Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionen.

Aktuellt

2019-07-31
Pressmeddelande: Bussbolaget Nobina Sverige får Unionens hbtq-pris 2019. De prisas för att respekt och mångfald inte bara är fint formulerade ord, utan en del av vardagen.
2019-07-04
Pressmeddelande: Det kommande halvåret kommer sysselsättningen på landets företag öka, samtidigt som många arbetsplatser har stora problem att hitta rätt kompetens. Inom industrin är anställningsplanerna mer dämpade, men samtidigt står många tjänster tomma och det drabbar de anställda. Det visar en ny enkätundersökning som Unionen genomfört bland de egna klubbarna.
2019-06-28
Pressmeddelande: Sjukskrivningar bland tjänstemän är tillbaka på rekordhöga nivåer, det visar ny unik statistik från Unionen. – Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet för att få bukt på de höga sjuksiffrorna, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen.
2019-06-27
Pressmeddelande:  
2019-06-20
Nyhet: Unionens förbundsstyrelse har tagit emot en rapport från EY om Unionens resande. Efter analys har det vidtagits ytterligare åtgärder för att ha ett resereglemente som är i takt med tiden.
2019-06-18
Pressmeddelande: Höjda reallöner och avtal som säkrar löneutveckling för alla. Ökade avsättningar till flexpension på alla avtalsområden. Stärkta möjligheter till återhämtning. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar 2,8 miljoner löntagare. Det beslutade Unionens förbundsråd enhälligt vid sitt möte på tisdagen. 
2019-05-27
Pressmeddelande: Sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision.
2019-05-15
Pressmeddelande: Fyra av tio kvinnor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – På föräldravänliga arbetsplatser är det möjligt för både kvinnor och män att jobba heltid och samtidigt vara föräldrar, säger Martin Linder förbundsordförande för Unionen.
2019-05-14
Pressmeddelande: Nära hälften av kvinnor som spelar fotboll på elitnivå kan inte leva på sin inkomst från fotbollen. Åtta av tio kvinnliga fotbollsspelare tjänare mindre än 20 000 kronor i månaden, enligt en ny rapport från Unionen. – Det är dags att fotbollens nyckelaktörer tar ansvar kvinnliga fotbollsspelares arbetsvillkor, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2019-05-09
Pressmeddelande: Unionens konjunkturrapport som presenteras idag visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020.
– Det vi ser just nu är en konjunktursvacka, inte inledningen på en lågkonjunktur, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Rapporten visar också att kvinnor dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
2019-05-08
Pressmeddelande: Torsdagen den 9 maj klockan 08.30 presenteras Unionens konjunkturprognos för 2019.
2019-04-30
Nyhet: Under den pågående pilotstrejken på SAS har bolaget varslat att de ska permittera runt 1000 anställda från 1 maj. SAS agerande gäller enbart i Norge och inte i Sverige.
2019-04-26
Pressmeddelande: Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning som utreder arbetsrätten. – Direktiven är ett hot mot anställningsskyddet och den välfungerande svenska modellen, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2019-04-23
Pressmeddelande: Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän har övervägt att byta jobb för att nå en bättre balans mellan arbete och fritid. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress, säger Martin Linder ordförande i Unionen.
2019-04-10
Pressmeddelande: Regeringens vårbudget innehåller något för alla. Men många investeringar är små och strödda över en rad olika områden. På arbetsmarknaden missar regeringen de stora behoven av omställning som behövs och Sverige riskerar att bli en förlorare när konjunkturen vänder neråt. Det konstaterar Unionens Chefsekonom Katarina Lundahl i en kommentar till regeringens vårbudget.
2019-03-21
Pressmeddelande: Unionen är 2019 års employer branding-företag i Universum Awards. Unionen prisas för att ha lyckats med att förena Unionens interna kultur med extern kommunikation. – Utmärkelsen är ett resultat av vårt långsiktiga arbete för att vara attraktiv arbetsgivare, säger Anna Bergqvist, HR-chef på Unionen.

 
2019-03-20
Pressmeddelande: En av fyra kvinnor väljer att hoppa över lunchen för att de har för mycket att göra på jobbet. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Att äta lunch med kollegorna är inte bara trevligt, det är något du rätt till och det är också viktigt för att behålla hälsan på lång sikt, säger Marina Åman 2:e vice ordförande Unionen.
2019-03-19
Pressmeddelande: Var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskap om den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Det visar Arbetsmiljöbarometern, Unionens årliga undersökning om arbetsmiljö. – Det är alarmerande. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala. Arbetsgivare måste förbättra sin kunskap, säger Martin Linder ordförande i Unionen.
2019-03-04
Pressmeddelande: Unionen är ett inkluderande förbund som välkomnar alla tjänstemän i den privata sektorn.
2019-02-20
Pressmeddelande: Sju av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet, enligt Unionens Stressindex. Det är en ökning med tio procent sedan förra årets mätning. Allra mest ökade stressen i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?