Varva kontoret med distansarbete - det nya normala

Sju av tio arbetsplatser planerar att varva kontoret med distansarbete när restriktioner om hemarbete tas bort. Det visar en ny undersökning från Unionen. – Att varva kontors- och distansarbete ser ut ser ut att bli det nya normala för många tjänstemän efter pandemin, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

Martin Linder, ordförande Unionen

2021-06-30

Unionen har frågat förbundets egna arbetsmiljöombud om hur man arbetat under pandemin och hur arbetsplatsen planerar att arbeta i framtiden. Fler än nio av tio svarar att tjänstemännen inom deras skyddsområde har arbetat hemifrån helt eller i viss utsträckning under Covid-19 perioden.

I framtiden vill både arbetsgivare och arbetstagare att arbetet ska kunna varvas mellan kontor och distans. På arbetsplatser där arbetsgivaren gjort en långsiktig plan för arbetet efter pandemin svarar sju av tio att arbetet ska kunna ske både på kontor och på distans. Nio av tio arbetsmiljöombud tror att tjänstemännen på deras arbetsplats vill växla mellan kontor och distans.

Av dem som gjort en långsiktig plan för arbetet efter pandemin har bara fyra av tio arbetsgivare har gjort en riskbedömning av arbetsmiljön för arbete som ska ske både i arbetsgivarens lokaler och på distans.

– Arbetsgivaren är skyldig att se över arbetsmiljön både på kontoret, på distans men även när arbetet varvas. Har medarbetarna det som behövs för att kunna jobba sunt och säkert? Riskerar den som är på kontoret att få fixa andra medarbetares arbetsuppgifter, hur ser vi till att även den som inte är på plats känner sig som en del av gemenskapen, säger Martin Linder.

I undersökningen svarar två av tio arbetsmiljöombud att deras arbetsgivare inte har någon plan, eller har inte kommunicerat en plan, för hur och var arbetet ska ske efter sommaren.

– Fler arbetsgivare måste prata med medarbetarna och involvera dem i planeringen, även om den kan komma att justeras och även om man behöver ta hänsyn till smittrisker och myndigheternas rekommendationer. Att det finns en plan skapar trygghet och minskar oron för framtiden, säger Martin Linder.

Undersökningen pekar på att många tjänstemännen delvis vill jobba på distans så finns det fortfarande medarbetare som av olika anledningar som inte kan eller vill jobba hemifrån.

– Människor har olika förutsättningar och arbetsgivaren måste anpassa arbetsmiljön efter det. Att jobba på distans måste alltid vara frivillig, säger Martin Linder.

Om undersökningen

Undersökningen gick ut till Unionens snabbpanel bestående av 835 arbetsmiljöombud. 465 arbetsmiljöombud svarade på undersökningen, vilket motsvarar en deltagarfrekvens om 56 procent.