Ledamot i regionstyrelsen

Unionen är uppdelat i 18 regioner över hela landet. Varje region leds av en regionstyrelse, som väljs demokratiskt av medlemmarna på regionens årsmöte, regionrådet. Regionstyrelsen leder regionens verksamhet.

Uppdrag i regionstyrelsen

Det finns olika uppdrag i regionstyrelsen: ordförande, ledamot, suppleant och ungdomsombud. Ordförande och ledamot väljs på två år, de övriga på ett år. Ungdomsombudets roll är att särskilt ta tillvara ungas intressen i regionen. Regionstyrelsen består av ett ojämnt antal ledamöter och suppleanter.

Dina uppgifter som invald i en regionstyrelse

  • Vara den demokratiska länken till regionens medlemmar 
  • Jobba utifrån Unionens gemensamma mål och regionens medlemmars bästa
  • Vara regionens ansikte utåt och opinionsbilda om Unionens frågor 
  • Leda regionens utveckling framåt 
  • Identifiera vilka områden som är viktigast för medlemmarna och se till att det blir genomfört 
  • Fattar beslut om regionens verksamhet och budget inom de ramar som förbundets nationella organ beslutar.

Vem kan väljas in i regionstyrelsen?  

För att få uppdrag i någon av Unionens 18 regionstyrelser ska du vara medlem i Unionen. Du måste också bli nominerad till uppdraget av någon som är medlem i din region . Du kan även nominera dig själv. Nomineringsperioden är den 1 november till 31 januari varje år och görs på Unionens webbplats. Om du blir vald eller ej avgörs av de medlemsvalda ombuden på regionrådet (regionens årsmöte ). 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg