Lönerevision sker ofta årligen

Med lönerevision menas en förändring (revision) av nivån på din lön. När och hur din lön ska ändras finns bestämt i ditt centrala löneavtal.

Kollektivavtal ger dig oftast rätt till årlig lönerevision

I de flesta av de centrala löneavtalen står det att lönen ska revideras årligen. 

Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett lönesamtal med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal.

Lönerevision när det saknas kollektivavtal

Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal (vilket inkluderar löneavtal ), måste du komma överens med arbetsgivaren om när din lön ska revideras. Detta bör i så fall finnas skrivet i ditt anställningsavtal.

Om du inte kommit överens om det i ditt anställningsavtal , är det inte säkert att arbetsgivaren ger dig någon löneökning.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera