Kongressombud

Som kongressombud är du med och beslutar om Unionens övergripande mål och inriktning. Kongressen hålls vart fjärde år och du representerar då alla medlemmar i din region.

Som kongressombud:

  • Väljs du på regionens årsmöte Regionrådet
  • Företräder du medlemmarna i din region, men ska också tänka på hela Unionens bästa
  • Förbereder du dig genom att läsa handlingar till kongressen som motioner och förslag, handlingsprogram för Unionens nästa fyra år, ekonomiunderlag med mera
  • Deltar du på kongressen, som hålls vart fjärde år i cirka en vecka
  • Föredrar och försvarar du ställningstaganden från din region

Mer information om uppdraget

Mandatperioden för ombud och suppleanter är fyra år och mandattiden börjar efter regionrådets årsmöte och varar fram till valet inför nästa ordinarie kongress. Antalet ombud är totalt 260 som fördelas på regionerna i förhållande till medlemsantalet i regionen den 30 september året före kongressen. Ingen region får ha mer än 52 ombud och ingen färre än sex ombud. Det ska utses lika många suppleanter som ombud.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg