Chefsrollen - ansvar arbetsmiljö

skrivbord

Chef och arbetsgivarens förlängda arm

Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren och som chef är du arbetsgivarens förlängda arm. Det kallas att arbetsgivaren fördelar, eller delegerar, uppgifter i arbetsmiljöarbetet till dig. 

Fördelning och returnering av uppgifter i arbetsmiljöarbetet

Om din arbetsplats har fler än tio anställda ska det finnas en skriftlig lista med de arbetsmiljöuppgifter som du har ansvar för. Den listan består av de uppgifter som din arbetsgivare har fördelat till dig. Det är viktigt att du har mandat, tillräckligt med resurser (exempelvis tid och stöd) och den kunskap som behövs för att kunna utföra uppgifterna.

Uppgiftsfördelningen behöver regelbundet stämmas av, då arbetsmiljö och förutsättningar är föränderliga. Om du inte har tillräckliga befogenheter och/eller resurser behöver du inleda en dialog om returnering av uppgifter till en högre chef. En sådan returnering ska göras i skrift. Här finns en mall från arbetsmiljöverket med fördelning och returnering som du kan använda.

Mall fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef måste du arbeta systematiskt med arbetsmiljön (SAM). Det handlar om att kartlägga, förbättra och utvärdera i samverkan.

Fördjupa dig i ämnet här:

Rollerna i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetets olika delar och ansvarsområden utförs av olika funktioner eller roller. Här har vi sammanställt vad som gäller för arbetsgivaren, chefen, medarbetaren och arbetsmiljöombudet.

Organisatorisk och socialarbetsmiljö (OSA)

En viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är arbetet med OSA-föreskriften från Arbetsmiljöverket. Den är lika bindande som arbetsmiljölagen. 

Föreskriften pekar ut tre viktiga huvudområden som arbetsgivare behöver hantera och förebygga:

 • Hög arbetsbelastning
 • Arbetstid
 • Kränkande särbehandling

Fördjupning, verktyg och checklistor

  Shape Created with Sketch.

  Ibland finns det fler arbetsgivare

  Det finns situationer då en anställd har fler arbetsgivare som delar på arbetsmiljöansvaret. Ett vanligt exempel är in- och uthyrd personal.
  Läs mer om det gemensamma arbetsmiljöansvaret

  Ansvarsfördelning

  • Arbetsgivaren som hyr in har ansvar för arbetsmiljön på platsen där arbetet utförs
  • Arbetsgivaren som hyr ut har ansvar för arbetsmiljön som sträcker sig över tid t.ex. rehabilitering och utbildning

  Vad händer om du inte uppfyller ditt ansvar?

  En arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljölagstiftningen som Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över, omfattas av det offentligrättsliga påföljdssystemet. Om du inte har skött dina arbetsmiljöuppgifter, exempelvis inte åtgärdat risker eller varit oaktsam, och någon som en konsekvens av det drabbats av en allvarlig incident kan det leda till böter eller fängelse enligt regler i brottsbalken.

  Du kan läsa mer om påföljderna här

  För ett bättre chefsliv

  Som chef är du både ledare och anställd på samma gång. På våra chefssidor har vi samlat alla våra tjänster, verktyg, guider, råd och inspiration dels i din roll som chef och när det gäller din egen anställning, karriär och trygghet.

  Lägg till ny kommentar

  Hjälpte informationen på denna sida dig?