Kongressombud

Som kongressombud representerar du medlemmarna i regionen. Du kan bli vald till ordinarie ombud eller till suppleant.

Som kongressombud:

  • läser du handlingar till kongressen till exempel motioner och förslag, handlingsprogram för Unionens nästa fyra år, konfliktberedskap och ekonomi
  • förankra du dig hos regionstyrelsen inför kongressen
  • eventuellt föredra och försvara ställningstaganden från din regionstyrelse
  • deltar du på kongress vart fjärde år i cirka en vecka

Mer information om uppdraget

Mandatperioden för ombud och suppleanter är fyra år och mandattiden börjar efter regionrådets årsmöte och varar fram till valet inför nästa ordinarie kongress. Antalet ombud är totalt 260 som fördelas på regionerna i förhållande till medlemsantalet i regionen den 30 september året före kongressen. Ingen region får ha mer än 52 ombud och ingen färre än sex ombud. Det ska utses lika många suppleanter som ombud.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?