Regional revisor

Som regional revisor granskar du regionstyrelsens arbete under året och till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen på regionens årsmöte.

Dina uppgifter som regional revisor

Som regional revisor granskar du regionstyrelsens arbete under året. Du granskar inte ekonomi och räkenskaper, utan endast verksamheten. Du bedömer om regionstyrelsen jobbat i linje med Unionens mål och utifrån regionens medlemmars bästa. För att kunna avgöra det tar du och de andra revisorerna i regionen del av styrelsens handlingar och protokoll och närvarar vid några av styrelsens möten. 

Det revisorerna kommer fram till presenteras på regionens årsmöte i form av en granskningsrapport. Rapporten är viktig, eftersom den hjälper medlemmarna på årsmötet att avgöra om de ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet* eller ej. 

*Ansvarsfrihet i det här sammanhanget innebär att du och de andra revisorerna bedömer att regionstyrelsen har skött verksamheten i enlighet med stadgarna och uppsatta mål och beslut.

Vem kan väljas som regional revisor? 

För att kunna bli vald som regional revisor måste du vara medlem och bli nominerad till uppdraget av någon som är medlem i din region. Det går även att nominera sig själv. Nomineringsperioden är den 1 november till 31 januari varje år och görs på Unionens webbplats. Om du blir vald eller ej avgörs av de medlemsvalda ombuden på regionrådet (regionens årsmöte). 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg