Regionstyrelse

Regionstyrelsen leder regionens verksamhet och är mellan regionråden regionens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen väljs på regionrådet.

Regionstyrelsen väljs på regionrådet. Regionstyrelsen utgörs av ett ojämnt antal ledamöter och suppleanter. Regionstyrelsens ordförande och varje ledamot väljs på två års medan suppleanter väljs på ett år. Till regionstyrelsen ska även ungdomsombud väljas.

Uppdraget

  • Att leda regionens verksamhet och organisation
  • Sätter upp mål för och utvärderar regionens verksamhet
  • Ansvar för att med hjälp av regionkontoret opinionsbilda i Unionen hjärtefrågor

Regionstyrelsen är regionens högsta beslutande organ mellan regionråd. Regionstyrelsens uppdrag är att leda regionens utveckling och peka ut vad som ska åstadkommas. En bra arbetsfördelning mellan regionstyrelsen och regionkontor är att den förstnämnda beslutar i vad-frågor och den senare i hur-frågor.

Regionstyrelsen fattar beslut kring regionens verksamhet och budget inom de ramar som förbundets nationella organ beslutar.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?