Regional valberedare

Regionala valberedare tar fram förslag på vilka som ska leda regionen det kommande året. Som regional valberedare följer du regionstyrelsen arbete och letar efter lämpliga kandidater bland regionens medlemmar.

Den regionala valberedningen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter varav en ska vara sammankallande. På regionrådet ska ett utskott tillsättas som ska komma med förslag på valberedning . Regionrådet väljer sedan valberedning och mandattiderna ska vara saxad, det vill säga att inte allas mandattid går ut samma år. Till valberedningen kan också suppleanter väljas.

E-kurs: Valberedare i region

E-kursen ger dig en introduktion till hur arbetet som regional valberedare kan se ut och vad uppdraget innebär. Du får förslag och tips på hur du kan arbeta under året och hur du tar fram förslag på nya ledamöter till regionstyrelsen samt ledamöter till nationella uppdrag.

E-kurs: Inspiration för regionala valberedare

Digital inspirationsdag med fokus på erfarenhetsutbyte och dialog. Vi delar med oss av goda exempel och du får tips från nationella valberedningen.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg