Regional valberedare

Regionala valberedare tar fram förslag på vilka som ska leda regionen det kommande året. Som regional valberedare följer du regionstyrelsen arbete och letar efter lämpliga kandidater bland regionens medlemmar.

Den regionala valberedningen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter varav en ska vara sammankallande. På regionrådet ska ett utskott tillsättas som ska komma med förslag på valberedning . Regionrådet väljer sedan valberedning och mandattiderna ska vara saxad, det vill säga att inte allas mandattid går ut samma år. Till valberedningen kan också suppleanter väljas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg