Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionen.

Aktuellt

2018-11-15
Pressmeddelande: Var tredje kvinna i det privata näringslivet upplever att föräldraskapet har påverkat lönen negativt och var fjärde anser även att föräldraskapet har påverkat karriären negativt. – Det ska inte straffa sig för kvinnor att bli föräldrar. Kvinnor ska kunna få betalt för sitt jobb och göra karriär och på samma villkor som män, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.
2018-11-12
Pressmeddelande: Hygien- och hälsobolaget Essity är årets mest föräldravänliga arbetsplats, CGI Sverige AB är årets mest karriärvänliga arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv och Sensus Västra Sverige är årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. I 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen och i år växer priset till ett jämställdhetspris med tre kategorier: Guldnappen, Guldstegen och Guldpengen.
2018-11-08
Pressmeddelande: Endast hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda. – Det är ett stort misslyckande. Företagen förlorar kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-11-07
Pressmeddelande: Det går fortsatt bra för svensk ekonomi, men den ekonomiska tillväxten mattas av betydligt under nästa år, visar Unionens senaste konjunkturprognos. – Det beror främst på att bostadsbyggandet minskar. Vi ser även att tillväxten i fordonsindustrin bromsar in, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2018-10-23
Pressmeddelande: En av tre privata tjänstemän i Sverige har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och för en av fyra påverkar det sömnen negativt. – Både mental återhämtning och sömn är livsviktigt. Det måste till en balans mellan jobb och fritid, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-10-18
Pressmeddelande: Bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och lika få kan tacka nej till extrajobb utan att det får konsekvenser. Kvinnor är särskilt utsatta. – Det är orimligt. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-10-16
Pressmeddelande: Språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Men kursutbudet av Svenska för invandrare (SFI) skiljer sig mellan landets kommuner. Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad SFI samt att anpassa utbildningen efter elevernas kunskapsnivå. Det visar en ny rapport från Unionen.
2018-09-21
Pressmeddelande: De treåriga avtal som träffades 2017 är nu framme i halvtid. Avtalen innehåller en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling. För ett flertal av avtalen gäller att det i så fall ska ske senast söndag den 30 september. Unionen har beslutat att inte använda sig av denna möjlighet.
2018-09-18
Pressmeddelande: Endast sex av tio tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och sämst är läget i handelsbranschen, visar Unionens kompetensbarometer 2018. – Det är oroväckande. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-08-29
Pressmeddelande: Var fjärde distanskurs på svenska universitet och högskolor har försvunnit de senaste sju åren, visar nya siffror som Unionen tagit fram. Samtidigt är studier på distans den tveklöst populäraste studieformen bland yrkesverksamma.  – Det är bisarrt. Vi behöver studieformer som går att kombinera med vardagslivet, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-08-17
Nyhet: Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetslivet i grunden och för att hänga med i svängarna måste många yrkesverksamma vidareutbilda sig – men hindren är för många. I kampanjen ”Framtidssäkra Sverige!” presenterar Unionen förslag för framtidens kompetensförsörjning.
2018-08-17
Pressmeddelande: Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att kunna få via sin arbetsgivare, visar nya siffror från Unionen. Samtidigt är varken högskolan eller studiemedelssystemet anpassat för yrkesverksamma. – Det är allvarligt. Vi står inför en stundande lågkonjunktur samtidigt som digitaliseringen ökar snabbt. Nu krävs omfattande reformer, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-08-01
Pressmeddelande: Teknikföretaget IBM Sverige får Unionens pris som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats år 2018. IBM prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja medarbetare som genomgått könsbekräftande vård, så kallat könsbyte.
2018-07-31
Pressmeddelande: Alla ska kunna vara sig själva på jobbet och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. Unionen har därför tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna. I boken medverkar bland annat Petter Stordalen vars hotellkedja Nordic Choice Hotels tog emot Unionens hbtq-pris 2016.
2018-07-17
Pressmeddelande: Fyra av tio tjänstemän har känt sig tvungna att jobba på semestern, visar siffror från Unionen.  – Det är orimligt. Semestern ska vara en tid för återhämtning, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.
2018-06-29
Pressmeddelande: Efter tio år i Sverige har högskoleutbildade som flyktinginvandrat till storstäderna i princip samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Men bara drygt en tredjedel har ett jobb i nivå med sin utbildning. Det visar en ny rapport från Unionen.
2018-06-29
Pressmeddelande: Endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren, visar en ny undersökning från Unionen. – Det är oroväckande. Sveriges välstånd vilar på en hög innovationsförmåga. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-06-21
Pressmeddelande: Internetstiftelsen, Microsoft Sverige och IBM Sverige är de finalister som har chans att vinna Unionens hbtq-pris 2018 och därmed bli utsedda till Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplats.
2018-06-19
Pressmeddelande: Landets företag har stora problem att hitta rätt kompetens. Och en stor andel löser det genom att befintlig personal får arbeta övertid, visar nya siffror från Unionen. – Det är orimligt. Att köra slut på personalen är ett värdelöst sätt att lösa kompetensbristen på, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-05-29
Pressmeddelande: Antalet nystartade företag i Sverige minskade förra året med fyra procent, enligt siffror från Tillväxtanalys. För att få fler och växande företag vill Unionen stärka tryggheten för egenföretagare och personer som kombinerar kortare anställningar och företagande, kombinatörer, när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?