Aktuellt i avtalsrörelsen

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionens arbete i avtalsrörelsen.

2022-11-25
Avtalsnyhet: Samtliga fem förbund i Facken inom industrin - däribland Unionen - har på fredagen gemensamt beslutat att anta det förslag till avtalspolitisk plattform som presenterades den 31 oktober.
2022-10-31
Avtalsnyhet: Uppväxlad löneökningstakt, avsättningar till deltidspension/flexpension och en särskild satsning på höjning av avtalens lägstalöner. Det är Facken inom industrins gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2023
2022-10-31
Avtalsnyhet: Unionen har alltid i uppgift att förhandla fram bästa möjliga avtal och löneökningsnivå för dig som medlem över tid, så även i detta läge med stora osäkerheter i omvärlden och en ekonomiskt svår situation med hög inflation. Vi förklarar varför mest inte alltid är bäst.
2022-10-20
Avtalsnyhet: Nu finns en omarbetad version av en broschyr om Märket kallad "Bästa möjliga nivå. En broschyr om din lön och det vi kallar Märket". Det går bra att beställa materialet och sprida/diskutera på din arbetsplats inför att takten börjar öka i avtalsrörelsen.
2022-09-28
Avtalsnyhet: Unionens förbundsordförande Martin Linder om förutsättningarna för avtalsrörelsen och de frågor som nu är beslutade att Unionen ska driva gemensamt i alla branscher under förhandlingarna.
2022-09-27
Avtalsnyhet: Löneökningar, högre lägsta löner, förutsättningar för återhämtning, regler för distansarbete och högre pensionspremier till flexpension. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen beslutade Unionens förbundsråd på tisdagen.
2022-09-09
Avtalsnyhet: Ordförande är valda. Avtalsförbundsrådet väntar runt hörnet. Krav ska ställas, villkor väljas, argument slipas. Unionens 13 branschdelegationer har haft sin första gemensamma träff inför avtalsrörelsen 2023.
2022-06-13
Avtalsnyhet: Nu är alla ledamöter till Unionens 13 branschdelegationer utsedda. Ledamöterna representerar dig som medlem när nya centrala kollektivavtal ska förhandlas fram.
2022-05-26
Avtalsnyhet: Över 13 000 medlemmar har loggat in här på unionen.se och engagerat sig i vad de vill förbättra på jobbet. Det blev slutresultatet när webbenkäten t(r)yck till inför avtal 2023 stängdes den 25 maj.
2022-05-16
Avtalsnyhet: Närmare 700 förtroendevalda (och medlemmar) har träffats och diskuterat avtalsfrågor när alla regionala avtalskonferenser inför avtalsrörelsen 2023 summerades.
2022-03-29
Avtalsnyhet: Webbenkäten t(r)yck till inför avtalsrörelsen 2023 har nu öppnat upp här på avtalswebben. Du kan skicka in dina synpunkter om vad Unionen bör prioritera i kommande avtalsförhandlingar fram till den 25 maj 2022.
2021-10-29
Avtalsnyhet: Unionen, Energiföretagens Arbetsgivareförening och Sveriges Ingenjörer har kommit överens om ett nytt löneavtal som gäller på avtalsområdet från och med lönerevisionen den 1 april 2022.
2021-05-28
Avtalsnyhet: På fredagen blev det nya avtalet för medlemmar inom callcenter och marknadsundersökningsbranschen klart.
2021-03-31
Avtalsnyhet: På onsdagen blev ännu ett avtal klart i avtalsrörelsen 2020. Ungefär 1 000 medlemmar på arbetsplatser inom gym- och friskvård har fått nya anställningsvillkor som gäller från 1 april 2021 till 31 augusti 2023.
2021-03-02
Avtalsnyhet: Unionen har nu tecknat ett avtal som kommer att gälla under 27 månader fram till och med 2023-05-31.
2021-02-22
Avtalsnyhet: När pandemin slog till påverkade det även de pågående förhandlingarna om ditt nya kollektivavtal och löneökningarna i branschen.
2021-01-29
Avtalsnyhet: Unionen har nu växlat krav på avtalsområde Almega Tjänsteföretagen Gym och Friskvårdsföretag.
2021-01-27
Avtalsnyhet: På onsdagen blev ännu ett avtal klart i 2020/2021-års avtalsrörelse. Det är medlemmar som omfattas av avtalsområde Almega Tjänsteförbunden Spel och internationella kasinon som har fått ett nytt avtal.
2021-01-14
Avtalsnyhet: Än är inte avtalsrörelsen 2020 helt klar, på onsdagen växlade Unionen krav på avtalsområde Almega Tjänsteförbunden Spel och Internationella kasinon inför förhandlingarna.
2021-01-11
Avtalsnyhet: IDEA, arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, och Arbetsgivarföreningen KFO går ihop i den nya arbetsgivarorganisationen Fremia från och med den 1 januari 2021.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg