Stor oro inför en återgång till kontoret

Ökad smittspridning, svårt att få arbetsro och en försämrad balans i livet är faktorer som oroar inför en återgång till kontoret, det visar en ny undersökning från Unionen.

Martin Linder, ordförande Unionen

2021-09-09

– Resultatet visar att det kan finnas risker i arbetsmiljön som man som arbetsgivare behöver hantera. Även om många återvänder till det kontor man lämnade kan mycket vara annorlunda nu. Arbetsgivaren är alltid skyldig att se över arbetsmiljön när den förändras, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.

I Unionens senaste undersökning bland förbundets 835 arbetsmiljöombud har vi frågat vad som oroar med en återgång till arbete i arbetsgivarens/kundföretagets lokaler när restriktionerna släpps.

Tre av tio arbetsmiljöombud svarar att en ökad smittspridning oroar dem, lika många svarar att de är oroliga att det kommer att bli en utmaning att hitta tillbaka till gemensamma arbetssätt och rutiner. Tre av tio är oroliga för att medarbetarna ska få svårt att få balans i livet när man ska återgå till att resa till och från arbetet.

En av tio är oroliga för fler konflikter på arbetsplatsen. I fritextsvartext nämns även oro för försämrad gemenskap och upplevelser av orättvisor, exempelvis gällande hantering av ovaccinerade medarbetare och kontors- och hemarbete.

– För att förebygga oron måste arbetsgivare involvera medarbetare och arbetsmiljöombud i planeringen. Lyssna och ta tillvara på deras synpunkter! Ju tidigare man upptäcker problem, desto lättare är det att sätta in rätt åtgärder och undvika ohälsa, säger Martin Linder.

– Vi ser även att många tjänstemän inte kommer att återvända till kontoren i samma utsträckning som innan pandemin. Distansarbete måste bygga på frivillighet. Medarbetarna ska inte behöva jobba hemifrån om de inte vill eller kan, säger Martin Linder.

Det här måste arbetsgivare tänka på inför en återgång till kontoret

 • Arbetsgivaren ska riskbedöma fysiska, organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön inför en återgång till arbete i arbetsgivarens lokaler.
 • Riskbedömningar ska göras gemensamt. Arbetsmiljöombuden har en viktig roll att stötta både chefer och medarbetare.
 • Arbetsgivaren ska åtgärda de risker som finns för att förebygga ohälsa
 • Både risker kopplade till arbete i arbetsgivarens lokaler, risker med distansarbete och risker som kan uppstå när arbetet varvas mellan distans och kontor, ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fakta om undersökningen

Undersökningen gick ut till Unionens snabbpanel bestående av 835 arbetsmiljöombud . 465 arbetsmiljöombud svarade på undersökningen, vilket motsvarar en deltagarfrekvens om 56 procent.

Unionen frågade: Är det något, i din roll som arbetsmiljöombud , som oroar dig inför en återgång till arbetsgivarens (kundföretagets) lokaler?Frågan ställdes till de som angett att de har arbetat hemifrån på ngt sätt – flervalsfråga

Så här svarade arbetsmiljöombuden:

 • En ökad smittspridning 33% (140)
 • Svårt att få arbetsro med många kollegor på liten yta 31% (129)
 • Svårt att hitta (tillbaka till) gemensamma arbetssätt och rutiner 29% (124)
 • Konflikter på arbetsplatsen 11% (45)
 • Svårigheter för medarbetare att få balans genom restid till och från arbete 30%(127)
 • Annat, vad? 15% (62)
 • Det är inget som oroar mig 31% (130)
 • Vet ej 13% (13)

Totalt antal svar: 421