Regionstyrelsen

Unionen är uppdelat i 18 regioner över hela landet. Varje region leds av en regionstyrelse, som väljs demokratiskt av medlemmarna på regionens årsmöte, regionrådet.

Vad gör regionstyrelsen? 

Regionstyrelsen är regionens högsta företrädare och regionens medlemmars 
yttersta representant, både inom Unionen och regionen. I uppdraget ingår att opinionsbilda om Unionens frågor och att vara den demokratiska länken till regionens medlemmar. Regionstyrelsen har överblick över medlemmarnas behov i regionen, och företräder dessa behov inom förbundet och externt. En viktig del i uppdraget är att föra en aktiv dialog med förtroendevalda och medlemmar i regionen.

Regionstyrelsens uppdrag

 • Att vara den demokratiska länken till regionens medlemmar 

 • Att vara medlemmarnas röst i den demokratiska dialogen inom förbundet

 • Att vara regionens ansikte utåt och opinionsbilda om Unionens frågor gentemot beslutsfattare och makthavare i regionen

 • Att öka representativiteten i regionen så att den speglar medlemmarna och att utveckla medlemmarnas deltagande i viktiga frågor och beslut

 • Att ansvara för stadgerelaterad verksamhet, till exempel att förbereda och genomföra regionråd och avtalskonferenser och hantera motioner 

 • Att jobba utifrån Unionens gemensamma mål och regionens medlemmars bästa

Roller i regionstyrelsen

Det finns olika uppdrag i regionstyrelsen: ordförande, ordinarie ledamot, suppleant och ungdomsombud. Ordförande och ledamot väljs på två år, de övriga på ett år. Ungdomsombudets roll är att särskilt ta tillvara ungas intressen i regionen. 

Vem kan väljas in i regionstyrelsen?  

Som medlem i Unionen har du rätten, och möjligheten, att kandidera till uppdrag i regionstyrelsen. Det gäller alla utom student- och pensionärsmedlemmar. 

För att bli aktuell som kandidat måste du bli nominerad till uppdraget av någon som är medlem i din region. Du kan även nominera dig själv. Nomineringsperioden är den 1 november till 31 januari varje år och görs på Unionens webbplats. Om du blir vald eller inte avgörs av de medlemsvalda ombuden på regionrådet

HItta din regionstyrelse

Regionstyrelserna är valda av Unionens medlemmar. Här ser du vilka som sitter i styrelsen i din region, och hur du kan kontakta dem.

Viktiga datum 

 • 1 november: Valberedning och regionstyrelse ska senast meddela medlemmar och klubbar om val och tidpunkt för regionrådet.

 • 31 januari: Skriftliga nomineringar ska komma regionala valberedningen tillhanda.
 • 28 februari: Sista dag för motioner till regionrådet.
 • 1 mars: Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning för föregående år ska vara regionrevisorerna tillhanda
 • 15 mars: Regionrevisorerna ska vara klara med granskningsrapporten som till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
 • Mars-April: 14 dagar innan mötet ska dagordning och övriga möteshandlingar tillställas ombuden.
 • April: Regionrådet ska hållas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg