Regional verksamhetsrevisor

Som regional verksamhetsrevisor granskar du regionstyrelsens arbete under året och till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen på regionens årsmöte.

Vad gör en verksamhetsrevisor?

Som regional verksamhetsrevisor granskar du regionstyrelsens verksamhet under året. Du granskar inte ekonomi och räkenskaper. Verksamhetsrevisorerna bedömer om styrelsen arbetat utifrån regionrådets beslut och för regionens medlemmars bästa. För att kunna avgöra det tar du och de andra verksamhetsrevisorerna i regionen del av styrelsens handlingar och protokoll och närvarar vid några av styrelsens möten. 

Det ni kommer fram till presenteras på regionrådet (regionens årsmöte ) i form av en granskningsrapport. Rapporten är viktig, eftersom den hjälper medlemmarna på årsmötet att avgöra om de ska ge styrelsen ansvarsfrihet eller ej, det vill säga om de ska godkänna styrelsens arbete under året. 

Vem kan väljas som regional revisor? 

För att bli aktuell som verksamhetsrevisor måste du bli nominerad till uppdraget av någon som är medlem i din region. Du kan även  nominera  dig själv. Nomineringsperioden är den 1 november till 31 januari varje år och görs på Unionens webbplats. Om du blir vald eller inte avgörs av de medlemsvalda ombuden på regionrådet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg