Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionen.

Aktuellt

2020-02-19
Avtalsnyhet: Unionen driver i avtalsrörelsen 2020 bland annat kravet om löneutfyllnad vid vabb (vård av barn). Läs mer om bakgrunden till kravet och vad tanken är att det ska leda till.
2020-02-18
Avtalsnyhet: Nyligen presenterade arbetsgivarna inom industrin ett gemensamt bud i avtalsrörelsen. Det löd: en årlig löneökningstakt på 1,4 procent.
2020-02-08
Avtalsnyhet: Den 7 februari presenterade industrins arbetsgivare gemensamt sitt bud i avtalsrörelsen. De vill att löneökningarna/märket ska hållas på 1,4 procent.
2020-02-03
Avtalsnyhet: Unionen har tecknat ett nytt avtal för avtalsområde Hockeyspelare i SHL och Allsvenskan som gäller från den 1 maj 2019 och tills vidare.
2020-01-30
Avtalsnyhet: Unionen kommer därför att lämna dessa avtal, och fackförbundet Vision tar över ansvaret för att teckna kollektivavtal för tjänstemännen på Unionens tidigare områden.
2019-11-14
Avtalsnyhet: – Det finns ingenting som talar för att vi borde ha lägre löneökningstakt än vad vi fick i förra avtalsrörelsen, om man tittar på långsiktiga faktorer som svensk konkurrenskraft och kostnadsläget i Sverige.
2019-11-04
Avtalsnyhet: Den 4 november presenterade Facken inom industrin sina gemensamma krav inför 2020 års avtalsrörelse.
2019-10-04
Avtalsnyhet: Arbetsgivarna ropar just nu högt om kommande lågkonjunktur och lägre löneökningar i vårens avtalsrörelse
2019-09-18
Avtalsnyhet: Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin syn på de ekonomiska förutsättningarna för avtalsrörelsen.
2019-09-06
Avtalsnyhet: Läget för svensk industri och ekonomi och även den internationella konjunkturen påverkar förutsättningarna för avtalsrörelsen. Ofta är arbetsgivarna och fackförbunden inte helt överens om hur läget är.
2019-09-02
Avtalsnyhet: I slutet av augusti samlades alla delegationsledamöter, förhandlingsledare, delegationsansvariga och delegationssekreterare till delegationsuppstart.
2019-06-19
Avtalsnyhet: Inriktningsbeslutet - som det fattades beslut om på förbundsrådet det 18 juni - innebär att det nu finns en riktning och ramar för det arbete branschdelegationerna sätter igång med efter sommaren.
2019-06-10
Avtalsnyhet: Under Unionens förbundsråd, årsmötet, träffas förtroendevalda medlemmar under två dagar och diskuterar och fattar beslut om bl a frågor som påverkar avtalsrörelsen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?