Regional valberedare

Regionala valberedare tar fram förslag på vilka som ska leda regionen det kommande året. Som regional valberedare följer du regionstyrelsen arbete och letar efter lämpliga kandidater bland regionens medlemmar.

Det här innebär rollen som regional valberedare

Som valberedare har du möjlighet att påverka regionstyrelsens sammansättning och därmed hur arbetet i styrelsen och regionen som helhet fungerar. Det handlar om att möta människor med olika kompetenser och personligheter för att kunna ta fram ett bra förslag till regionrådets årsmöte , ett uppdrag som är är både inspirerande och utmanande.

Den regionala valberedningen ska bestå av minst tre ordinarie ledamöter varav en ska vara sammankallande. På regionrådet tillsätts ett utskott som ska komma med förslag på valberedning . Regionrådet väljer sedan valberedning och mandattiderna ska vara saxad, det vill säga att inte allas mandattid går ut samma år. Till valberedningen kan också suppleanter väljas.

Som valberedare arbetar du hela mandatperioden, inte bara en kort tid innan årsmötet. Det är därför viktigt att valberedningen träffas så snart som möjligt efter det att den har blivit vald för att planera arbetet för det kommande året. Sammankallande är i regel också utsedd av årsmötet och ansvarar för att gruppen träffas.

Dokument

E-kurs: Valberedare i region

E-kursen ger dig en introduktion till hur arbetet som regional valberedare kan se ut och vad uppdraget innebär. Du får förslag och tips på hur du kan arbeta under året och hur du tar fram förslag på nya ledamöter till regionstyrelsen samt ledamöter till nationella uppdrag.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg