Regionstyrelse

Regionstyrelsen leder regionens verksamhet och är mellan regionråden regionens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen väljs på regionrådet.

Uppdraget

  • Vara regionens ansikte utåt och opinionsbilda om Unionens frågor
  • Vara den demokratiska länken mellan arbetsplatsen och förbundet
  • Sätta upp mål och utvärdera regionens verksamhet

Regionstyrelsen är regionens högsta beslutande organ mellan regionråd . Regionstyrelsens uppdrag är att leda regionens utveckling och peka ut vad som ska åstadkommas. En bra arbetsfördelning mellan regionstyrelsen och regionkontor är att den förstnämnda beslutar i vad-frågor och den senare i hur-frågor.

Regionstyrelsen fattar beslut kring regionens verksamhet och budget inom de ramar som förbundets nationella organ beslutar.

Regionstyrelsen väljs på regionrådet. Regionstyrelsen utgörs av ett ojämnt antal ledamöter och suppleanter. Regionstyrelsens ordförande och varje ledamot väljs på två års medan suppleanter väljs på ett år. Till regionstyrelsen ska även ungdomsombud väljas.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg