Regional revisor

Regional revisor granskar regionstyrelsen arbete under året och till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen på regionrådet. Som regional revisor följer du upp regionstyrelsen arbete genom att granska vad de gjort under året.

Det ska finnas två regionala revisorer som väljs på regionrådet. Mandatperioden är två år och ska vara saxade, det vill säga att bådas mandatperiod ska inte gå ut samma år.

Regionala revisorer granskar inte regionens ekonomi, det görs centralt.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg