Förbundsrevisor

Unionens förbundsrevisorer har till uppgift är att granska verksamheten och bedöma om Unionen jobbat utifrån kongressens beslut och medlemmarnas bästa.

Unionens förbundsrevisorer har till uppgift är att granska verksamheten och bedöma om Unionen jobbat utifrån kongressens beslut och medlemmarnas bästa.

Förbundsrevisorernas uppdrag i Unionen

Förbundsrevisorerna utses av kongressen. De granskar förbundsstyrelsens arbete från det att de blir valda och fram till nästa  kongress , fyra år framåt. De granskar inte ekonomi och räkenskaper, utan endast verksamheten. Förbundsrevisorerna bedömer om förbundsstyrelsen har jobbat i linje med Unionens mål och utifrån alla medlemmars bästa. För att kunna avgöra det tar de del av styrelsens handlingar och protokoll och närvarar vid några av styrelsens möten. 

Det förbundsrevisorerna kommer fram till presenteras som en granskningsrapport på nästkommande  kongress . Rapporten är viktig, eftersom den hjälper kongressombuden att avgöra om de ska bevilja styrelsen något som kallas för ansvarsfrihet. Får styrelsen ansvarsfrihet betyder det att kongressombuden tycker att styrelsen gjort rätt saker och jobbat för medlemmarnas bästa under den gångna kongressperioden. 

Unionens förbundsrevisorer 2023-2027:

Nedan listas Unionens förbundsrevisorer kongressperioden 2023-2027. Du kan kontakta dem genom att mejla revisorer@unionen.se.

Revisorer

Hans Hansson, Unionen Göteborg
Kerstin Lindberg, Unionen Mellannorrland
Rose-Marie Bard, Unionen Stockholm

Revisorssuppleanter

Per Anders Karlsson, Unionen Västerbotten, 1:e suppleant
Lisbeth Larsson, Unionen Sydväst, 2:e suppleant
Vakant, 3:e suppleant

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg