Broschyr Konflikthandbok - råd och stöd samt blanketter

Unionens konflikthandbok ger handledning, råd och stöd. Läs om vad en konflikt är och vad som gäller inför, under och efter en konfliktsituation.

Unionens konflikthandbok ger handledning, råd och stöd. I den kan du läsa om vad en konflikt är och om hur Unionens konfliktorganisation fungerar samt vad som gäller inför, under och efter en konfliktsituation. Läs också om hur samarbete och ansvar mellan konfliktledning, regionkontor , förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatserna ska fungera före, under och efter ett varsel eller konflikt.

Du hittar även blanketter för anmälan om konfliktbrott, konfliktersättning och strejkvaktlista separat på denna sida. (De ingår även i konflikthandboken.)

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?