Kongressombud

Kongressombud är ett fackligt uppdrag som går ut på att delta på Unionens kongress. Som kongressombud är du med och beslutar om Unionens övergripande mål och inriktning. Kongressen hålls vart fjärde år och du representerar då alla medlemmar i din region.

Om rollen om kongressombud

  • Du väljs av medlemmarna i din region på regionens årsmöte , regionrådet
  • På kongressen företräder du medlemmarna i din region , men du ska också tänka på hela Unionens bästa
  • Du förbereder dig tillsammans med din kongressdelegation
  • Du förbereder dig även genom att läsa handlingar till kongressen som motioner och förslag, handlingsprogram för Unionens nästa fyra år, ekonomiunderlag med mera
  • Du deltar på kongressen, som hålls vart fjärde år i cirka en vecka
  • Du föredrar och försvarar ställningstaganden från din region

Vad är en kongressdelegation? 

Du som är kongressombud ingår i en kongressdelegation, som består av de kongressombud som valdes på din regions  årsmöte . Kongressdelegationen sammankallas innan kongressen och tillsammans diskuterar ni förbundsstyrelsens förslag, motioner och annat som ni ska fatta beslut om på kongressen. 

Eftersom Unionen har 18 regioner finns lika många kongressdelegationer. Hur många kongressombud varje region får välja beror på antalet medlemmar i regionen. Det mesta en  region  kan ha är 52  ombud  och som minst kan en region ha sex ombud . Det ska utses lika många suppleanter som ordinarie ombud

Mandattid

Mandatperioden för kongressombud och suppleanter är fyra år. Mandattiden börjar direkt efter regionrådets årsmöte och varar fram till valet inför nästa ordinarie kongress

Inför en kongress

När det är dags för kongress börjar förberedelserna i god tid. Redan ett år innan kommer du att börja få information från din region . Under året får du ta del av olika underlag och förslag från förbundsstyrelsen. Dessa ska du läsa igenom och diskutera tillsammans med din kongressdelegation. Din region kommer att sammankalla delegationen när det är dags. Du får också se alla medlemmarnas motioner och ett förslag till förbundsstyrelse . Unionen arrangerar nödvändiga utbildningar och kurser så att du ska kunna utföra ditt uppdrag på bästa sätt. 

Bild på flera händer som bildar ett torn

Jag vill bli kongressombud!

Är du inte kongressombud idag, men skulle vilja bli? Alla yrkesverksamma medlemmar, egenföretagarmedlemmar samt studerandemedlemmar kan väljas till kongressombud. Prata med valberedningen i din region och anmäl ditt intresse för uppdraget. 

Kontaktuppgifter till regionala valberedningar

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg