Tips för en bättre pension och hur du får koll på den

Arbeta så mycket och länge du kan, betala skatt på dina inkomster och se till att du har tjänstepension från din arbetsgivare. Här får du fler bra tips.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundmotet@avtalat.se

Bättre pension

Arbeta så länge du kan

Varje år som du arbetar och betalar skatt avsätts nya pengar till din framtida allmänna pension. Så ju längre du arbetar och betalar skatt, desto mer pengar sätts av och du får därmed bättre pension.

Se till att få tjänstepension

Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och utgör ofta ett rejält tillskott till din pension. Se därför till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar en tjänstepension till dig. Det vanliga är att arbetsgivaren gör det genom att ha kollektivavtal .

Håll koll på avgifterna

Se till att betala så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande – oavsett om det gäller premiepensionen, tjänstepensionen eller det privata sparandet. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 25 procent mer i pension under ett arbetsliv. Jämför till exempel med hur mycket en procentenhet på bolånet påverkar privatekonomin. Med hjälp av pensionsrådgivning genom Avtalats rådgivningstjänst kan du få en överblick över vad avgifterna kan betyda för din tjänstepension.

Välj eller välj bort skydd för dina närstående

Behoven kan vara olika och det viktiga är att du utgår från det som gäller just dig. Det kan till exempel vara bra att ha återbetalningsskydd om du har familj eftersom återbetalningsskyddet säkrar att din intjänade tjänstepension går till dem. Återbetalningsskyddet kostar inget, men genom att välja det avstår du från möjligheten att öka din pension med arvsvinster. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sen på att ta bort ditt/dina efterlevandeskydd när behovet försvinner. Det kan till exempel vara i situationer som att barnen "står på egna ben", att huset är avbetalat eller andra situationer när dina närstående skulle klara sig ekonomiskt även om du skulle avlida.

Ta hjälp av placeringsrådgivning

Om du har pågående inbetalningar från en arbetsgivare med ITP -avtalet, kan du ta hjälp av gratis och oberoende placeringsrådgivning för din ITP1 och ITPK genom Avtalats rådgivningstjänst.

Om du har ITP2 - se upp för lönekapning innan 60 års ålder

Om du har tjänstepensionen ITP2 - vidta åtgärder i tid innan du fyller 60 för att minimera effekterna av så kallad lönekapning. Om du skulle få stora löneökningar efter 60 års ålder kan den innebära att du inte får motsvarande förbättring av pensionen.

Bättre koll på pensionen

Skaffa dig en samlad bild över din framtida pension

Minpension kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension. Där ingår den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet. Du kan göra flera prognoser och se hur mycket pension du beräknas få vid olika pensionsåldrar. Du kan också se hur tjänstepensionen blir om du tar ut den på olika antal år.

Bestäm hur engagerad du vill vara

Bestäm hur engagerad du vill vara i tjänstepensionsvalen. Om du inte väljer, är förvalen ändå oftast bra och har låga avgifter. Om du är lite engagerad eller inte engagerad alls, välj en traditionell försäkring.

Om du vill vara mer engagerad, välj en fondförsäkring och följ utvecklingen med jämna mellanrum. Du kan också aktivt se över avgifter i ditt pensionssparande och ta hjälp av Avtalats rådgivningstjänst om du har pågående ITP.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat förklarar och gör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring lättare att förstå, genom att öka kunskapen om de pensions- och försäkringslösningar som finns i ditt kollektivavtal.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg