Aktuellt

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden.

Använd gärna filtren för att lättare hitta rätt.
 

Visar 1 - 42 av 42 träffar
PRESSMEDDELANDE 2017-05-11: Bara en tredjedel av egenföretagarna i Sverige är kvinnor och utvecklingen står nästan still. Unionens nya undersökning visar att oro för om man skulle bli sjuk eller...
PRESSMEDDELANDE 2017-05-02: 1 av 10 företag har under det senaste året fått tacka nej till en order på grund av arbetskraftsbrist. Och var tredje företag uppger att brist på arbetskraft med rätt...
PRESSMEDDELANDE 2017-04-26: Unionens klubbar ser ljust på utvecklingen i näringslivet i vår och sommar, men kompetensbrist hämmar tillväxten de kommande åren. En bättre kompetensmatchning skulle...
PRESSMEDDELANDE 2017-04-24: Svensk ekonomi befinner sig i en högkonjunktur och trots en orolig omvärld har det den senaste tiden kommit flera starka konjunktursignaler. På den heta svenska...
PRESSMEDDELANDE 2017-04-18: I dag presenterar regeringen vårbudgeten. Unionen välkomnar förslaget att göra det lättare för fler företag att anställa den första medarbetaren. Däremot motsätter sig...
PRESSMEDDELANDE 2017-04-12: På tisdagen tog S-kongressen beslut om fler möjligheter att studera vidare. Det är ett positivt och helt nödvändigt besked menar Unionen.
PRESSMEDDELANDE 2017-04-06: Anställda har rätt till förlängd uppsägningstid enligt kollektivavtalet vid företagsöverlåtelse. Det slog idag EU-domstolen fast. 
PRESSMEDDELANDE 2017-03-31: Samtliga fem förbund i Facken inom industrin har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna.
PRESSMEDDELANDE 2017-03-31: Tid: kl 12.00 den 31 mars 2017 Plats: Storgatan 5, Stockholm i Teknikföretagens lokaler
PRESSMEDDELANDE 2017-03-27: Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar i dag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på söndagen den 26 mars. Det föreslagna...
AVTALSNYHET 2017-03-26: På söndagen har förbunden inom Facken inom industrin, där Unionen ingår, tagit emot så kallade hemställan från medlarna för avtalsområden där avtalen löper ut den 31 mars....
AKTUELLT 2017-03-21: Ett hållbart arbetsliv är bra för alla berörda och därför vill Unionen se en kunskapssatsning för chefer om organisatorisk och social arbetsmiljö, skriver Martin Linder...
AKTUELLT 2017-03-20: Ett generellt problem för Norrlandslänen, är att en betydande del av de värden som basindustrin och energiproduktionen i Norrland skapar inte kommer regionen till del. Hur...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-13: Unionens förtroendevalda på företagen i stora delar av det privata näringslivet uppger att företagen går bra. Det anser även en rad andra konjunkturmätningar den...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-10: Det fastställdes igår på Dagens Opinions och ReformActs årliga gala Årets Opinionsbildare som ägde rum på Fotografiska i Stockholm. Konkurrensen var tuff och det...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-10: Idag presenterade regeringen sitt nya digitaliseringsråd som ska främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik. Unionens förbundsordförande Martin Linder...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-09: Alldeles nyss överlämnade Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på onsdagen.  Facken inom...
PRESSMEDDELANDE 2017-03-09: Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, fyller i dagarna ett år. Men fortfarande anser drygt var tredje arbetsmiljöombud att...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-28: Guldnappen, Unionens pris till Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats i det privata näringslivet, går i år till Volvo Car Corporation i Göteborg.
PRESSMEDDELANDE 2017-02-23: För 2017 pekar prognoserna åter uppåt för svenska börsbolags lönsamhet och försäljning. Efter två år av snabb tillväxt dämpades utvecklingen 2016, med omsättning och...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-22: Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-22: Tid: onsdag 22 februari, klockan 13.00  Plats: Clarion Hotel Sign Stockholm, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
PRESSMEDDELANDE 2017-02-22: En ny undersökning från Unionen visar att föräldraskap fortfarande hämmar både karriär- och löneutveckling och att kvinnor drabbas i högre utsträckning.
AKTUELLT 2017-02-13: Vad positivt att Teknikarbetsgivarna delar vår uppfattning att frågan om ett jämställt arbetsliv är rimlig att lyfta fram och diskutera. Det vore ännu bättre om man ville...
PRESSMEDDELANDE 2017-02-09: Privatanställda tjänstemän jobbar allt mer på kvällar och helger för att hinna med jobbet. Alldeles för många saknar tydliga riktlinjer för när de förväntas vara...
AKTUELLT 2017-02-06: Att jobba samtidigt som man är hemma med sjukt barn är allt vanligare. Löneutfyllnad vid vab skulle underlätta för fler att få ett föräldravänligare arbetsliv.
PRESSMEDDELANDE 2017-02-03: Bara knappt fyra av tio vab-dagar, 38,3 procent, tas ut av män i Sverige. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. En undersökning från Unionen visar att...
PRESSMEDDELANDE 2017-01-25: Drygt sju av tio privatanställda tjänstemän vobbar ibland istället för att vabba. Samtidigt skulle fyra av tio som vobbar helst slippa och drygt var tionde...
AVTALSNYHET 2017-01-18: I dag har Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega tagit ett beslut om att börja förhandla in det paket där flexpension ingår på samtliga avtalsområden inom Almega.
AKTUELLT 2017-01-04: Andelen sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker har växt kraftigt och det är stressdiagnoserna som står för den stora ökningen. Regeringen har uppmärksammat problemen men det...
PRESSMEDDELANDE 2017-01-02: Unionen fortsätter att öka i medlemsantal och vid årsskiftet hade förbundet 644 000 medlemmar vara 538 000 yrkesverksamma. Det gör Unionen till Sveriges största...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-22: Än idag finns det ogrundade skillnader i lön mellan kvinnor och män. Ett effektivt verktyg för att minska dessa är att företagen varje år gör en lönekartläggning och...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-21: IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag överlämnat sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna.
AVTALSNYHET 2016-12-19: Unionen har på måndagen tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Almega tagit ett viktigt steg mot flexpension för alla anställda inom tjänstesektorn. Men än är ingenting...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-19: Samtidigt som stress på jobbet gör oss allt sjukare arbetar nästan var femte anställd övertid, i snitt mer än 6 timmar per vecka. Det visar siffror från SCB som...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-15: Onsdagen den 21 december överlämnar fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Direkt efter kravöverlämningen...
AKTUELLT 2016-12-14: Utvecklingen och framtidsutsikterna för svensk industri är betydligt bättre än den bild som alldeles för ofta ges av arbetsgivarorganisationerna – speciellt när...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-09: Arbetsmiljön för de privatanställda tjänstemännen är fortsatt tuff. Sämst ställt är det för den psykosociala arbetsmiljön. Var fjärde av Unionens arbetsmiljöombud...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-05: Ny statistik från Unionen visar att allt fler tjänstemän inom den privata sektorn hamnar i långa sjukskrivningar. Kvinnor i tjänstemannayrken är numera sjukskrivna i...
PRESSMEDDELANDE 2016-12-01: Hur mår de privatanställda tjänstemännen på jobbet? Hur fungerar det förebyggande arbetsmiljöarbetet? Vad behöver göras för att förbättra arbetsmiljön? Unionens 7 500...
AKTUELLT 2016-04-20: Ericsson i Stockholm, Volvo Personvagnar i Göteborg, Uniflex i Eskilstuna och Hi3G Access i Stockholm. Det var de arbetsplatser som fick flest nya medlemmar under 2012. En...
AKTUELLT 2016-03-15: Unionen och Arbetsgivaralliansen förhandlar om avtalet för fotbollspelare i Allsvenskan och Superettan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej