Broschyr Konflikthandbok - råd och stöd samt blanketter

Unionens konflikthandbok ger handledning, råd och stöd. Läs om vad en konflikt är och vad som gäller inför, under och efter en konfliktsituation.

Unionens konflikthandbok ger handledning, råd och stöd. I den kan du läsa om vad en konflikt är och om hur Unionens konfliktorganisation fungerar samt vad som gäller inför, under och efter en konfliktsituation. Läs också om hur samarbete och ansvar mellan konfliktledning, regionkontor , förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatserna ska fungera före, under och efter ett varsel eller konflikt.

Du hittar även blanketter för anmälan om konfliktbrott, konfliktersättning och strejkvaktlista separat på denna sida.

Blanketter vid konflikt

Konfliktersättning
PDF 728.83 KB
Info icon Shape info icon

Ansök om konfliktersättning digitalt

Om du omfattas av en pågående konfliktåtgärd på din arbetsplats kan du efter att du har loggat in här på unionen.se enkelt ansöka om konfliktersättning. Obs! Denna funktion finns enbart för dig på en arbetsplats där en konflikt har brutit ut.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg