Få tillgång till ITP som egenföretagare – teckna hängavtal

Om du driver ditt företag som aktiebolag eller ekonomisk förening och vill ta del av tjänstepension via ITP är ett alternativ att teckna ett hängavtal med Unionen.

Frågor och svar om hängavtal för egenföretagare

Varför ska du som egenföretagare teckna ett hängavtal?

För dig som är egenföretagare kan det vara svårt att själv hitta en lika bra eller prisvärd pensions- och försäkringslösning som den via hängavtalet. Ditt företag får också ett kollektivavtal , vilket i upphandling mot stat, kommun, landsting eller stora bolag ofta är ett krav.

Vem kan teckna ett hängavtal?

Om du är medlem i Unionen Egenföretagare kan du ansöka om att teckna hängavtal med Unionen trots att du inte har några anställda utöver delägare. Du ska huvudsakligen bedriva verksamhet inom Unionens organisationsområde , det vill säga utföra tjänstemannauppgifter. Du måste bedriva din verksamhet i bolagsform och inte som enskild firma.

Eftersom inte alla egenföretagarmedlemmar har möjlighet att teckna hängavtal med Unionen finns det även ett annat pensionserbjudande genom medlemskapet. Försäkringar och pensionserbjudande för dig som egenföretagarmedlem.

Är du inte medlem ännu? Allt om medlemskapet och hur du blir medlem.

Vad är ett hängavtal?

Som anställd i ett företag med kollektivavtal , ingår alltid försäkringar via det så kallade ITP -systemet. Denna pensions- och trygghetslösning kan du som är egenföretagare också få tillgång till, genom att istället ansöka om att teckna ett hängavtal med Unionen.

Vilka försäkringar ingår i hängavtalet?

De försäkringar som ingår i hängavtalet är tjänstepension ( ITP ), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada ( TFA ). 

Omfattas du av kollektivavtalat omställnings- och kompetensstöd om du tecknar hängavtal?  

Från TRR eller TRS har du som egenföretagare med hängavtal möjlighet till kompetensstöd i form av studievägledning och yttrande i samband med ansökan om offentligt omställningsstudiestöd från CSN, förutsatt att vissa kvalifikationskrav är uppfyllda. Du har dock inte rätt till kompletterande studiestöd eller övrigt stöd från TRR och TRS, då du som egenföretagare i stor utsträckning själv kan påverka din situation på ett annat sätt än en anställd. Observera att du som är egenföretagare utan hängavtal ska vända dig till den offentliga omställningsorganisationen, som samordnas hos Kammarkollegiet, för att få ett yttrande i samband med eventuell ansökan om omställningsstudiestöd från CSN. 

Vad kostar det att teckna ett hängavtal?

Förutom den administrativa avgiften på 200 kronor/år till Fora AB, betalar en arbetsgivare utan anställda, endast de avgifterna som är knutna till respektive försäkring ( ITP , TGL och TFA ). Försäkringsavgifterna i hängavtalet är betydligt lägre än den som banker och försäkringsbolag erbjuder. Försäkringsavgifterna baseras till stor del på den lön som du tar ut i ditt bolag, för dig som är ensamföretagare. Om du vill veta mer om det är du välkommen att kontakta Avtalat.

Lämna intresseanmälan

Du som är egenföretagarmedlem har möjlighet att teckna hängavtal med Unionen.

Vad behöver du göra om du anställer personal efter att du har tecknat hängavtal?

I samband med att du anställer personal behöver du omgående meddela Collectum det så att de anställda omfattas av pensions- och försäkringsskydd i enlighet med det tecknade hängavtalet. Kontakta det partsgemensamma bolaget Avtalat för att få information och vägledning om hur det fungerar med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Som arbetsgivare har du också förhandlingsskyldighet gentemot Unionen som avtalsbärande part i vissa frågor enligt medbestämmandelagen (MBL). Vi rekommenderar dig att gå med i en arbetsgivarorganisation så att du kan få stöd i din roll som arbetsgivare.

Meddela även vår egenföretagarrådgivning att du har anställt personal så att vi kan byta medlemskap åt dig till Unionen Chef. På det sättet kan du behålla din personlig trygghet via ditt medlemskap och även få kurser och webbinarier anpassade för din nya roll som chef.

Är du redan arbetsgivare och vill teckna hängavtal för dina anställda?

Om du är arbetsgivare som vill teckna ett hängavtal för dina anställda (alltså inte medlem i Unionen Egenföretagare) kan du läsa mer om hängavtal med Unionen.

Avtalat förklarar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Som egenföretagare med hängavtal (eller om du är intresserad av att teckna hängavtal) behöver du ta del av Avtalats information som vänder sig till dig som tjänsteman och delar av informationen som vänder sig till arbetsgivare, för att få en helhetsbild. Du kan också ringa till Avtalat för att få information i din roll som egenföretagare. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera