarande  kollektivavtal förlängts att gälla till den 31 oktober 2020. 

För dig som medlem och som omfattas av ett kollektivavtal på din arbetsplats betyder det att ditt nuvarande kollektivavtal gäller och att årets löneförhöjning kommer att förhandlas först i höst. Du kan läsa mer information om att avtalsrörelsen pausar

Shape Created with Sketch.

Information om vad som gäller för just din lönerevision hittar du i det löneavtal som gäller på din arbetsplats.

Direktlänk till ditt löneavtal.

Kollektivavtal ger dig oftast rätt till årlig lönerevision

I de flesta av de centrala löneavtalen står det att lönen ska revideras årligen. 

Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett lönesamtal med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal.

Lönerevision när det saknas kollektivavtal

Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal), måste du komma överens med arbetsgivaren om när din lön ska revideras. Detta bör i så fall finnas skrivet i ditt anställningsavtal.

Om du inte kommit överens om det i ditt anställningsavtal , är det inte säkert att arbetsgivaren ger dig någon löneökning.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?