Aktuellt

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden.

Använd gärna filtren för att lättare hitta rätt.
 

Visar 1 - 31 av 31 träffar
PRESSMEDDELANDE 2018-03-16: Digitalisering, automatisering och globalisering påverkar arbetsmarknaden i grunden. Det livslånga lärandet är en nödvändighet, men studiemedelssystemet är inte...
PRESSMEDDELANDE 2018-03-15: Endast var tredje kvinna upplever att de fullt ut kan göra karriär på samma villkor som sina manliga kollegor. Dessutom anser bara var fjärde kvinna att arbetet helt...
AKTUELLT 2018-03-14: Arbetsmiljöstandarden (ISO 45001) är klar. Företag kan certifiera sitt arbetsmiljöarbete genom ISO 45001 och standarden är giltig i hela världen. Syftet är att skapa bättre...
PRESSMEDDELANDE 2018-03-06: Den som förbereder sig inför lönesamtalet är både nöjdare med utfallet och känner att den i högre grad kan påverka sin lön, visar en ny undersökning från Unionen....
PRESSMEDDELANDE 2018-03-05: Unionen har tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv ingått en avsiktsförklaring med regeringen om etableringsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa, något som...
PRESSMEDDELANDE 2018-03-05: Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort problem. För var fjärde utsatt kvinna ledde det till att hon lämnade arbetsplatsen, visar en undersökning från Unionen...
PRESSMEDDELANDE 2018-02-23: Fyra av tio privatanställda tjänstemän yngre än 36 år tror att de kommer att byta jobb till ett helt annat yrke minst tre gånger under yrkeslivet. Det visar en färsk...
PRESSMEDDELANDE 2018-02-08: Arbetsmiljön på landets företag har förbättrats något, visar Unionens Arbetsmiljöbarometer. Orsaken är troligtvis de nya föreskrifterna som började gälla under 2016...
PRESSMEDDELANDE 2018-01-31: Bristen på hyresrätter gör att många unga väljer att köpa en bostad för att kunna flytta till jobben. Och bland de som köpt har varannan fått ekonomisk hjälp av en...
PRESSMEDDELANDE 2018-01-29: Många – inte minst kvinnor med små barn – arbetar deltid. Men inte ens tre av tio av de som går ner i arbetstid, upplever att deras arbetsbelastning minskar i...
PRESSMEDDELANDE 2018-01-25: Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän vobbar ofta eller alltid när de är hemma med sjukt barn – en ökning med 10 procentenheter på tre år. Att hinna med...
PRESSMEDDELANDE 2018-01-23: Var tredje ung tjänsteman i privat sektor upplever att deras arbetsbelastning kan utgöra en hälsorisk, visar nya siffror från Unionen. – Det är alarmerande när unga...
PRESSMEDDELANDE 2018-01-10: Långt ifrån alla företag följer diskrimineringslagens bestämmelser om att genomföra en årlig lönekartläggning och analys. Nu har det gått ett år sedan de nya reglerna...
PRESSMEDDELANDE 2017-12-14: Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv. Och en skälig pension efter det. Unionen kommer inte att kunna acceptera en höjd pensionsålder så länge en gemensam...
AVTALSNYHET 2017-12-08: Tidigare i höst sa arbetsgivarorganisationen KFO upp pensions- och försäkringsavtalen med PTK. Parterna har nu enats om att förlänga de nuvarande avtalen tills en ny...
PRESSMEDDELANDE 2017-12-06: Det finns en bild som alltför ofta saknas i det offentliga samtalet kring migration och arbetsmarknad – berättelsen från personer som själva är nya i Sverige. Därför...
AKTUELLT 2017-11-29: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet”
AKTUELLT 2017-11-16: Lönestatistik och lönerådgivning är några av Unionens mest efterfrågade tjänster. Just nu pågår arbetet med att samla in 2017-års löner från dig som medlem.
PRESSMEDDELANDE 2017-11-08: Många svenskar drömmer om att jobba utomlands och de flesta menar att de helst skulle ha ett svenskt bolag som arbetsgivare. Men en undersökning från Unionen visar att...
PRESSMEDDELANDE 2017-11-07: 30 procent av Sveriges unga tjänstemän planerar att jobba utomlands i framtiden. Överlägset mest populärt är USA och därför öppnar fackförbundet Unionen ett pop up...
PRESSMEDDELANDE 2017-11-03: 30 procent av Sveriges unga tjänstemän planerar att jobba utomlands i framtiden och USA är det överlägset mest populära landet. Samtidigt känner få till hur det...
AKTUELLT 2017-10-27: Arbetsgivarföreningen KFO har sagt upp avtalen om pensioner (KTP), omställning och tjänstegrupplivförsäkring med PTK där Unionen ingår. Avtalen är uppsagda för upphörande av...
PRESSMEDDELANDE 2017-10-25: Idag släpper Unionen sin konjunkturprognos. Den svenska ekonomiska tillväxten fortsätter att vara stark i år, driven av bostadsbyggande och ökande export, men beräknas...
PRESSMEDDELANDE 2017-10-17: Nästan en femtedel av Sveriges privatanställda tjänstemän har under det senaste året känt sig trakasserade eller diskriminerade på jobbet. Det visar en färsk studie...
PRESSMEDDELANDE 2017-10-17: Nästan hälften av Sveriges privatanställda tjänstemän tror att någon av diskrimineringsgrunderna eller föräldraledighet vid likvärdiga meriter skulle leda till...
AKTUELLT 2017-10-09: Hon har tre miljoner följare på sociala medier och en halv miljon som prenumererar på hennes pod. Hon toppar Forbes lista över världens mäktigaste influencers inom segmentet...
PRESSMEDDELANDE 2017-09-28: 4 av 10 tjänstemän har inte kompetensutvecklats det senaste året. Och av de tjänstemän som genomförde kompetensutveckling hade fyra av tio ingen plan för den. Det...
AKTUELLT 2017-09-26: Pension från jobbet är en av de viktigaste förmånerna. Med Tjänstepensionens dag vill Unionen tillsammans med flera andra aktörer sprida den kunskapen.
AKTUELLT 2017-08-18: Försäkringar är en av Unionens mest nyttjade och uppskattade medlemsförmåner. För att kunna erbjuda dig ännu bättre, tryggare och mer prisvärda försäkringslösningar har...
AKTUELLT 2016-06-01: Ha inte så höga krav och gör det enkelt. Det är arbetsplatsombudet Minna Annerstedts bästa tips för en medlemsvärvande aktivitet i samband med Unionenveckan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej