Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionen.

Aktuellt

2018-09-21
Pressmeddelande: De treåriga avtal som träffades 2017 är nu framme i halvtid. Avtalen innehåller en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling. För ett flertal av avtalen gäller att det i så fall ska ske senast söndag den 30 september. Unionen har beslutat att inte använda sig av denna möjlighet.
2018-09-18
Pressmeddelande: Endast sex av tio tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och sämst är läget i handelsbranschen, visar Unionens kompetensbarometer 2018. – Det är oroväckande. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-08-29
Pressmeddelande: Var fjärde distanskurs på svenska universitet och högskolor har försvunnit de senaste sju åren, visar nya siffror som Unionen tagit fram. Samtidigt är studier på distans den tveklöst populäraste studieformen bland yrkesverksamma.  – Det är bisarrt. Vi behöver studieformer som går att kombinera med vardagslivet, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-08-17
Nyhet: Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetslivet i grunden och för att hänga med i svängarna måste många yrkesverksamma vidareutbilda sig – men hindren är för många. I kampanjen ”Framtidssäkra Sverige!” presenterar Unionen förslag för framtidens kompetensförsörjning.
2018-08-17
Pressmeddelande: Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att kunna få via sin arbetsgivare, visar nya siffror från Unionen. Samtidigt är varken högskolan eller studiemedelssystemet anpassat för yrkesverksamma. – Det är allvarligt. Vi står inför en stundande lågkonjunktur samtidigt som digitaliseringen ökar snabbt. Nu krävs omfattande reformer, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-08-01
Pressmeddelande: Teknikföretaget IBM Sverige får Unionens pris som Sveriges mest hbtq-vänliga arbetsplats år 2018. IBM prisas bland annat för sitt långsiktiga arbete med att stödja medarbetare som genomgått könsbekräftande vård, så kallat könsbyte.
2018-07-31
Pressmeddelande: Alla ska kunna vara sig själva på jobbet och ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna. Unionen har därför tagit fram en bok med konkreta tips och råd för att få till stånd ett systematiskt arbete för inkludering ur ett hbtq-perspektiv ute på arbetsplatserna. I boken medverkar bland annat Petter Stordalen vars hotellkedja Nordic Choice Hotels tog emot Unionens hbtq-pris 2016.
2018-07-17
Pressmeddelande: Fyra av tio tjänstemän har känt sig tvungna att jobba på semestern, visar siffror från Unionen.  – Det är orimligt. Semestern ska vara en tid för återhämtning, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande för Unionen.
2018-06-29
Pressmeddelande: Efter tio år i Sverige har högskoleutbildade som flyktinginvandrat till storstäderna i princip samma sysselsättningsgrad som inrikes födda. Men bara drygt en tredjedel har ett jobb i nivå med sin utbildning. Det visar en ny rapport från Unionen.
2018-06-29
Pressmeddelande: Endast fyra av tio företag har tillräcklig digital kompetens för att bibehålla nuvarande konkurrenskraft de kommande åren, visar en ny undersökning från Unionen. – Det är oroväckande. Sveriges välstånd vilar på en hög innovationsförmåga. Företagen måste prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2018-06-21
Pressmeddelande: Internetstiftelsen, Microsoft Sverige och IBM Sverige är de finalister som har chans att vinna Unionens hbtq-pris 2018 och därmed bli utsedda till Sveriges hbtq-vänligaste arbetsplats.
2018-06-19
Pressmeddelande: Landets företag har stora problem att hitta rätt kompetens. Och en stor andel löser det genom att befintlig personal får arbeta övertid, visar nya siffror från Unionen. – Det är orimligt. Att köra slut på personalen är ett värdelöst sätt att lösa kompetensbristen på, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-05-29
Pressmeddelande: Antalet nystartade företag i Sverige minskade förra året med fyra procent, enligt siffror från Tillväxtanalys. För att få fler och växande företag vill Unionen stärka tryggheten för egenföretagare och personer som kombinerar kortare anställningar och företagande, kombinatörer, när de till exempel blir sjuka eller arbetslösa.
2018-04-11
Nyhet: Med jobbet på fickan går det att bli nådd överallt och när som helst. Att stressa ibland behöver inte vara farligt, men regelbunden stress utan återhämtning kan leda till att du blir sjuk. Det är dags att ta ett break.
2018-03-14
Nyhet: Arbetsmiljöstandarden (ISO 45001) är klar. Företag kan certifiera sitt arbetsmiljöarbete genom ISO 45001 och standarden är giltig i hela världen. Syftet är att skapa bättre arbetsmiljö och minimera skador och arbetssjukdomar.
2017-12-08
Avtalsnyhet: Tidigare i höst sa arbetsgivarorganisationen KFO upp pensions- och försäkringsavtalen med PTK. Parterna har nu enats om att förlänga de nuvarande avtalen tills en ny försäkringslösning är klar.
2017-11-29
Nyhet: Ta möjligheten att nominera till Årets jobbhjälte 2018! Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet”.
2017-10-27
Nyhet: Arbetsgivarföreningen KFO har sagt upp avtalen om pensioner (KTP), omställning och tjänstegrupplivförsäkring med PTK där Unionen ingår. Avtalen är uppsagda för upphörande av KFO per den 31 dec.
2017-08-18
Nyhet: Försäkringar är en av Unionens mest nyttjade och uppskattade medlemsförmåner. För att kunna erbjuda dig ännu bättre, tryggare och mer prisvärda försäkringslösningar har Unionen den 1 januari 2018 bytt till Bliwa som försäkringsgivare för personförsäkringar.
2016-06-01
Nyhet: Ha inte så höga krav och gör det enkelt. Det är arbetsplatsombudet Minna Annerstedts bästa tips för en medlemsvärvande aktivitet i samband med Unionenveckan.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?