Delad föräldraledighet

Det finns många möjligheter till en delad föräldraledighet mellan vårdnadshavarna. Både med stöd av ledighetsreglerna i föräldraledighetslagen och föräldraförsäkringens regler som Försäkringskassan har hand om.

När du är föräldraledig är du tjänstledig från ditt arbete och har din anställning och dina anställningsrättigheter kvar.

Planera uttag av föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger varje vårdnadshavare rätt att dela upp uttaget av ledighet till högst tre perioder för varje kalenderår. Om arbetstagaren begär ledigt för exempelvis samtliga jämna veckor under en viss period, så avser den ansökan en period i föräldraledighetslagens mening. Det krävs alltså bara lite planering för att kunna få ut den ledighet man önskar.

Krav på föräldrapenning

Så länge barnet är under 18 månader krävs det inte att du tar ut föräldrapenning för att vara föräldraledig. Det krävs däremot efter att barnet är 18 månader. Observera dock att om du inte tar ut hel föräldrapenning från det att barnet fyllt ett år, så riskerar du att detta påverkar den sjukpenninggrundande inkomsten, den så kallade SGI:n. Den ligger till grund bland annat för föräldrapenningens storlek. Kolla därför alltid med Försäkringskassans regler när du planerar din ledighet.

Om ni väljer att anpassa ert gemensamma föräldrapenninguttag utifrån ettårsregeln för att exempelvis dra ut på föräldraledigheten genom att spara föräldrapenningdagar, är det viktigt att ni också tänker på att fördela betalda och obetalda dagar jämt mellan er. Även om perioden innan barnet fyllt ett år inte påverkar SGI:n så påverkas ditt intjänande till allmän pension av hur mycket föräldrapenning du tar ut.  

Antal dagar med föräldrapenning

Föräldrapenning har båda vårdnadshavarna i 240 dagar var, om de har gemensam vårdnad. Vid ensam vårdnad har vårdnadshavaren rätt till samtliga 480 dagar. För föräldrar till barn födda 2016 och senare är 90 dagar öronmärkta och kan alltså inte överlåtas till den andra föräldern. För föräldrar till barn födda före 2016 är 60 dagar personliga. Båda vårdnadshavarna har rätt att vara hemma samtidigt i 60 dagar under barnets första år och kan då få föräldrapenning bägge två under den tiden. Dessa 60 dagar kallas dubbeldagar.

Föräldrapenning på deltid

Föräldrapenning kan också tas ut i tre fjärdedels, halva, en fjärdedels eller en åttondels dagar med motsvarande rätt till delledighet från arbetsgivaren, så länge du har föräldrapenning kvar. Detta ger många möjligheter till olika kombinationer mellan att ta hand om sitt barn och att förvärvsarbeta.

Båda vårdnadshavarna har också rätt till att utan föräldrapenning förkorta normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så, men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Båda två kan alltså nyttja denna rätt till ledighet samtidigt, men det innebär ju då att man avstår lön i motsvarande grad.

Anmäl önskemål om föräldraledighet till arbetsgivaren

När du som förälder vill utnyttja din rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen måste du anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

Samråd med arbetsgivaren om hur ledigheten ska förläggas. Huvudregeln är att den ska förläggas i enlighet med dina önskemål.

Kontakta Unionens representant på företaget eller Unionens rådgivning på 0770-870 870 om arbetsgivaren inte följer denna ordning. 
Du som medlem ska känna dig trygg med att kontakta Unionen. Vi använder därför Mobilt BankID för elektronisk identifiering på telefon.

Läs mer om Föräldraförsäkringen och föräldrapenningen på  Försäkringskassans webbsida.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg